Zagraniczna darowizna i spadek

Zagraniczna darowizna i spadek

Zagraniczna darowizna i spadek brzmią jak z filmowej opowieści o „majątku po bogatym wujku z Ameryki”. Warto jednak wiedzieć, że sprawa nie jest tak kolorowa jak mogłoby się wydawać. Głównym powodem do zmartwień dla obdarowanych są obecnie obowiązujące przepisy, zachodzi konieczność uiszczenia podatków. Jak się okazuje, nawet w podwójnej wysokości! W tym artykule postaramy się przybliżyć wam to zagadnienie, również z perspektywy tłumaczy przysięgłych. Dokumenty spadkowe i umowy darowizny trafiają do nas bardzo często!

Spis treści

Zagraniczna darowizna i spadek - przepisy do zmiany?

W Polsce obowiązują obecnie przepisy, które zobowiązują do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Istnieją też regulacje, które pozwalają na zwolnienie od podatku osób z określonych grup, pod warunkiem terminowego zgłoszenia spadku lub darowizny do Urzędu Skarbowego.

Jak jednak wskazuje się, duży problem dla uprawnionych z tytułu otrzymanego majątku powstaje gdy dziedziczy się lub otrzymuje coś z zagranicy. Dlaczego? Standardowe umowy odnoszące się do podwójnego opodatkowania nie dotyczą podatków spadkowych, w związku z czym może się okazać, że majątek zostanie faktycznie opodatkowany dwukrotnie. 

Podwójne opodatkowanie spadków i darowizn

Jak zauważyli posłowie, ma to wpływ nie tylko na sytuację życiową konkretnych spadkobierców, ale też na mniejszy przychód w budżecie – spadkodawcy zagraniczni rzadziej bowiem powołują do spadku członków rodziny czy przyjaciół mieszkających w Polsce. W przypadku Polonii rozsianej po świecie ma to szczególnie istotne znaczenie. Dlatego też do Ministerstwa Finansów wpłynęła interpelacja, której celem jest wyjaśnienie i zmiana obecnej sytuacji.
Jak jednak na razie wygląda to w praktyce?

Opodatkowanie zagranicznych spadków i darowizn

Według obowiązującego prawa, nabycie w drodze spadku lub darowizny majątku przez osoby fizyczne, rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych, które na terytorium Polski są wykonywane, jest opodatkowane. Ustawa przewiduje takie rozwiązanie również dla darowizn i spadków pochodzących z zagranicy. Co istotne, w chwili otwarcia spadku lub w chwili zawarcia umowy darowizny, beneficjent praw musi być obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju.

Powielone prawo

Problem pojawia się, gdy prawo innego państwa powiela nasze rodzime regulacje. Wtedy bowiem, spadkodawca lub obdarowany, zapłacić podatek musi w obu państwach, co de facto zmniejsza wysokość otrzymanego majątku, uszczupla go, niejednokrotnie w poważny sposób. Dlaczego obce państwo może mieć roszczenie o zapłacenie należności? Z uwagi na położenie danej rzeczy, miejsce wykonywania praw. Polski Urząd Skarbowy z kolei powoła się na osobiste powiązanie nabywcy majątku z Polską, a co za tym idzie – obowiązywanie polskiego porządku prawnego.

Zgoda na wyjazd

Korzystając z okazji przypominamy, że możecie z naszej strony zupełnie BEZPŁATNIE pobrać wzór zgody dziecka na wyjazd za granicę. Jest on niezbędny, gdy dziecko podróżuje wyłącznie z jednym rodzicem lub pod opieką osoby innej niż rodzic: babci, dziadka, cioci, wujka, opiekuna kolonii, etc. Brak tego dokumentu na lotnisku może powodować ogromne problemy. Więcej przeczytanie w naszym artykule!

Zagraniczny spadek a kwestie językowe

Z dziedziczeniem czy darowizną zagraniczną wiąże się jeszcze jedna istotna kwestia, która dodatkowo może sprawiać, że cała sprawa staje się bardziej skomplikowana. Często testament powołujący do spadku polskiego spadkodawcę, lub sporządzona za granicą umowa darowizny, są napisane w obcym języku. Z umowami bywa łatwiej, powstają one bowiem często w dwóch wersjach językowych, szczególnie, że stroną jest w tym wypadku obdarowany. O testamencie natomiast spadkobierca nie musi w ogóle wiedzieć. Dowiaduje się o powołaniu do dziedziczenia dopiero po śmierci spadkodawcy. Zazwyczaj, aby prawnie usankcjonować nabycie spadku konieczne jest postanowienie sądu lub wizyta u notariusza. Wymagane w postępowaniu dokumenty należy załączyć w języku danego kraju, albo dostarczyć tłumaczenie – powinno być to tłumaczenie przysięgłe.

Tłumacz przysięgły a zagraniczny spadek i darowizna

Właśnie dlatego, w zagranicznych postępowaniach spadkowych najlepszą praktyką jest zaangażowanie tłumacza przysięgłego na samym początku sprawy. Tłumacz może też wykonać tłumaczenie dla osoby, która po prostu nie zna języka, w którym sporządzono testament. 
Może się wydawać, że konieczność tłumaczenia dokumentów wydłuży postępowanie. Nic bardziej mylnego. Przedłużenie sprawy może spowodować na przykład wezwanie sądu do dostarczenia testamentu w odpowiedniej wersji językowej, bez której postanowienie nie będzie mogło być wydane.

Rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania

Jak wskazują prawnicy, rozwiązaniem problemu dotyczącego zagranicznych spadków i darowizn jest uregulowanie zawarte w odpowiednich umowach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Na ten moment, takie akty prawne Polska zawarła z Austrią, Węgrami oraz Czechami, co sprawia, że w większości przypadków możemy mieć do czynienia z podwójnie naliczonym podatkiem. Jednym z proponowanych rozwiązań jest na przykład takie znowelizowanie polskich przepisów, które pozwalałoby podatnikowi pomniejszyć podatek od spadków i darowizn o kwotę uiszczoną za granicą.

Rozwiązanie problemu - najlepsza opcja

Drugą opcją byłoby zwolnienie z podatku, po zapłaceniu odpowiedniej kwoty za granicą. Samo zwolnienie w przypadku przepisów spadkowych w Polsce działa. Przepisy przewidują bowiem, że najbliższa rodzina, niezależnie od wartości spadku czy darowizny, zostanie zwolniona od płacenia podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od nabycia spadku lub darowizny zgłosi ten fakt właściwemu miejscowo naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Do najbliższej rodziny należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2.

Zagraniczny spadek i darowizna - podsumowanie

Mimo iż problem podwójnego opodatkowania nie jest niczym nowym, w dalszym ciągu nie ma odpowiednich regulacji, które pozwoliłyby obywatelom być spadkobiercami lub obdarowanymi, bez obawy ponoszenia dodatkowych kosztów. Kwestia ta nie jest prawidłowo uregulowana nie tylko w Polsce. Złożona interpelacja może być pierwszym krokiem do nowelizacji prawodawstwa, nie stanie się to jednak z dnia na dzień.

Tłumaczenie zagranicznej darowizny i spadku

Na sam koniec mała informacja dla osób, chcących tłumaczyć dokumentację darowizny i spadku. W przypadku darowizn nie stanowi to większego problemu, gdyż umowy darowizny są przeważnie krótkie i nieskomplikowane. Dlatego też zlecając ich tłumaczenie możemy być pewni, że nie nadszarpną one naszego budżetu. Również standardowy czas realizacji tego dokumentów wynosi 1-2 dni.

Problemem są natomiast zagraniczne testamenty. Te pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki uchodzą za jedne z najtrudniejszych i wymagających tekstów, z którymi mają do czynienia tłumacze przysięgli. Wynika to z faktu, że system anglosaski ma zupełnie inny model prawny, a prawo spadkowe nie dość, że jest ekstremalnie skomplikowane i przesiąknięte prawnymi archaizmami, to jest inne w każdym amerykańskim stanie. Dlatego klientom serwisu PRZYSIEGLE.ONLINE doradzamy wykonanie tłumaczenia metodą wyciągową (tylko najważniejsze pozycje), lub poproszenie amerykańskiego prawnika o sporządzenie wypisu z testamentu, gdzie znajdować będą się jedynie najważniejsze informacje, takie jak spadkodawca, osoba przyjmująca spadek, informacje o masie spadkowej i inne, najważniejsze informacje. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić, ale i łatwo przebrnąć przez wszystkie wymagane prawem formalności.