Odpowiedzialność prawna tłumacza

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zawód tłumacza przysięgłego, podobnie jak zawód lekarza, architekta, adwokata, etc. jest zawodem wolnym, to znaczy regulowanym. Podobnie jak w przypadku innych profesji na tłumaczach przysięgłych ciąży odpowiedzialność za wykonywane tłumaczenia, również te zlecane przez internet. Jaka jest odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego? Na to pytanie odpowiemy w naszym nowym artykule, gdzie tłumacz online wyjaśnia, do czego zobowiązany jest prawem tłumacz przysięgły.

Spis treści

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która ponosi odpowiedzialność zawodową, za wykonywaną przez siebie pracę. Posiada uprawnienia do dokonywania przekładów dokumentów, również procesowych i urzędowych. Właśnie dlatego droga do tego zawodu jest tak trudna. Tłumacz przysięgły po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, wpisywany jest na listę tłumaczy przysięgłych, po wcześniejszym złożeniu ślubowania przed ministrem sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć, a także prowadzi repertorium, czyli elektroniczny rejestr spraw, co zbliża jego działalności, do działalności prawników.

Tłumaczenia prawa karnego

Skoro wspomnieliśmy już o prawnikach, być może zainteresuje Was nasz ostatni wpis na blogu dotyczący prawa karnego w Wielkiej Brytanii, gdzie koncentrujemy się na różnicach pomiędzy polskim prawem karnym a angielskim Criminal Code.

Odpowiedzialność prawna tłumacza

Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową, czyli ponosi skutki prawne naruszenia zasad wykonywania zawodu. Jest on obowiązany do należytego wykonywania obowiązków, wskazanych przez ustawę z 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Odpowiada on zarówno za swoje działania, jak i zaniechania, a w swojej pracy powinien kierować się należytą starannością. Staranność ta powinna przejawiać się nie tylko w rzetelnych tłumaczenia, ale także prawidłowym prowadzeniu repertorium i administracji własnego biura tłumaczeń. Zgodnie z ustawą tłumacz przysięgły przy wykonywaniu swojej pracy musi kierować się wieloma wytycznymi, bowiem tłumaczone przez niego dokumenty mają charakter urzędowy. Osoba, która otrzyma pismo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ma pewność, iż treść dokumentu jest autentyczna, czyli zgodna z treścią na przedłożonym dokumencie. Stąd też tak duża odpowiedzialność cywilna osób wykonujących ten zawód.

Czy wiesz, że...
Tłumacze przysięgli nie stwierdzają autentyczności dokumentów, które tłumaczą. Poświadczają oni jedynie, że treść tłumaczenia jest zgodna z treścią przedstawionego im dokumentu.

Tajemnica zawodowa tłumacza

Osobę wykonującą pracę tłumacza przysięgłego obowiązuje tajemnica zawodowa. Nie może przekazywać żadnych informacji, jakie znajdują się w tłumaczonych dokumentach. Tłumacz przysięgły Gdańsk powinien również zachowywać bezstronność. Wymaga się od niego, aby uczestniczył w kursach i szkoleniach, na bieżącą doskonalił i ćwiczył swoje umiejętności. Ponadto ma obowiązek przyjmowania zleceń od sądów i innych instytucji państwowych. 

Sporządzane tłumaczenia muszą odpowiadać wymogom zarówno formalnym, jak i translacyjnym, a tym samym zawierać odpowiednie adnotacje i oznaczenia. Więcej o tym, jak wygląda tłumaczenie przysięgłe piszemy na naszym blogu. Przedmiotem zarzutu mogą stać się również: niestosowanie się do zasad etyki oraz przyjętej praktyki zawodowej.

Tłumaczenia do sądów - tłumacz jako biegły

Tłumacz przysięgły traktowany jest jak biegły, dlatego konsekwencje uchylania się od wykonywania zleceń sądowych lub ich nieprawidłowe wykonywanie, prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji. Postępowanie takie może doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie przeciwko nierzetelnemu tłumaczowi przysięgłemu toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości lub właściwym miejscowo wojewodzie. Komisja morze orzec następujące kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna (do 3 tysięcy złotych), tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu (od trzech miesięcy do roku) oraz pozbawienie prawa wykonywania zawody. Wybór kary zależy od stopnia zawinienia pozwanego.

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu tłumacza

Warto również wspomnieć, iż tłumacz przysięgły ponosi również odpowiedzialność karną. Wobec niego mogą znaleźć zastosowane przepisy kodeksu postępowania karnego, w tym przymusowe doprowadzenie, czy areszt (do 30 dni).

Odpowiedzialność karna tłumacza

Tłumacz pozbawiony prawa wykonywania zawodu może po upływie 2 lat od zakończenia kary, starać się o ponowny wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Niestety musi ponownie zdać egzamin. Informacja na temat ukarania tłumacza przysięgłego upomnieniem lub naganą, nie jest informacją publiczną. Oczywiście od orzeczenia w/w Komisji przysługuje odwołanie.

Jedną z najgłośniejszych spraw związanych z ukaraniem tłumacza była sprawa tłumaczki, która poprzez obce osoby – nie mające uprawnień do ich wykonywania – masowo wydawała tłumaczenia metodą wyciągową zagranicznych dokumentów samochodowych. Sprawę tę w 2009 roku opisał m.in Onet oraz Dziennik Polski. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że w całą sprawę, z racji więzów rodzinnych, zamieszany był właściciel cieszących się złą sławą klubów ze striptizem, o których głośno było w całej Polsce.

Czy wiesz że...
Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego jest niezwykle niska i wynosi jedynie 25%.

Uciążliwość odpowiedzialności prawnej tłumacza?

Praca tłumacza przysięgłego może wydawać się uciążliwa, ze względu na ponoszoną odpowiedzialność, jednak przynosi ona wiele satysfakcji i wiąże się z prestiżem. Dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego mają silną moc dowodową i niekiedy traktowane są na równi z poświadczeniami notarialnymi.

Picture of Jan Roenig

Jan Roenig

Tłumacz języka angielskiego. Miłośnik pływania, sportów siłowych i dobrych restauracji. Ulubieni autorzy: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez i Marek Hłasko.

Zostaw komentarz

O przysiegle.online

Nasza strona oferuje możliwość zlecania tłumaczeń przysięgłych bez wychodzenia z domu, przez internet. Szybko, tanio i wygodnie – tak, jak powinno być zawsze.

Ostatnie wpisy

Znajdź nas na Facebooku

ZAMÓW TERAZ!

Prześlij skan lub czytelne zdjęcie dokumentu na tlumaczenia@przysiegle.online albo skorzystaj z formularza na naszej stronie. Tanio, szybko, wygodnie – tak, jak powinno być zawsze.