Tłumacze w Unii Europejskiej

Facebook
Twitter
LinkedIn

Unia Europejska zrzesza dziś 28 państw członkowskich, w których mieszka łącznie aż 507 milionów obywateli. Język urzędowy każdego z krajów jest uznawany za język oficjalny całej Unii Europejskiej. Mamy więc w Unii Europejskiej 24 oficjalne języki – jest to wyjątek w skali świata. Ta wielojęzyczność przekłada się na codzienną pracę organów UE, które muszą umożliwić każdemu z 507 mln obywateli dostęp do podstawowych dokumentów i informacji dotyczących funkcjonowania UE w taki sposób, by mogli je zrozumieć, a więc w ich języku ojczystym. Tłumacze w Unii Europejskiej nie mają łatwego zadania.

Spis treści

Dużo pracy tłumaczy Unii Europejskiej

Nie jest więc niczym dziwnym, że w takiej sytuacji główne instytucje UE tj. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada, wytwarzają każdego dnia mnóstwo dokumentów w różnych językach i zatrudniają tysiące tłumaczy, zarówno pisemnych, jak i konferencyjnych. Praca tłumacza w instytucjach Unii Europejskiej jest więc niezwykle istotna.

Tłumacze pisemni w Unii Europejskiej

Tłumacze pisemni tłumaczą teksty o różnorodnym charakterze przeważnie na swój język główny. Tłumaczone przez nich treści charakteryzują się wysokim poziomem trudności, obejmując takie obszary działalności Unii Europejskiej jak: ekonomia, finanse, nauka czy kwestie techniczne. Biorąc pod uwagę liczbę przeróżnych języków i kombinacji językowych, z którymi administracja UE zmaga się na co dzień, stosowane są również różne rodzaje tłumaczeń. W zakresie tłumaczeń pisemnych stosowane są metody, które opisujemy poniżej.

Metody tłumaczeń pisemnych

Cztery najczęściej stosowane metody to:

1) tradycyjna, gdzie tłumaczy się na pierwszy (przeważnie ojczysty) język tłumacza, z pomocą elektronicznych narzędzi wspierających (pamięć tłumaczeniowa itp.);

2) two-way method (metoda dwustronna), gdzie tłumaczy się z pierwszego języka tłumacza na język docelowy, który nie jest jego głównym/ojczystym językiem;

3) relay (tzw. system tzw. języków posiłkowych), tłumaczenie między dwoma językami przy wykorzystaniu trzeciego; najczęściej stosowana przy nietypowych kombinacjach tłumaczeniowych;

4) three-way method (metoda trójstronna), w sytuacji, gdy ani język źródłowy, ani docelowy nie są głównymi językami tłumacza, np. gdy włoski tłumacz przekłada z języka hiszpańskiego na angielski.

Rejestracja firmy z UE w Polsce

Do rejestracji zagranicznej firmy w Polsce z pewnością będziesz potrzebował pomocy doświadczone tłumacza, gdyż część dokumentów będzie obcojęzyczna. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów zamówisz na PRZYSIEGLE.ONLINE. W międzyczasie dowiedz się, jak wygląda rejestracja zagranicznych podmiotów w Polsce.

Tłumacze konferencyjni w Unii Europejskiej

Tłumacze konferencyjni pomagają uczestnikom międzynarodowych spotkań, konferencji i postępowań sądowych w procesie porozumiewania się ze sobą. Ich praca polega na przekazaniu sensu wypowiedzi mówcy. Muszą oni zachować pełną poufność i neutralność w odniesieniu do tego, co słyszą i widzą. Najważniejszym narzędziem pracy tłumacza konferencyjnego jest doskonała znajomość języka ojczystego, która w połączeniu z gruntowną znajomością innych języków, dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolnością do analitycznego myślenia, odpornością na stres i ciekawością świata, to cechy wyróżniające profesjonalnego tłumacza. Jakimi rodzajami tłumaczeń posługują się tłumacze konferencyjni pracujący dla instytucji Unii Europejskiej? Niezależnie od motywu rejestracji podmiotu do VAT, dopełnić trzeba konkretnych formalności i złożyć odpowiednie dokumenty.

Rodzaje tłumaczeń ustnych w UE

Do rodzajów tłumaczeń stosowanych przez tłumaczy ustnych w UE należą:

konsekutywne, które odbywają się po zakończeniu wypowiedzi mówcy;

symultaniczne, które odbywają się jednocześnie z wystąpieniem;

relay, które odbywają się między dwoma językami przy wykorzystaniu trzeciego;

retour („zwrotne”), z języka ojczystego tłumaczy się na obcy;

pivot, gdzie jeden wybrany język stosuje się jako źródłowy dla innych kabin;

cheval, gdzie tłumacz pracuje na zmianę w dwóch kabinach podczas jednego spotkania;

układ asymetryczny, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania słuchają tłumaczenia wykonywanego tylko na kilka wybranych języków;

szeptane, tłumaczenie symultaniczne do ucha delegata, który siedzi obok tłumacza.

Kto może pracować jako tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej

Poszukiwani są przede wszystkim wysoko wykwalifikowani absolwenci, w tym także z dyplomami w dziedzinach innych niż nauki humanistyczne oraz w dziedzinach nauk humanistycznych niezwiązanych z językami, ale powiązanych z obszarami polityki UE. Kandydaci na tłumaczy powinni przede wszystkim spełniać podstawowe wymagania takie jak umiejętność łatwego przyswajania złożonych zagadnień, szybkiego reagowania na zmianę sytuacji, a także sprawnego zarządzania informacjami i komunikowania się. Muszą wykazywać się inicjatywą, umiejętnością konsekwentnego realizowania zadań, a także odnajdywania się w wielokulturowym środowisku pracy. Do pracy w UE nie trzeba posiadać uprawnień tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe Szczecin oraz praca jako tłumacz unijny to dwie oddzielne specjalizacje.

Największy pracodawca tłumaczy na świecie - UE

Dzięki pracy tłumaczy przedstawiciele wybrani przez obywateli UE mogą jak najlepiej reprezentować interesy wyborców na posiedzeniach w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Tłumacze, zarówno pisemni, jak i konferencyjni umożliwiają komunikowanie na poziomie unijnym. Służby tłumaczeniowe Unii Europejskiej są największym na świecie pracodawcą zatrudniającym tłumaczy konferencyjnych. Tłumacze konferencyjni odgrywają pierwszorzędną rolę w gwarantowaniu dostępności i przejrzystości w Unii Europejskiej.

Picture of Jan Roenig

Jan Roenig

Tłumacz języka angielskiego. Miłośnik pływania, sportów siłowych i dobrych restauracji. Ulubieni autorzy: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez i Marek Hłasko.

Zostaw komentarz

O przysiegle.online

Nasza strona oferuje możliwość zlecania tłumaczeń przysięgłych bez wychodzenia z domu, przez internet. Szybko, tanio i wygodnie – tak, jak powinno być zawsze.

Ostatnie wpisy

Znajdź nas na Facebooku

ZAMÓW TERAZ!

Prześlij skan lub czytelne zdjęcie dokumentu na tlumaczenia@przysiegle.online albo skorzystaj z formularza na naszej stronie. Tanio, szybko, wygodnie – tak, jak powinno być zawsze.