Uniwersytety medyczne w Polsce i Europie

Facebook
Twitter
LinkedIn

W Polsce sporo mówi się o niedoborze lekarzy. Jednocześnie, mamy niejeden dobry uniwersytet medyczny, który szkoli nową, zdolną kadrę. Warto wiedzieć gdzie można się kształcić i jak zdobyć odpowiednie uprawnienia. W dobie otwartych granic, wielu polskich studentów wybiera uniwersytety zagraniczne. Swoich sił próbują również kandydaci na uniwersytety medyczne w Europie. W tym artykule postaramy się przybliżyć problematykę studiowania medycyny za granicą. Czy uniwersytety medyczne w Polsce i Europie to dobry wybór dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, dietetyków, fizjoterapeutów i położnych?

Uniwersytety medyczne w Polsce i Europie

Spis treści

Najbardziej prestiżowe uniwersytety medyczne w Polsce – gdzie się uczyć?

Historia z medycyną zaczyna się od studiów medycznych, ale tak naprawdę – już w liceum. Żeby bowiem dostać się na najbardziej prestiżowe uczelnie należy zadbać przede wszystkim o to, aby jak najlepiej zdać maturę. Obecnie bowiem nie przeprowadza się wstępnych egzaminów wewnętrznych, a o przyjęciu na studia decydują punkty uzyskane na egzaminie dojrzałości.
Jednym z najbardziej miarodajnych rankingów uczelni wyższych w Polsce jest ten organizowany od przeszło 20 lat przez Perspektywy.

Najwyżej oceniane uniwersytety medyczne w Polsce

W ubiegłorocznej edycji na podium znalazło się Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wysoko zostały także sklasyfikowane takie uczelnie jak Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
Ponieważ na medycynę nie jest wcale łatwo się dostać, większość kandydatów składa papiery na kilka uczelni – jak pokazuje powyższy ranking jest w czym wybierać.
Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas oceny danych wydziałów? Kapituła konkursu ocenia różne składowe. Największe znaczenie ma efektywność naukowa. Na całkowitą ocenę składają się również prestiż, potencjał naukowy, innowacyjność, warunki kształcenia, to na ile międzynarodowa jest dana uczelnia oraz to jak na rynku pracy wypadają absolwenci.

Czy wiesz, że...
Pierwszym założonym w Polsce uniwersytetem medycznym był Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W 1364 roku król Kazimierz III Wielki założył w Krakowie Akademię Krakowską, a w jej ramach powstała Wydział Lekarski, który był pierwszym wydziałem medycznym w Polsce. W ciągu kolejnych wieków rozwijał się on i ewoluował, a w 1950 roku został przekształcony w samodzielny Uniwersytet Medyczny w Krakowie

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii

Jeżeli wybierasz się na studia do Anglii, warto przeczytać o tym czym różni się Wielka Brytania od Zjednoczonego Królestwa, dlaczego Anglia i Szkocja mają osobne drużyny piłkarskie, chociaż mają ten sam urząd skarbowy oraz jak to jest z tymi hrabstwami i regionami. Dzięki temu nie strzelisz gafy już na starcie!

Historia nauczania medycyny w Polsce

Historia nauczania medycyny w Polsce sięga XIV wieku, kiedy to w 1364 roku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego powstał uniwersytet w Krakowie (wtedy jeszcze nie Jagielloński). Medycyny na zamku na Wawelu uczyło wówczas dwóch profesorów, z których jeden prawdopodobnie był astronomem zajmującym się… astrologią.

Prawdziwy rozwój Wydziału Lekarskiego nastąpił już za czasów Jagiellonów. Uniwersytet zyskał znakomitych profesorów, rozpoczęła się też współpraca międzynarodowa – podróże, szczególnie do Padwy na rozwój dziedziny, udoskonalenie nauczania. W XVI wieku rektorem uczelni został Maciej z Miechowa, historyk i lekarz, który zwany był także polskim Hipokratesem.

Trudne czasy dla krakowskiej uczelni to XVII i XVII wiek. Zaszłości historyczne oraz przestarzały program nauczania spowodowały, że studentów było coraz mniej, a ci, którzy wciąż się uczyli otrzymywali niepełne wykształcenie. Stopnie doktorskie zdobywali później za granicą – głównym ośrodkiem międzynarodowym pozostawały Włochy.

Okres Oświecenia przyniósł nowe odrodzenie uczelni, wtedy też uruchomiono szpital uniwersytecki. Utrata niepodległości przez Polskę nie uniemożliwiła pracy uniwersytetu, co więcej rozkwitł on dzięki autonomicznemu statusowi Krakowa. W Krakowie nauczali profesorowie specjalizujący się w coraz większej liczbie dziedzin. Uzyskanie niepodległości stanowiło kolejny silnik napędowy dla uczelni – wzrost ekonomiczny, prestiż uniwersytetu sprawiły, że prężnie rozwijała się medycyna. W międzyczasie powstawały też inne Wydziały Lekarskie, na przykład warszawski, który z przerwami istnieje od XIX wieku. Prawdziwą tragedią dla uczelni w Krakowie było aresztowanie profesorów 6 listopada 1939 roku. Stracono wtedy wiele wybitnych umysłów, a z niedoborem kadry uczelnia borykała się jeszcze po wojnie. 

Lata 50-te przyniosły nowy rozdział nie tylko dla UJ, ale też dla innych uczelni medycznych w Polsce – wydziały medyczne wydzielono, przekształcając je w samodzielne akademie medyczne. Nie był to łatwy czas dla uniwersytetów. Udało im się jednak przetrwać i odbudować przedwojenne zasoby. Obecnie, Wydziały Lekarskie w całej Polsce kształcą co najmniej kilkuset lekarzy rocznie (każdy).

Jakie wymogi należy spełnić, aby zostać lekarzem?

Droga do zawodu lekarza jest długa i niełatwa. Przede wszystkim, należy dostać się na studia. Zawodu tego nie można wykonywać po żadnych kursach, po ścieżce innej niż uniwersytecka. Studia trwają 6 lat – samo ich ukończenie nie daje jeszcze uprawnień. W czasie edukacji, studenci odbywają zajęcia z wielu dziedzin, część z nich w szpitalu. Po zdobyciu dyplomu (w przypadku tego kierunku nie pisze się pracy magisterskiej i nie uzyskuje tytułu magistra), absolwent musi zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, która wydaje tzw. ograniczone prawo do wykonywania zawodu. Absolwenci kierunków medycznych na zagranicznych uczelniach będą musieli nostryfikować swój dyplom. Tu będzie im potrzebny tłumacz przysięgły, który przetłumaczy oficjalne dokumenty. 

Po uzyskaniu dokumentu umożliwiającego wykonywanie zawodu w ograniczonym stopniu, absolwent medycyny podchodzi do 13-miesięcznego stażu w jednej z placówek służby zdrowia, na przykład w szpitalu. Po tym czasie podchodzi do egzaminu (LEK – Lekarski Egzamin Końcowy), który pozwala uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu. Żeby jednak zająć się konkretną dziedziną medycyny, na przykład okulistyką, chirurgią czy psychiatrią, konieczne jest ukończenie specjalizacji – w zależności od jej wyboru trwa ona nawet do 6 lat. Również specjalizacja kończy się egzaminem.

Osoby, które chcą zajmować się medycyną powinny mieć też świadomość tego jakie wymogi psychiczne powinien spełniać lekarz. Chociaż nikt tego nie sprawdza egzaminami, konieczna jest wysoka odporność psychiczna. Po pierwsze, lekarz na co dzień spotyka się z ekstremalnie trudnymi sytuacjami, w których jedna decyzja może zaważyć na zdrowiu i życiu pacjenta. Po drugie – dyżurowanie, nieregularne godziny pracy wymagają dużej wytrzymałości, odporności na stres i zmęczenie. Niebagatelne znaczenie mają też empatia, cierpliwość i dociekliwość, która pozwala znaleźć niekoniecznie podręcznikową przyczynę problemu pacjenta.

Medycyna – co po studiach?

Po studiach medycznych i uzyskaniu odpowiednich uprawnień, przed absolwentem medycyny stoi otworem naprawdę wiele dróg. Przede wszystkim mówimy oczywiście o praktykowaniu medycyny. Można skupić się na pracy w szpitalu, wiele osób wybiera też pracę w POZ, którą na pewno łatwiej jest pogodzić z życiem osobistym. Praca w szpitalu wiąże się bowiem z dyżurami.

Intratną opcją może być otworzenie prywatnego gabinetu. Często wymaga ono jednak początkowych nakładów w sprzęt, szczególnie jeśli w gabinecie mają odbywać się zabiegi.

Edukacja medyczna jest też doskonałym początkiem drogi naukowej. Wielu absolwentów poświęca się właśnie takiej pracy, wybierając praktykę w laboratorium. Osoby zainteresowane ścieżką pedagogiczną mogą również starać się na przykład o pozostanie na uniwersytecie.

Niestety, obecnie warunki pracy w Polsce nie są łatwe. Trwające długo strajki kolejnych grup – rezydentów, pielęgniarek, nie przyniosły spodziewanego efektu. Część absolwentów decyduje się na wyjazd za granicę i kontynuowanie kariery tam. Jest także znaczna grupa, która podejmuje pracę powiązaną ze swoim wykształceniem, ale nie polegającą bezpośrednio na leczeniu pacjentów. Wiele korporacji z otwartymi ramionami przyjmuje lekarzy, których wiedza i doświadczenie pozwala im pracować jako konsultanci, doradcy lub tzw. subject matter expert.

Medycyna to jeden z tych kierunków, który pomaga w poszerzać horyzonty. Daje też dobre możliwości finansowe. Warto jednak wiedzieć, że jej studiowanie i praktykowanie wiąże się z naprawdę dużym wysiłkiem i poświęceniem.

Uniwersytety medyczne w Europie

Jako student medycyny, wybór odpowiedniej uczelni do dalszej edukacji jest kluczową decyzją. Chociaż istnieje kilka opcji dostępnych na całym świecie, studiowanie medycyny w Europie może zaoferować Ci wyjątkowe doświadczenie, które jest niezrównane w innych regionach świata. Od jakości edukacji po różnorodność kulturową, studiowanie medycyny w Europie może być zarówno satysfakcjonujące, jak i wymagające. W tym artykule przedstawię Ci przewodnik po najlepszych uniwersytetach medycznych w Europie, w tym rankingi, wymagania wstępne, czesne i stypendia, koszty utrzymania, wymagania językowe oraz plusy i minusy studiowania medycyny za granicą.

Europe's Top Medical Schools

Europa jest domem dla niektórych z najbardziej prestiżowych szkół medycznych na świecie, a wiele z nich zajmuje wysokie pozycje w światowych rankingach uniwersyteckich. Niektóre z najlepszych szkół medycznych w Europie to między innymi University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, Karolinska Institute w Szwecji, University of Oxford w Wielkiej Brytanii oraz University of Zurich w Szwajcarii. Te uniwersytety mają reputację zapewniającą światowej klasy edukację medyczną, możliwości badawcze i doświadczenie kliniczne.

Czy wiesz, że...

- Według QS World University Rankings by Subject 2022, najlepszym uniwersytetem medycznym w Europie jest Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), zajmujący 3. miejsce na świecie w tej dziedzinie.

- Według Times Higher Education World University Rankings 2022, najlepszym uniwersytetem medycznym w Europie jest Uniwersytet w Oxfordzie (Wielka Brytania), zajmujący 5. miejsce na świecie w tej dziedzinie.

- Według rankingów szanghajskich (Academic Ranking of World Universities) z 2021 roku, najlepszym uniwersytetem medycznym w Europie jest Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), zajmujący 2. miejsce na świecie w tej dziedzinie.

Rankingi szkół medycznych w Europie.

Aby podjąć świadomą decyzję o tym, gdzie studiować medycynę w Europie, należy wziąć pod uwagę rankingi szkół medycznych. QS World University Rankings by Subject jest jednym z najbardziej szanowanych systemów rankingowych uczelni na świecie. Według QS World University Rankings by Subject 2021, trzy najlepsze szkoły medyczne w Europie to University of Oxford, University of Cambridge i Karolinska Institute. Inne uczelnie, które uplasowały się wysoko to Uniwersytet w Zurychu, University College London i Uniwersytet w Edynburgu.

Wymagania wstępne na uczelnie medyczne w Europie.

Wymagania wstępne do szkół medycznych w Europie różnią się w zależności od uczelni, ale większość z nich wymaga doskonałych rekordów akademickich i standardowych wyników testów. Na przykład Uniwersytet w Oksfordzie wymaga minimum AAA na poziomie A-Level, co jest równoważne z wynikiem matury międzynarodowej na poziomie 38. Instytut Karolinska wymaga stopnia licencjata, w tym kursów z biologii, chemii i fizyki. Dodatkowo, niektóre uczelnie mogą wymagać od kandydatów zdania egzaminu wstępnego lub przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynagrodzenie i stypendia za studia medyczne w Europie.

Czesne za studia medyczne w Europie różni się w zależności od uczelni i kraju. Na przykład, publiczne uniwersytety w Niemczech, Francji i Szwecji oferują bezpłatne czesne zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych, podczas gdy niektóre prywatne uniwersytety mogą pobierać wysokie czesne. Średnio, czesne za studia medyczne w Europie wynosi od 700 do 20 000 euro rocznie. Istnieje jednak kilka możliwości stypendialnych dostępnych dla studentów międzynarodowych, którzy chcą studiować medycynę w Europie. Na przykład, program Erasmus+ oferuje stypendia dla studentów z krajów spoza Unii Europejskiej na studia w Europie.

Koszty utrzymania dla studentów medycyny w Europie.

Koszty życia dla studentów medycyny w Europie różnią się w zależności od kraju i miasta. Niektóre z najdroższych miast do życia to Londyn, Paryż, Zurych i Genewa. Istnieje jednak kilka niedrogich miast w Europie, takich jak Berlin, Budapeszt i Praga, gdzie koszty utrzymania są stosunkowo niskie. Średnio, koszty utrzymania studentów medycyny w Europie szacuje się na 800- 1500 euro miesięcznie. Obejmuje to zakwaterowanie, jedzenie, transport i inne niezbędne wydatki.

Wymagania językowe na studia medyczne w Europie.

Większość szkół medycznych w Europie prowadzi zajęcia w lokalnym języku, co może być barierą dla międzynarodowych studentów, którzy nie znają języka. Jednak kilka uczelni oferuje kursy medyczne w języku angielskim, np. Uniwersytet w Zurychu, Karolinska Institute, czy Uniwersytet w Edynburgu. Dodatkowo, niektóre uczelnie wymagają od studentów międzynarodowych przystąpienia do testów biegłości językowej, takich jak TOEFL lub IELTS, aby udowodnić swoją biegłość w języku angielskim. Ponadto, nasze lokalne biura w miejscowościach gdzie są uniwersytety medyczne, m.in. Tłumacz Przysięgły Szczecin oraz Tłumacz Przysięgły Gdańsk, mają zawsze pełne ręce roboty tłumacząc dla was dokumenty, wymagane na studia za granicą, np. przez angielskie uniwersytety.

Korzyści ze studiowania medycyny w Unii Europejskiej

Studiowanie medycyny w Unii Europejskiej ma kilka korzyści, w tym dostęp do światowej klasy edukacji medycznej, ekspozycję na różnorodne kultury i doskonałe możliwości badawcze. Dodatkowo, wiele krajów europejskich posiada dobrze rozwinięte systemy opieki zdrowotnej, które zapewniają studentom medycyny praktyczne doświadczenie w warunkach klinicznych. Co więcej, studiowanie medycyny w Europie może zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów, ponieważ w wielu krajach europejskich występuje niedobór specjalistów medycznych.

Czy wiesz, że...
W ramach Unii Europejskiej kwalifikacje zawodowe lekarza są uznawane w innych krajach członkowskich. Dzięki dyrektywie UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, osoby posiadające kwalifikacje medyczne, które zostały uzyskane w jednym kraju członkowskim, mają prawo do podjęcia pracy lub prowadzenia działalności zawodowej w innym kraju członkowskim, o ile spełniają określone warunki.

Studiowanie medycyny za granicą - plusy i minusy

Studiowanie medycyny za granicą może być ekscytującym i satysfakcjonującym doświadczeniem, ale wiąże się też z wyzwaniami. Niektóre z zalet studiowania medycyny za granicą to kontakt z różnymi kulturami, możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów i rozwój osobisty. Jednak niektóre z minusów to bariery językowe, trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska i tęsknota za domem. Dodatkowo, studiowanie medycyny za granicą może być kosztowne, a ukończenie studiów może trwać dłużej ze względu na różnice w wymaganiach akademickich.

Ogólnie rzecz biorąc, studiowanie medycyny w Europie może być doświadczeniem zmieniającym życie, z wieloma możliwościami rozwoju osobistego i zawodowego. Wybierając najlepszą uczelnię medyczną w Europie, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak rankingi, wymagania wstępne, czesne i stypendia, koszty utrzymania, wymagania językowe oraz plusy i minusy studiowania medycyny za granicą. Robiąc to, możesz podjąć świadomą decyzję, która ukształtuje Twoją przyszłą karierę w medycynie.

Podsumowując, studiowanie medycyny w Europie może zapewnić Ci wyjątkowe doświadczenie, które nie ma sobie równych w innych regionach świata. Europa jest domem dla niektórych z najbardziej prestiżowych szkół medycznych na świecie, oferujących światowej klasy edukację, możliwości badawcze i doświadczenie kliniczne. Aby jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie w studiowaniu za granicą, należy rozważyć czynniki takie jak rankingi, wymagania wstępne, czesne i stypendia, koszty utrzymania, wymagania językowe oraz plusy i minusy studiowania medycyny za granicą. W ten sposób możesz wybrać najlepszy uniwersytet medyczny w Europie, który będzie pasował do Twoich akademickich i osobistych celów.

Tłumaczenie dokumentów szkolnych

Przed wyruszeniem w drogę, należy zebrać ekipę! A w przypadku wyruszenia na studia za granicą należy wykonać tłumaczenie przysięgłe dokumentów szkolnych, takich jak świadectwo dojrzałości (matura), świadectwo ukończenia liceum oraz świadectwa szkolne. We wszystkim tym pomożemy my: PRZYSIEGLE.ONLINE. Wystarczy przesłać dokumenty przez naszą stronę, a my zajmiemy się resztą 🙂

PS. Nasze tłumaczenia są uznawane przez wszystkie uczelnie, o których tutaj napisaliśmy!

Picture of Jan Roenig

Jan Roenig

Tłumacz języka angielskiego. Miłośnik pływania, sportów siłowych i dobrych restauracji. Ulubieni autorzy: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez i Marek Hłasko.

Zostaw komentarz

O przysiegle.online

Nasza strona oferuje możliwość zlecania tłumaczeń przysięgłych bez wychodzenia z domu, przez internet. Szybko, tanio i wygodnie – tak, jak powinno być zawsze.

Ostatnie wpisy

Znajdź nas na Facebooku

ZAMÓW TERAZ!

Prześlij skan lub czytelne zdjęcie dokumentu na tlumaczenia@przysiegle.online albo skorzystaj z formularza na naszej stronie. Tanio, szybko, wygodnie – tak, jak powinno być zawsze.