Uniwersytety medyczne w Polsce i Europie

Uniwersytety medyczne w Polsce i Europie

W Polsce sporo mówi się o niedoborze lekarzy. Jednocześnie, mamy niejeden dobry uniwersytet medyczny, który szkoli nową, zdolną kadrę. Warto wiedzieć gdzie można się kształcić i jak zdobyć odpowiednie uprawnienia. W dobie otwartych granic, wielu polskich studentów wybiera uniwersytety zagraniczne. Swoich sił próbują również kandydaci na uniwersytety medyczne w Europie. W tym artykule postaramy się przybliżyć problematykę studiowania medycyny za granicą. Czy uniwersytety medyczne w Polsce i Europie to dobry wybór dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, dietetyków, fizjoterapeutów i położnych?

Uniwersytety medyczne w Polsce i Europie

Spis treści

Najbardziej prestiżowe uniwersytety medyczne w Polsce – gdzie się uczyć?

Historia z medycyną zaczyna się od studiów medycznych, ale tak naprawdę – już w liceum. Żeby bowiem dostać się na najbardziej prestiżowe uczelnie należy zadbać przede wszystkim o to, aby jak najlepiej zdać maturę. Obecnie bowiem nie przeprowadza się wstępnych egzaminów wewnętrznych, a o przyjęciu na studia decydują punkty uzyskane na egzaminie dojrzałości.
Jednym z najbardziej miarodajnych rankingów uczelni wyższych w Polsce jest ten organizowany od przeszło 20 lat przez Perspektywy.

Najwyżej oceniane uniwersytety medyczne w Polsce

W ubiegłorocznej edycji na podium znalazło się Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wysoko zostały także sklasyfikowane takie uczelnie jak Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
Ponieważ na medycynę nie jest wcale łatwo się dostać, większość kandydatów składa papiery na kilka uczelni – jak pokazuje powyższy ranking jest w czym wybierać.
Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas oceny danych wydziałów? Kapituła konkursu ocenia różne składowe. Największe znaczenie ma efektywność naukowa. Na całkowitą ocenę składają się również prestiż, potencjał naukowy, innowacyjność, warunki kształcenia, to na ile międzynarodowa jest dana uczelnia oraz to jak na rynku pracy wypadają absolwenci.

Czy wiesz, że...
Pierwszym założonym w Polsce uniwersytetem medycznym był Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W 1364 roku król Kazimierz III Wielki założył w Krakowie Akademię Krakowską, a w jej ramach powstała Wydział Lekarski, który był pierwszym wydziałem medycznym w Polsce. W ciągu kolejnych wieków rozwijał się on i ewoluował, a w 1950 roku został przekształcony w samodzielny Uniwersytet Medyczny w Krakowie

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii

Jeżeli wybierasz się na studia do Anglii, warto przeczytać o tym czym różni się Wielka Brytania od Zjednoczonego Królestwa, dlaczego Anglia i Szkocja mają osobne drużyny piłkarskie, chociaż mają ten sam urząd skarbowy oraz jak to jest z tymi hrabstwami i regionami. Dzięki temu nie strzelisz gafy już na starcie!

Historia nauczania medycyny w Polsce

Historia nauczania medycyny w Polsce sięga XIV wieku, kiedy to w 1364 roku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego powstał uniwersytet w Krakowie (wtedy jeszcze nie Jagielloński). Medycyny na zamku na Wawelu uczyło wówczas dwóch profesorów, z których jeden prawdopodobnie był astronomem zajmującym się… astrologią.

Prawdziwy rozwój Wydziału Lekarskiego nastąpił już za czasów Jagiellonów. Uniwersytet zyskał znakomitych profesorów, rozpoczęła się też współpraca międzynarodowa – podróże, szczególnie do Padwy na rozwój dziedziny, udoskonalenie nauczania. W XVI wieku rektorem uczelni został Maciej z Miechowa, historyk i lekarz, który zwany był także polskim Hipokratesem.

Trudne czasy dla krakowskiej uczelni to XVII i XVII wiek. Zaszłości historyczne oraz przestarzały program nauczania spowodowały, że studentów było coraz mniej, a ci, którzy wciąż się uczyli otrzymywali niepełne wykształcenie. Stopnie doktorskie zdobywali później za granicą – głównym ośrodkiem międzynarodowym pozostawały Włochy.

Okres Oświecenia przyniósł nowe odrodzenie uczelni, wtedy też uruchomiono szpital uniwersytecki. Utrata niepodległości przez Polskę nie uniemożliwiła pracy uniwersytetu, co więcej rozkwitł on dzięki autonomicznemu statusowi Krakowa. W Krakowie nauczali profesorowie specjalizujący się w coraz większej liczbie dziedzin. Uzyskanie niepodległości stanowiło kolejny silnik napędowy dla uczelni – wzrost ekonomiczny, prestiż uniwersytetu sprawiły, że prężnie rozwijała się medycyna. W międzyczasie powstawały też inne Wydziały Lekarskie, na przykład warszawski, który z przerwami istnieje od XIX wieku. Prawdziwą tragedią dla uczelni w Krakowie było aresztowanie profesorów 6 listopada 1939 roku. Stracono wtedy wiele wybitnych umysłów, a z niedoborem kadry uczelnia borykała się jeszcze po wojnie. 

Lata 50-te przyniosły nowy rozdział nie tylko dla UJ, ale też dla innych uczelni medycznych w Polsce – wydziały medyczne wydzielono, przekształcając je w samodzielne akademie medyczne. Nie był to łatwy czas dla uniwersytetów. Udało im się jednak przetrwać i odbudować przedwojenne zasoby. Obecnie, Wydziały Lekarskie w całej Polsce kształcą co najmniej kilkuset lekarzy rocznie (każdy).

Jakie wymogi należy spełnić, aby zostać lekarzem?

Droga do zawodu lekarza jest długa i niełatwa. Przede wszystkim, należy dostać się na studia. Zawodu tego nie można wykonywać po żadnych kursach, po ścieżce innej niż uniwersytecka. Studia trwają 6 lat – samo ich ukończenie nie daje jeszcze uprawnień. W czasie edukacji, studenci odbywają zajęcia z wielu dziedzin, część z nich w szpitalu. Po zdobyciu dyplomu (w przypadku tego kierunku nie pisze się pracy magisterskiej i nie uzyskuje tytułu magistra), absolwent musi zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, która wydaje tzw. ograniczone prawo do wykonywania zawodu. Absolwenci kierunków medycznych na zagranicznych uczelniach będą musieli nostryfikować swój dyplom. Tu będzie im potrzebny tłumacz przysięgły, który przetłumaczy oficjalne dokumenty. 

Po uzyskaniu dokumentu umożliwiającego wykonywanie zawodu w ograniczonym stopniu, absolwent medycyny podchodzi do 13-miesięcznego stażu w jednej z placówek służby zdrowia, na przykład w szpitalu. Po tym czasie podchodzi do egzaminu (LEK – Lekarski Egzamin Końcowy), który pozwala uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu. Żeby jednak zająć się konkretną dziedziną medycyny, na przykład okulistyką, chirurgią czy psychiatrią, konieczne jest ukończenie specjalizacji – w zależności od jej wyboru trwa ona nawet do 6 lat. Również specjalizacja kończy się egzaminem.

Osoby, które chcą zajmować się medycyną powinny mieć też świadomość tego jakie wymogi psychiczne powinien spełniać lekarz. Chociaż nikt tego nie sprawdza egzaminami, konieczna jest wysoka odporność psychiczna. Po pierwsze, lekarz na co dzień spotyka się z ekstremalnie trudnymi sytuacjami, w których jedna decyzja może zaważyć na zdrowiu i życiu pacjenta. Po drugie – dyżurowanie, nieregularne godziny pracy wymagają dużej wytrzymałości, odporności na stres i zmęczenie. Niebagatelne znaczenie mają też empatia, cierpliwość i dociekliwość, która pozwala znaleźć niekoniecznie podręcznikową przyczynę problemu pacjenta.

Medycyna – co po studiach?

Po studiach medycznych i uzyskaniu odpowiednich uprawnień, przed absolwentem medycyny stoi otworem naprawdę wiele dróg. Przede wszystkim mówimy oczywiście o praktykowaniu medycyny. Można skupić się na pracy w szpitalu, wiele osób wybiera też pracę w POZ, którą na pewno łatwiej jest pogodzić z życiem osobistym. Praca w szpitalu wiąże się bowiem z dyżurami.

Intratną opcją może być otworzenie prywatnego gabinetu. Często wymaga ono jednak początkowych nakładów w sprzęt, szczególnie jeśli w gabinecie mają odbywać się zabiegi.

Edukacja medyczna jest też doskonałym początkiem drogi naukowej. Wielu absolwentów poświęca się właśnie takiej pracy, wybierając praktykę w laboratorium. Osoby zainteresowane ścieżką pedagogiczną mogą również starać się na przykład o pozostanie na uniwersytecie.

Niestety, obecnie warunki pracy w Polsce nie są łatwe. Trwające długo strajki kolejnych grup – rezydentów, pielęgniarek, nie przyniosły spodziewanego efektu. Część absolwentów decyduje się na wyjazd za granicę i kontynuowanie kariery tam. Jest także znaczna grupa, która podejmuje pracę powiązaną ze swoim wykształceniem, ale nie polegającą bezpośrednio na leczeniu pacjentów. Wiele korporacji z otwartymi ramionami przyjmuje lekarzy, których wiedza i doświadczenie pozwala im pracować jako konsultanci, doradcy lub tzw. subject matter expert.

Medycyna to jeden z tych kierunków, który pomaga w poszerzać horyzonty. Daje też dobre możliwości finansowe. Warto jednak wiedzieć, że jej studiowanie i praktykowanie wiąże się z naprawdę dużym wysiłkiem i poświęceniem.

Uniwersytety medyczne w Europie

Jako student medycyny, wybór odpowiedniej uczelni do dalszej edukacji jest kluczową decyzją. Chociaż istnieje kilka opcji dostępnych na całym świecie, studiowanie medycyny w Europie może zaoferować Ci wyjątkowe doświadczenie, które jest niezrównane w innych regionach świata. Od jakości edukacji po różnorodność kulturową, studiowanie medycyny w Europie może być zarówno satysfakcjonujące, jak i wymagające. W tym artykule przedstawię Ci przewodnik po najlepszych uniwersytetach medycznych w Europie, w tym rankingi, wymagania wstępne, czesne i stypendia, koszty utrzymania, wymagania językowe oraz plusy i minusy studiowania medycyny za granicą.

Europe's Top Medical Schools

Europa jest domem dla niektórych z najbardziej prestiżowych szkół medycznych na świecie, a wiele z nich zajmuje wysokie pozycje w światowych rankingach uniwersyteckich. Niektóre z najlepszych szkół medycznych w Europie to między innymi University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, Karolinska Institute w Szwecji, University of Oxford w Wielkiej Brytanii oraz University of Zurich w Szwajcarii. Te uniwersytety mają reputację zapewniającą światowej klasy edukację medyczną, możliwości badawcze i doświadczenie kliniczne.

Czy wiesz, że...

- Według QS World University Rankings by Subject 2022, najlepszym uniwersytetem medycznym w Europie jest Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), zajmujący 3. miejsce na świecie w tej dziedzinie.

- Według Times Higher Education World University Rankings 2022, najlepszym uniwersytetem medycznym w Europie jest Uniwersytet w Oxfordzie (Wielka Brytania), zajmujący 5. miejsce na świecie w tej dziedzinie.

- Według rankingów szanghajskich (Academic Ranking of World Universities) z 2021 roku, najlepszym uniwersytetem medycznym w Europie jest Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), zajmujący 2. miejsce na świecie w tej dziedzinie.

Rankingi szkół medycznych w Europie.

Aby podjąć świadomą decyzję o tym, gdzie studiować medycynę w Europie, należy wziąć pod uwagę rankingi szkół medycznych. QS World University Rankings by Subject jest jednym z najbardziej szanowanych systemów rankingowych uczelni na świecie. Według QS World University Rankings by Subject 2021, trzy najlepsze szkoły medyczne w Europie to University of Oxford, University of Cambridge i Karolinska Institute. Inne uczelnie, które uplasowały się wysoko to Uniwersytet w Zurychu, University College London i Uniwersytet w Edynburgu.

Wymagania wstępne na uczelnie medyczne w Europie.

Wymagania wstępne do szkół medycznych w Europie różnią się w zależności od uczelni, ale większość z nich wymaga doskonałych rekordów akademickich i standardowych wyników testów. Na przykład Uniwersytet w Oksfordzie wymaga minimum AAA na poziomie A-Level, co jest równoważne z wynikiem matury międzynarodowej na poziomie 38. Instytut Karolinska wymaga stopnia licencjata, w tym kursów z biologii, chemii i fizyki. Dodatkowo, niektóre uczelnie mogą wymagać od kandydatów zdania egzaminu wstępnego lub przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynagrodzenie i stypendia za studia medyczne w Europie.

Czesne za studia medyczne w Europie różni się w zależności od uczelni i kraju. Na przykład, publiczne uniwersytety w Niemczech, Francji i Szwecji oferują bezpłatne czesne zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych, podczas gdy niektóre prywatne uniwersytety mogą pobierać wysokie czesne. Średnio, czesne za studia medyczne w Europie wynosi od 700 do 20 000 euro rocznie. Istnieje jednak kilka możliwości stypendialnych dostępnych dla studentów międzynarodowych, którzy chcą studiować medycynę w Europie. Na przykład, program Erasmus+ oferuje stypendia dla studentów z krajów spoza Unii Europejskiej na studia w Europie.

Koszty utrzymania dla studentów medycyny w Europie.

Koszty życia dla studentów medycyny w Europie różnią się w zależności od kraju i miasta. Niektóre z najdroższych miast do życia to Londyn, Paryż, Zurych i Genewa. Istnieje jednak kilka niedrogich miast w Europie, takich jak Berlin, Budapeszt i Praga, gdzie koszty utrzymania są stosunkowo niskie. Średnio, koszty utrzymania studentów medycyny w Europie szacuje się na 800- 1500 euro miesięcznie. Obejmuje to zakwaterowanie, jedzenie, transport i inne niezbędne wydatki.

Wymagania językowe na studia medyczne w Europie.

Większość szkół medycznych w Europie prowadzi zajęcia w lokalnym języku, co może być barierą dla międzynarodowych studentów, którzy nie znają języka. Jednak kilka uczelni oferuje kursy medyczne w języku angielskim, np. Uniwersytet w Zurychu, Karolinska Institute, czy Uniwersytet w Edynburgu. Dodatkowo, niektóre uczelnie wymagają od studentów międzynarodowych przystąpienia do testów biegłości językowej, takich jak TOEFL lub IELTS, aby udowodnić swoją biegłość w języku angielskim. Ponadto, nasze lokalne biura w miejscowościach gdzie są uniwersytety medyczne, m.in. Tłumacz Przysięgły Szczecin oraz Tłumacz Przysięgły Gdańsk, mają zawsze pełne ręce roboty tłumacząc dla was dokumenty, wymagane na studia za granicą, np. przez angielskie uniwersytety.

Korzyści ze studiowania medycyny w Unii Europejskiej

Studiowanie medycyny w Unii Europejskiej ma kilka korzyści, w tym dostęp do światowej klasy edukacji medycznej, ekspozycję na różnorodne kultury i doskonałe możliwości badawcze. Dodatkowo, wiele krajów europejskich posiada dobrze rozwinięte systemy opieki zdrowotnej, które zapewniają studentom medycyny praktyczne doświadczenie w warunkach klinicznych. Co więcej, studiowanie medycyny w Europie może zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów, ponieważ w wielu krajach europejskich występuje niedobór specjalistów medycznych.

Czy wiesz, że...
W ramach Unii Europejskiej kwalifikacje zawodowe lekarza są uznawane w innych krajach członkowskich. Dzięki dyrektywie UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, osoby posiadające kwalifikacje medyczne, które zostały uzyskane w jednym kraju członkowskim, mają prawo do podjęcia pracy lub prowadzenia działalności zawodowej w innym kraju członkowskim, o ile spełniają określone warunki.

Studiowanie medycyny za granicą - plusy i minusy

Studiowanie medycyny za granicą może być ekscytującym i satysfakcjonującym doświadczeniem, ale wiąże się też z wyzwaniami. Niektóre z zalet studiowania medycyny za granicą to kontakt z różnymi kulturami, możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów i rozwój osobisty. Jednak niektóre z minusów to bariery językowe, trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska i tęsknota za domem. Dodatkowo, studiowanie medycyny za granicą może być kosztowne, a ukończenie studiów może trwać dłużej ze względu na różnice w wymaganiach akademickich.

Ogólnie rzecz biorąc, studiowanie medycyny w Europie może być doświadczeniem zmieniającym życie, z wieloma możliwościami rozwoju osobistego i zawodowego. Wybierając najlepszą uczelnię medyczną w Europie, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak rankingi, wymagania wstępne, czesne i stypendia, koszty utrzymania, wymagania językowe oraz plusy i minusy studiowania medycyny za granicą. Robiąc to, możesz podjąć świadomą decyzję, która ukształtuje Twoją przyszłą karierę w medycynie.

Podsumowując, studiowanie medycyny w Europie może zapewnić Ci wyjątkowe doświadczenie, które nie ma sobie równych w innych regionach świata. Europa jest domem dla niektórych z najbardziej prestiżowych szkół medycznych na świecie, oferujących światowej klasy edukację, możliwości badawcze i doświadczenie kliniczne. Aby jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie w studiowaniu za granicą, należy rozważyć czynniki takie jak rankingi, wymagania wstępne, czesne i stypendia, koszty utrzymania, wymagania językowe oraz plusy i minusy studiowania medycyny za granicą. W ten sposób możesz wybrać najlepszy uniwersytet medyczny w Europie, który będzie pasował do Twoich akademickich i osobistych celów.

Tłumaczenie dokumentów szkolnych

Przed wyruszeniem w drogę, należy zebrać ekipę! A w przypadku wyruszenia na studia za granicą należy wykonać tłumaczenie przysięgłe dokumentów szkolnych, takich jak świadectwo dojrzałości (matura), świadectwo ukończenia liceum oraz świadectwa szkolne. We wszystkim tym pomożemy my: PRZYSIEGLE.ONLINE. Wystarczy przesłać dokumenty przez naszą stronę, a my zajmiemy się resztą 🙂

PS. Nasze tłumaczenia są uznawane przez wszystkie uczelnie, o których tutaj napisaliśmy!

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii

podział administracyjny Wielkiej Brytanii

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii to złożony system, który odzwierciedla unikalną historię i kulturę tego kraju. W tym artykule na blogu, będziemy badać różne regiony krajów i różne poziomy władz lokalnych, które istnieją w Wielkiej Brytanii. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie, czym różni się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej or Wielkiej Brytanii i czy na pewno mówimy o „podziale administracyjnym Wielkiej Brytanii”, czy może raczej Zjednoczonego Królestwa?

Spis treści

Zjednoczone Królestwo, czy Wielka Brytania? - różnice.

Zacznijmy nasz artykuł od bardzo ważnej kwestii, a więc nazewnictwa, które jest mylące i wprowadza wiele zamieszania.

„Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) to suwerenne państwo w Europie, składające się z czterech krajów konstytutywnych: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Państwo to jest monarchią konstytucyjną z monarchą jako głową państwa i rządem parlamentarnym, który składa się z Izby Gmin i Izby Lordów.
Wielka Brytania (ang. Great Britain) to nazwa geograficzna odnosząca się do największej wyspy w archipelagu Brytyjskim, na której leżą Anglia, Szkocja i Walia. Często używa się jednak tej nazwy jako synonimu Zjednoczonego Królestwa, co jest nieprecyzyjne.

W skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wchodzą:
Anglia – to największy i najludniejszy kraj konstytutywny Zjednoczonego Królestwa, znajdujący się w południowo-wschodniej części Wyspy Brytyjskiej.
Szkocja – to kraj konstytutywny Zjednoczonego Królestwa, znajdujący się na północnej części Wyspy Brytyjskiej.
Walia – to kraj konstytutywny Zjednoczonego Królestwa, znajdujący się na zachodnim wybrzeżu Wyspy Brytyjskiej.
Irlandia Północna – to jedyny region w Wielkiej Brytanii, który graniczy z Republiką Irlandii i jest jednym z czterech krajów konstytutywnych Zjednoczonego Królestwa.

Warto podkreślić, że Irlandia (ta, którą jej mieszkańcy określają „prawdziwą”) jest odrębnym państwem, nie będącym częścią Wielkiej Brytanii ani Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Podsumowując, „Wielka Brytania” to nazwa geograficzna odnosząca się do największej wyspy w archipelagu Brytyjskim, na której leżą trzy kraje konstytutywne Zjednoczonego Królestwa: Anglia, Szkocja i Walia. „Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” to suwerenne państwo w Europie, składające się z czterech krajów konstytutywnych: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Przegląd podziału administracyjnego Wielkiej Brytanii

Jak wygląda podział administracyjny Wielkiej Brytanii, czy jak już wiemy: Zjednoczonego Królestwa? Zjednoczone Królestwo jest podzielone na kilka poziomów podziału administracyjnego. Podziały te wynikają z uwarunkowań geograficznych i politycznych. Na najwyższym poziomie Wielka Brytania jest podzielona na cztery państwa składowe: Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną. Drugi poziom podziałów to regiony i dystrykty każdego z państw. Na trzecim poziomie samorząd lokalny dzieli się na hrabstwa, gminy, miasta i miasteczka. Czwartym poziomem podziałów są rady lokalne.

Wielka Brytania posiada również rozbudowany system administracji zdecentralizowanej. System ten pozwala na przekazanie pewnych uprawnień władzom regionalnym i lokalnym. Dzięki temu systemowi samorządy mogą samodzielnie podejmować decyzje w takich sprawach jak opieka zdrowotna, edukacja czy rozwój gospodarczy.

Czy wiesz, że...
Szkocja posiada własny system prawniczy, który różni się od reszty Wielkiej Brytanii. Szkocja posiada też własny system edukacyjny oraz władze lokalne. Te odrębności wynikają z faktu, że Szkocja była niezależnym państwem do XVII wieku, kiedy to połączyła się z Anglią i Walią tworząc Zjednoczone Królestwo.

Ratownictwo wodne w Polsce

Jeżeli mniej interesują Cię sprawy związane z geografią i administracją, ale za to uwielbiasz wskoczyć na głęboką wodę nie oglądając się za siebie, to zapraszamy do naszego artykułu o Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Powiemy tylko, że nasze biuro maczało palce w jego rozwoju 😉

Cztery państwa wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa.

Wielka Brytania składa się z czterech państw: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Każde z tych państw ma swój własny rząd, ustawodawcę i system prawny. Anglia jest największym z krajów i jest podzielona na dziewięć regionów. Szkocja podzielona jest na 32 obszary samorządowe, Walia na 22 obszary samorządowe, a Irlandia Północna na 11 dystryktów.

Oprócz czterech państw składowych, Wielka Brytania posiada również kilka terytoriów zamorskich. Terytoria te obejmują Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Falklandy i Wyspy Normandzkie.

Regiony Anglii

Anglia składa się z dziewięciu regionów: East Midlands, East of England, London, North East, North West, South East, South West, West Midlands oraz Yorkshire and the Humber. Każdy region jest podzielony na kilka hrabstw. Hrabstwa są następnie podzielone na okręgi, gminy, miasta, miasteczka i wsie. 

Na poziomie samorządu lokalnego, Anglia jest podzielona na ponad 300 okręgów samorządowych. Okręgi te są odpowiedzialne za zapewnienie szeregu lokalnych usług, takich jak edukacja, transport, mieszkalnictwo i opieka społeczna.

Wspominając o Anglii, musimy wspomnieć, że to właśnie jej flaga wisi w naszym biurze Tłumacz Przysięgły Szczecin. Osoby, które nas odwiedzały osobiście nie mogły jej przeoczyć!

Regiony Szkocji

Szkocja podzielona jest na 32 rejony samorządowe. Obszary te dzielą się następnie na obszary samorządowe. Obszary samorządowe są odpowiedzialne za zapewnienie szeregu usług lokalnych, takich jak edukacja, transport, mieszkalnictwo i opieka społeczna.

Na poziomie samorządu lokalnego Szkocja podzielona jest na ponad 1200 okręgów samorządowych. Okręgi te są odpowiedzialne za zapewnienie szeregu lokalnych usług, takich jak edukacja, transport, mieszkalnictwo i opieka społeczna.

Regiony Walii

Walia jest podzielona na 22 obszary samorządowe. Obszary te są dalej podzielone na dystrykty samorządowe. Okręgi samorządowe są odpowiedzialne za zapewnienie szeregu usług lokalnych, takich jak edukacja, transport, mieszkalnictwo i opieka społeczna.

Na poziomie samorządu lokalnego, Walia jest podzielona na ponad 400 okręgów samorządowych. Te dystrykty są odpowiedzialne za dostarczanie szeregu lokalnych usług, takich jak edukacja, transport, mieszkalnictwo, i opieka społeczna.

Regiony Irlandii Północnej

Irlandia Północna jest podzielona na 11 dystryktów. Dystrykty te są dalej podzielone na obszary samorządu lokalnego. Obszary samorządowe są odpowiedzialne za zapewnienie szeregu usług lokalnych, takich jak edukacja, transport, mieszkalnictwo i opieka społeczna.

Na poziomie samorządu lokalnego Irlandia Północna jest podzielona na ponad 800 okręgów samorządowych. Okręgi te są odpowiedzialne za zapewnienie szeregu usług lokalnych, takich jak edukacja, transport, mieszkalnictwo i opieka społeczna.

Czy wiesz, że...
że Anglia była podzielona na regiony geograficzne, zanim została zjednoczona pod jednym władcą. Te regiony, takie jak Northumbria, Mercja i Wessex, miały swoje własne władze i kultury. Kiedy królowie angielscy zaczęli zjednoczać kraj w X wieku, te regiony zaczęły tracić swoją odrębność, ale wpłynęły na rozwój angielskiej kultury i języka. Dziś te regiony są często używane jako nazwy ceremonialnych hrabstw lub w literaturze i filmach, aby nawiązać do bogatej historii Anglii.

Samorząd lokalny w Zjednoczonym Królestwie

Samorząd lokalny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej to system rządzenia, który pozwala mieszkańcom poszczególnych obszarów na wybór przedstawicieli, którzy podejmują decyzje dotyczące spraw lokalnych. System samorządu lokalnego obejmuje wiele różnych instytucji, takich jak rady hrabstw, miast i dzielnic, a także parlamenty regionalne w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Rady lokalne są najbardziej podstawową formą samorządu lokalnego i są odpowiedzialne za wiele dziedzin życia w swoich obszarach, w tym za zarządzanie szkołami, zbieranie odpadów, utrzymanie dróg, świadczenie usług socjalnych i planowanie przestrzenne. Radni są wybierani przez mieszkańców na kadencję trwającą zwykle od 4 do 5 lat.

Parlamenty regionalne w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej mają większe uprawnienia niż rady lokalne i są odpowiedzialne za wiele dziedzin życia, w tym za zdrowie, edukację, transport i rozwój gospodarczy. W Szkocji i Walii parlamenty te mają kompetencje ustawodawcze, co oznacza, że mogą uchwalać ustawy w zakresie swoich kompetencji.

Ważnym aspektem samorządu lokalnego w Zjednoczonym Królestwie jest zasada subsydiarności, co oznacza, że decyzje powinny być podejmowane na najniższym możliwym szczeblu, z uwzględnieniem potrzeb i opinii mieszkańców. W praktyce oznacza to, że rządy lokalne mają duże pole do manewru w podejmowaniu decyzji i tworzeniu polityki, ale muszą działać w ramach przepisów ustawowych i z wykorzystaniem zasobów, które przekazuje im rząd centralny.

Administracja zdecentralizowana w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii obowiązuje system administracji zdecentralizowanej. System ten pozwala na przekazanie pewnych uprawnień władzom regionalnym i lokalnym. System ten umożliwia samorządom lokalnym podejmowanie własnych decyzji w sprawach takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy rozwój gospodarczy.

Wielka Brytania posiada również kilka terytoriów zamorskich. Terytoria te obejmują Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Falklandy i Wyspy Normandzkie.

Terytoria zależne od Korony Brytyjskiej

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii uwzględnia też dosyć egzotyczną rzeczywistość. Terytoria zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej to obszary, które nie stanowią integralnej części Zjednoczonego Królestwa, ale pozostają pod jego suwerennością lub protektoratem. Są to małe, oddalone od Wysp Brytyjskich wyspy lub grupy wysp, które mają pewną autonomię, ale nie są w pełni niepodległe.

Terytoria zależne Zjednoczonego Królestwa to Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Falklandy/Malwiny, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.

Te terytoria zależne mają różne stopnie autonomii i różne modele rządzenia. Niektóre z nich, takie jak Gibraltar i Wyspy Dziewicze, mają własne rządy i parlamenty, ale polityka zagraniczna i obrona są nadal kontrolowane przez rząd brytyjski. Inne terytoria, takie jak Falklandy/Malwiny i Wyspa Świętej Heleny, są bezpośrednio zarządzane przez rząd brytyjski, ale mają pewną autonomię w kwestiach takich jak zdrowie, edukacja i kultura.

Terytoria zależne Zjednoczonego Królestwa są zwykle związane z historią kolonialną Wielkiej Brytanii i są dziedzictwem imperium brytyjskiego. Dziś większość z tych terytoriów pozostaje zależna od Wielkiej Brytanii, ale zwykle cieszą się większym stopniem autonomii i są uważane za ważną część brytyjskiego dziedzictwa kulturowego.

Podsumowanie

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii – a poprawnie mówiąc Zjednoczonego Królestwa jest złożonym systemem, który odzwierciedla unikalną historię i kulturę Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo podzielone jest na cztery państwa składowe: Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną. Każde z tych państw jest dalej podzielone na regiony i obszary samorządowe. Zjednoczone Królestwo posiada również rozbudowany system administracji zdecentralizowanej, który pozwala na przekazanie pewnych uprawnień władzom regionalnym i lokalnym. Wreszcie, Zjednoczone Królestwo posiada kilka terytoriów zależnych i zamorskich.

Tłumaczenie dokumentów administracyjnych

Codziennie tłumaczymy dla Was dokumenty, w których znajdują się oznaczenia regionów administracyjnych. Są to akty urodzenia, akty małżeństwa, zaświadczenia o zameldowaniu, wyroki i postanowienia sądowe z oznaczeniem właściwości miejscowej, zaświadczenia wydane przez centra świadczeń, oddziały ZUS i wiele, wiele innych. Tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów zamówicie na PRZYSIEGLE.ONLINE. Wystarczy przesłać skany lub czytelne zdjęcia dokumentów, a my zajmiemy się resztą.

Ratownictwo wodne w Polsce

wopr RATOWNICTWO WODNE w Polsce tłumacz

Ratownictwo wodne w Polsce ma kilkusetletnią tradycję. Żeby zostać ratownikiem należy spełnić szereg konkretnych wymogów i uzyskać odpowiednie uprawnienia. Warto wiedzieć jak wygląda ta ścieżka i czy zostanie ratownikiem WOPR jest czymś, co chcesz robić. Z tego artykułu dowiesz się również, dlaczego PRZYSIEGLE.ONLINE jest powiązane z ratownictwem wodnym i jaka jest historia WOPR w Polsce.

Spis treści

Co to jest WOPR?

WOPR to Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, istniejące od 1962 roku. W związku z misją instytucji, skrót ten jest rozwijany również jako „Wychowuje – Organizuje – Pomaga – Ratuje”. Stowarzyszenie ma zasięg ogólnokrajowy, a jego jednostki są powiązane z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Przez długi czas WOPR, GOPR oraz TOPR stanowiły trzy specjalistyczne organizacje ratownicze o uprzywilejowanym statusie. W 2012 roku, wszystkie podmioty, które sprawują służbę w zakresie ratownictwa wodnego zostały wobec siebie zrównane, co też pozwoliło na zwiększenie liczby zarejestrowanych organizacji. Warto wiedzieć, że WOPR należy do międzynarodowej organizacji International Live Saving, która zrzesza ratowników z różnych krajów.

Historia ratownictwa wodnego w Polsce i na świecie

Pierwsze zapisy prawne odnoszące się do ratowania życia jednostki oraz zorganizowane nauczanie pływania związane są już ze Starożytnym Rzymem. Dla Rzymian aktywność fizyczna miała niebagatelne znaczenie, rozumieli też oni wagę bezpieczeństwa na wodzie. 
Dopiero jednak w 1767 powstała pierwsza na świecie organizacja zajmująca się ratownictwem wodnym – amsterdamskie Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych. W Polsce pierwsze zapisy odnoszące się do niesienia pomocy na wodzie pochodzą z 1604 roku. Dotyczyły one sandomierskich zakonników, którzy wśród wielu zadań związanych ze służbą bliźnim mieli też zajmować się pomocą osobom tonącym w Wiśle. Pierwszą polską instytucją na kształt Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego był Pogotowie Ratunkowe dla tonących, powołane do życia w Krakowie w XVIII wieku. Dopiero jednak w 1894 roku powstała organizacja o prawdziwie doniosłym znaczeniu – Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących, założone w Kaliszu. XX wiek przyniósł dalszy rozwój tej dziedziny. W Warszawie otworzono Petersburskie Towarzystwo Ratowania Tonących, później powołano też do życia Komisję ds. Ratownictwa Wodnego. W latach 50-tych ratownictwa zaczęto nauczać w ramach studiów na Warszawskiej Wyższej Uczelni Wychowania Fizycznego, za którą podążyły też inne uczelnie tego typu.

Czy wiesz, że...
Jacek Roenig, założyciel naszego pierwszego, szczecińskiego biura tłumaczeń był szefem ratowników w Dziwnowie, Dziwnówku, Międzywodziu, a także całego zachodniego pasa polskiego wybrzeża?

Po powołaniu do życia WOPR instytucja ta zaczęła bardzo prężnie działać. Nie tylko zajmowała się ona ratowaniem osób tonących, ale również szkoleniami na wszystkie stopnie ratowników wodnych. Tak jest zresztą do dziś. Ponadto, w ramach działalności WOPR odbywa się także edukacja w zakresie pływania dla dzieci i młodzieży, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa na wodzie, szczególnie w okresie letnim, kiedy to znacząco wzrasta liczba utonięć.

Warto nadmienić, że również nasze biuro tłumacz przysięgły Szczecin ma wkład w rozwój ratownictwa wodnego w Polsce. Zostało ono bowiem założone przez Jacka Roeniga, którego wielką pasją było właśnie ratownictwo wodne. Był on nie tylko starszym ratownikiem, ale nadzorował jako szef ratownictwo wodne w Dziwnowie, Dziwnówku, Międzywodziu oraz na całym pasie zachodniego wybrzeża w latach 80 i 90 ubiegłego wieku. Był on również zastępcą kierownika lokalnego oddziału DLRG, tzn niemieckiego odpowiednika naszego WOPR-u. 

Żeby zostać ratownikiem, należy spełnić wymagania, które opisujemy poniżej.

Rozpocznij studia za granicą (niekoniecznie na kierunku ratownictwo)!

Być może rozważasz poszerzenie swoich kwalifikacji za granicą. Dlatego zapraszamy do naszego artykułu, w którym przedstawiamy najczęstsze wybory Polaków udających się na studia do Wielkiej Brytanii. Pośród kierunków oferowanych przez zagraniczne uczelnie są również kierunki medyczne, w tym dla ratowników medycznych.

Status prawny WOPR w Polsce

Jak już wspomniano, WOPR stanowi zarejestrowane stowarzyszenie i ma wszystkie wyznaczone ustawą organy. Każdy lokalny WOPR ma swoje regulacje wewnętrzne. Stowarzyszenie działa w oparciu o kilka ustaw – oczywiście ustawę prawo o stowarzyszeniach, ale również ustawy o: kulturze fizycznej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
WOPR ma struktury organizacyjne powstałe według podziału administracyjnego kraju, właściwe dla tych miejsc, gdzie istnieją kąpieliska, ale również pływalnie. Jednostki stowarzyszenia posiadają osobowość prawną i funkcjonują zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym. Działalność WOPR-u jest możliwa w głównej mierze dzięki pracy społecznej członków organizacji. Ratownicy pracują zawodowo na pływalniach, kąpieliskach, dbając o bezpieczeństwo osób pływających jak i uprawiających sporty wodne.

Kto może zostać ratownikiem wodnym?

Żeby zostać ratownikiem nie wystarczy umieć pływać. Konieczne jest spełnienie całego szeregu wymogów. 
Stopnie zawodowe w ratownictwie wodnym określone są przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Dwie podstawowe grupy to ratownicy wodni i instruktorzy ratownictwa wodnego. Wśród ratowników wyróżnia się młodszych ratowników WOPR, ratowników WOPR oraz starszych ratowników WOPR. Jak określa to samo stowarzyszenie, młodszy ratownik powinien wiedzieć, ratownik – wiedzieć i umieć, starzy ratownik – wiedzieć, umieć i kierować. Instruktor z kolei ma wiedzieć, umieć, kierować oraz nauczyć innych. Jest on ratownikiem, który ma wszelkie uprawnienia, pozwalające mu prowadzić szkolenia, a także egzaminować. 
Jakie na przykład wymagania spełnić należy, aby zostać starszym ratownikiem WOPR? Przede wszystkim należy mieć już niższy stopień ratownika. Ponadto, konieczne jest ukończenie 19 roku życia. W przypadku starszego stopnia konieczne jest wykazanie minimum 200 godzin pracy (z czego co najmniej 100 godzin na wodach otwartych). Osoba chcąca zostać starszym ratownikiem musi również załączyć kartę kandydata na kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu na stopień starszego ratownika. Kolejnym ważnym dokumentem jest opinia instruktora (powinna się ona znaleźć właśnie w karcie kandydata). Niezbędna będzie również ważna legitymacja członkowska WOPR, musi też ona zawierać poświadczenie lekarskie, które potwierdza, iż kandydat jest zdolny do pracy ratownika w danym roku. Zaświadczenie od lekarza należy odnawiać. Kolejnym kryterium jest posiadanie dwóch stopni ratownika wodnego lub alternatywnie przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej dwóch patentów lub uprawnień spośród wymienionych na stronie WOPR: 
• motorowodne,
• żeglarskie,
• nurkowania swobodnego (z wyłączeniem płetwonurka młodzieżowego),
• trenera lub instruktora pływania,
• lekarza medycyny,
• pielęgniarki,
• ratownika medycznego,
• ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
• przewodnika turystyki kajakowej,
• po akredytowanych szkoleniach specjalistycznych WOPR.

Egzamin na ratownika wodnego

Kandydat obowiązany jest też zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w formie testu sprawnościowego.
Jeśli niektóre z dokumentów zostały wydane za granicą, konieczne może być uzyskanie tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie zwykłe nie będzie w takiej sytuacji wystarczające.
Jeśli chodzi o egzamin na ratownika, w części teoretycznej obejmuje on test składający się z 45 pytań. Z kolei w części praktycznej, kandydat zostanie poproszony o przepłynięcie 100 metrów stylem dowolnym, przy czym musi zmieścić się w czasie 1 minuta 40 sekund. Kolejne zadania to nurkowanie na odległość na 25 metrów oraz w głąb na głębokość 4 metrów. To drugie zadanie uważa się za zaliczone, jeśli kandydat wyłowi na powierzchnię manekina i wykona polecenie w jednej próbie. Ostatnią częścią egzaminu jest przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS. Co istotne, całość egzaminu odbywa się na wodach otwartych.

Jak obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej?

atownicy WOPR pełnią szczególnego rodzaju służbę publiczną. Składają w związku z tym ślubowanie: 

"Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach."

(za Uchwałą nr. 5/7VIII/05 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 4 grudnia 2005 r.). 

Tłumaczenie dokumentów WOPR

Chociaż tłumaczenia dokumentów ratowników wodnych nie należą do codzienności w naszym biurze, to w ciągu roku wykonujemy nawet paręnaście kompletów uprawnień wydanych przez WOPR.

Tłumacząc dokumenty ratowników wodnych należy w szczególności zwrócić uwagę na poprawność nazewnictwa, aby było zgodne z wytycznymi organizacji International Live Saving. Tak tłumaczone dokumenty będą właściwie rozpoznane przed odbiorcę, czy to w UE, USA czy kolebce światowego ratownictwa wodnego – Australii. Dokumenty zlecicie na PRZYSIEGLE.ONLINE, po otrzymaniu darmowej wyceny.

Gdzie studiować w Wielkiej Brytanii?

Gdzie studiować w Wielkiej Brytanii?

Coraz więcej młodych ludzi rozważa studia poza granicami kraju. Na topie jest Wielka Brytania. Nic dziwnego, bo mimo Brexitu studia tam nadal są możliwe i otwierają drzwi do międzynarodowej kariery. Studia w Anglii wyglądają trochę inaczej niż w Polsce, dają większe możliwości rozwoju osobistego, wzmacniania silnych stron i szlifowania słabszych. Jest też uczelnia, na której można kształcić się online, co otwiera nowe możliwości dla studentów z Polski.

Gdzie studiować w Wielkiej Brytanii?

Spis treści

Dlaczego warto studiować w Wielkiej Brytanii?

Czy studia w Wielkiej Brytanii faktycznie różnią się od tych, na które można zapisać się w Polsce? Tak, brytyjskie uczelnie są bardzo nowoczesne, szczycą się wysokimi miejscami w ogólnoświatowych rankingach, a nauka tam daje absolwentom szereg różnorakich możliwości. Przeanalizujmy to punkt po punkcie.

Nauka języka

Zacznijmy od tego, co wydaje się oczywiste. Nie da się studiować w Wielkiej Brytanii, nie znając języka angielskiego, ale tak naprawdę dopiero pobyt tam pozwala opanować go na poziomie, który w przyszłości umożliwi międzynarodową karierę. Duży nacisk kładziony jest na słownictwo branżowe, związane z kierunkiem studiów. Takiej wiedzy nie da się w praktyczny sposób opanować w Polsce. Powiemy więcej, większość naszych tłumaczy studiowała za granicą.

Kilkuletni pobyt w Wielkiej Brytanii pozwala nabyć obycia w posługiwaniu się językiem angielskim na co dzień nawet osobom, które – wydawałoby się – świetnie go opanowały. Jednakże praktyka pokazuje, że umiejętności językowe najlepiej szlifować w kraju, w którym ten język używany jest na co dzień.

Reforma edukacji w Polsce

Jeżeli nie planujesz studiów za granicą, albo nadal rozważasz swoje opcje, zapraszamy do przeczytania artykułu o tym jak na przestrzeni lat zmieniał się system edukacji w Polsce.

Kontakty zawodowe

Na uczelniach brytyjskich studiuje rokrocznie kilkaset tysięcy studentów z całego świata. W żadnym względzie nie jest to środowisko hermetyczne. Uczelnie nie dyskryminują nikogo ze względu na pochodzenie, religię czy kolor skóry. Oznacza to możliwość nawiązania znajomości, które początkowo będą tylko przyjaźniami studenckimi, ale z czasem mogą okazać się cennymi kontaktami branżowymi na całym świecie. Czasami śmiejemy się, że jedynym miejscem w Polsce, które ma tak wielu zagranicznych studentów jak np. Londyn jest Wrocław. Nasze biuro tłumacz przysięgły Wrocław obsługuje więcej zagranicznych studentów, niż biura w innych miastach.

Podobne kontakty można nawiązać w trakcie praktyk lub stażów studenckich. W Wielkiej Brytanii praca w ramach stażów i praktyk studenckich trwa rok i jest płatna. Dzięki temu można praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą na uczelni, sprawdzić swoje słabe i mocne strony, a być może nawet poznać przyszłego pracodawcę.

Duża swoboda

Studia w Wielkiej Brytanii nie polegają na przebywaniu na uczelni od rana do wieczora. Średnio w tygodniu jest tylko 15 godzin zajęć. Jest więc dość czasu na pracę i życie osobiste.

Biblioteki studenckie otwarte są non stop – dwadzieścia cztery godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Na naukę indywidualną można poświęcić więc czas wtedy, kiedy się go faktycznie ma. Pod tym względem uczelnie wychodzą studentom naprzeciw dużo bardziej niż w Polsce.

Nauka praktycznej i przydatnej wiedzy

Uniwersytety brytyjskie kładą duży nacisk na faktyczną naukę tego, czego aktualnie oczekują pracodawcy na rynku pracy. Priorytetem jest praktyczne przekazywanie wiedzy i umiejętności, a nie teoretycznie i pamięciowe opanowanie materiału. Studia mają przygotować do pracy lub dalszej kariery naukowej. Program nauczania jest stale modyfikowany tak, by być na bieżąco z najnowszymi wynikami badań i osiągnięciami naukowymi. Dotyczy to zwłaszcza kierunków technicznych i biotechnologicznych.

Rozwój kreatywności

Wyjątkowość studiów na uczelniach brytyjskich polega między innymi na stawianiu na rozwój tych cech, których poszukują pracodawcy na całym świecie. W czasie studiów w Wielkiej Brytanii trzeba więc będzie rozwinąć w sobie cechy przywódcze (rola lidera zespołu), nauczyć się pracy przy wspólnych projektach w zespole, a także rozwinąć kreatywność, by zawsze móc wnieść do projektu świeże spojrzenie.

Tamtejsi nauczyciele akademiccy nie zakładają, że student jest w pełni ukształtowanym młodym człowiekiem, ale starają się dać mu maksimum swojej uwagi, by wyzwolić w nim te cechy, których sam u siebie nie podejrzewał. Założenie, że w każdym drzemie potencjał, trzeba go tylko wydobyć, to standard w nauczaniu na wyższych uczelniach w Wielkiej Brytanii.

Studia w Anglii to prestiż

Nazwy „Oxford” czy „Cambridge” zelektryzują każdego, nawet jeśli o tych uczelniach słyszał stosunkowo niewiele. To najbardziej znane uczelnie brytyjskie, o studiach tu marzy wielu Polaków. Są jednak jeszcze inne uczelnie w Anglii, które też warto wziąć pod uwagę, bo ukończenie studiów w Wielkiej Brytanii nawet przez polskich pracodawców jest bardziej cenione niż zdobycie tytułu licencjata lub magistra na polskiej uczelni. Tym bardziej pracodawcy zagraniczni chętniej zatrudnią absolwenta renomowanej brytyjskiej uczelni niż polskiej, o której nigdy nie słyszeli. Jako ciekawostkę napiszemy, że w naszym biurze Tłumacz przysięgły Gdańsk pracują tłumacze z dyplomami brytyjskich uczelni: Middlesex i UCL. 

W tych miastach jest najwięcej szans rozwoju dla studentów z Polski

Londyn

Stolica Wielkiej Brytanii jest pierwszym wyborem wielu przyszłych studentów. To tu znajdują się liczne muzea, galerie, teatry, w których można obcować ze sztuką i językiem. Znajduje się tam również nasze biuro: tłumacz przysięgły Londyn. To też miasto licznych możliwości naukowych. Jeśli chodzi o uniwersytety, to do wyboru jest kilka, m.in.:

Middlesex University

Uniwersytet Middlesex znany jest przede wszystkim z wysokiego poziomu nauczania przedmiotów artystycznych. To także jedna z niewielu uczelni z Wielkiej Brytanii, w której można zacząć studiować w styczniu – na części kierunków właśnie w tym miesiącu zaczyna się nowy semestr. Middlesex może się też poszczycić jednym z największych i najlepszych kampusów w Londynie, znajduje się tu między innymi luksusowy kort tenisowy i studencki klub nocny.

Niemal jedna trzecia wszystkich studentów to obcokrajowcy. To jeden z powodów, dla których uniwersytet zasługuje na miano międzynarodowego. Drugim są trzy nowe i bardzo nowoczesne kampusy na Malcie, Mauritiusie i w Dubaju. Studiując na niektórych kierunkach, można odbyć część studiów w jednym z nich.

Imperial College

Brytyjska uczelnia specjalizująca się w kształceniu przyszłych inżynierów, lekarzy i biznesmenów. Studia tutaj w dużej mierze opierają się na praktyce i badaniach, mało jest typowo teoretycznych wykładów. Uczący się tu studenci mają możliwość odbywania stażu w prestiżowych firmach międzynarodowych. Do najbardziej obleganych kierunków należą: biologia komórkowa, biologia i biochemia, biotechnologia i mikrobiologia.

University College London

UCL to niewielka i stosunkowo nowa (szczególnie na tle Cambridge i Oxfordu) ale bardzo prężnie działająca uczelnia, w której studiuje około 30% cudzoziemców. Na tle innych londyńskich uczelni wyróżnia ją między innymi duża liczba nauczycieli akademickich. Na jednego nauczyciela przypada tylko dziewięciu studentów. Jest idealnym wyborem dla studentów chcących studiować prawo, ekonomię, nauki przyrodnicze i biznesowe.

Cambridge

Cambridge leży 50 mil od Londynu. Niby niedaleko, jednak pod względem życia studenckiego jest to zupełnie inny świat. Miasto jest bardzo kameralne, życie studenckie skupia się głównie w kampusie.

Uniwersytet w Cambridge jest jednocześnie jednostką badawczą, dlatego studenci mogą liczyć na wysoki poziom nauczania oraz znajomość najnowszych odkryć naukowych.

Historia uniwersytetu w Cambridge to blisko 800 lat nauczania, co dodatkowo podnosi prestiż uczelni. W mieście jest około stu bibliotek i kilka muzeów. Uniwersytet mocno promuje zdrowy tryb życia. Można tu trenować kilkadziesiąt różnych dyscyplin sportowych.

Oxford

Uniwersytet w Oxfordzie jest typową uczelnią międzynarodową. Ponad trzydzieści procent uczących się tu studentów to cudzoziemcy. Postrzegany jest jako uczelnia elitarna – dostać się tu mogą jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich, których wyróżniają nie tylko wysokie wyniki nauczania, ale też dodatkowe osiągnięcia i zainteresowania wykraczające poza program szkolny.

Oxford zaliczany jest do pięciu najlepszych uniwersytetów na świecie. Biorąc pod uwagę, że wśród jego absolwentów znajduje się aż pięćdziesięciu pięciu laureatów Nagrody Nobla, z pewnością należy mu się tytuł prestiżowego.

Bristol

Uniwersytet w Bristolu znany jest między innymi z tego, iż jako pierwszy zaalarmował świat o płynącym zagrożeniu ze strony ocieplającego się klimatu. Na uczelni prowadzone są zintensyfikowanie badania środowiskowe i naukowe, które między innymi mają na celu wdrożenie technologii zapewniającej stabilizację klimatyczną.

Uczelnia w Bristolu oferuje ponad 600 kierunków studiów. Najpopularniejsze to fizyka, inżynieria, biologia i nauki humanistyczne.

Edynburg

Studia w Edynburgu można odbyć w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Możliwość studiowania online jest magnesem dla wielu studentów z całego świata. Edynburski uniwersytet współpracuje z wieloma podobnymi uczelniami na całym świecie, dlatego tutejsi studenci mają możliwość brania udziału w licznych wymianach o charakterze międzynarodowym.

Bardzo wysoko ceniony jest wkład badawczy uniwersytetu w rozwój nauki. Najczęściej wybierane kierunki na uniwersytecie w Edynburgu to: chemia, biochemia, medycyna i nauki humanistyczne.

Przetłumacz dokumenty na uniwersytet

Powyższa, dość krótka lista, to tylko przykłady brytyjskich uczelni, na których studiują Polacy. Jest ich znacznie więcej, a liczbę kierunków trudno zliczyć. Jedno jest pewne – studia w Wielkiej Brytanii to klucz do sukcesu dla osób, które mają pomysł na siebie i dość ambicji, by go zrealizować.

Aplikujesz na studia za granicą? Będziesz potrzebował tłumaczeń przysięgłych dokumentów takich jak:

a) Świadectwo dojrzałości (matura)
b) Świadectwo ukończenia szkoły, np. liceum, technikum lub szkoły zawodowej.

Wszystkie te dokumenty przetłumaczysz na PRZYSIEGLE.ONLINE jeszcze tego samego dnia. Nasze tłumaczenia są uznawane przez zagraniczne, w tym brytyjskie uniwersytety oraz NARIC.

Reformy edukacji w Polsce

Reformy edukacji w Polsce

System oświaty w Polsce oparty jest na czynnościach wykonywanych przez nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkołach. Choć z pozoru działania te mają dwa cele – kształcić i wychowywać – to trzeba przyznać, że szkoła ma o wiele więcej do zaoferowania swoim uczniom. Ma dbać o harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, kształtować ich społecznie oraz zaspokajać psychofizyczne potrzeby uczniów. Zobacz, jak szkolnictwo zmieniało się na przestrzeni lat i co zmieniły polskie reformy edukacji.

Spis treści

Dwie duże reformy edukacji w Polsce

Polski system edukacji zmienił się bardzo na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Wiele zmian toczyło się na bieżąco, lecz najważniejsze reformy przeprowadzono w 1999 oraz 2017 roku. Najpierw wprowadzono trzyletnie gimnazja, a potem z nich zrezygnowano. Jednak to nie jedyne zmiany, jakie wówczas nastąpiły. Jakie zatem były podstawowe założenia reform edukacji w Polsce i co dla uczniów oznaczały te zmiany? Przeczytaj!

Zmiany w szkolnictwie po 1989 roku

Koniec lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia to masa zmian społeczno-politycznych w Polsce. Początek kolejnego dziesięciolecia charakteryzował się decentralizacją oświaty publicznej. Prowadzenie szkół stopniowo przekazywane było samorządom. Ustawowo pozwolono na prowadzenie niepublicznych placówek, co z kolei doprowadziło do obniżenia poziomu nauczania – szczególnie w szkolnictwie wyższym.

Po Obradach Okrągłego Stołu szkoły otrzymały autonomię. Nauczyciele mogli tworzyć klasy autorskie, a w kanonie przedmiotów szkolnych pojawiły się nieobowiązkowe lekcje religii. Od 1991 roku zmniejszyła się też liczba godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych. To właśnie w tym czasie uczniowie zaczęli uczyć się języków zachodnio-europejskich – angielski i niemiecki zastąpiły lekcje języka rosyjskiego.

Wówczas pojawiły się też nowe programy nauczania, których opracowaniem od tej chwili mogli zajmować się sami nauczyciele. Skomercjalizowano wydawnictwa, co przełożyło się na wysokie ceny podręczników. Jednocześnie pogłębiło się zróżnicowanie terytorialne. Na wsiach i w małych miasteczkach zlikwidowano wiele szkół, a dzieci zostały przeniesione do placówek, do których niekiedy musiały daleko dojeżdżać.

Praca tłumacza w Unii Europejskiej

Czy wiecie, że Unia Europejska to największy na świecie pracodawca tłumaczy? Codziennie tłumaczone są tam setki wypowiedzi i tysiące stron, związane z działalnością UE. Więcej informacji o tym, jak wygląda praca tłumacza w UE przeczytacie w naszym artykul.

Reforma edukacji w 1999 roku – nowy początek

Wszystkie opisane wyżej czynniki pogłębiały trudną już sytuację szkolnictwa, czego następstwem była pierwsza reforma edukacji w Rzeczpospolitej Polskiej po upadku komunizmu. Zmiany ustrojowe weszły w życie we wrześniu 1999 roku na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Reforma ta miała być nowym początkiem polskiego szkolnictwa. Głównym jej założeniem było wprowadzenie 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum. Krytycy reformy podkreślali często, że rozbicie procesu dydaktycznego na trzy etapy doprowadzi do obniżenia poziomu nauczania.

1 września 1999 roku naukę w gimnazjach rozpoczęli uczniowie urodzeni w 1986 roku. Po kolejnych trzech latach nauki mogli podjąć dalsze kształcenie w jednej z następujących szkół:

• 3-letnich liceach ogólnokształcących,
• 3-letnich liceach profilowanych,
• 4-letnich technikach zawodowych,
• 2-3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych.

Nowa matura – założenia, które miały zrewolucjonizować szkolnictwo

Nauka w szkole ponadgimnazjalnej miała się kończyć tzw. nową maturą oraz egzaminem zawodowym – w przypadku techników zawodowych. Egzamin dojrzałości składał się z dwóch etapów – egzaminów ustnych oraz pisemnych. Jednak ich forma zasadniczo różniła się od tzw. starej matury. Na egzamin ustny z języka polskiego uczniowie przygotowywali prezentację, której temat mogli wybrać sami. Egzamin z języka obcego nowożytnego składał się z dwóch części. Rozmowy wstępnej z egzaminatorami oraz przeprowadzeniem z nimi konwersacji na wskazany temat z uwzględnieniem instrukcji podanych w zadaniu.

Pisemne egzaminy z kolei podzielone były na dwie części – podstawową i rozszerzoną. W pierwszej wersji nowych matur każdy uczeń musiał wypełnić testy na poziomie podstawowym, by mógł przejść do zadań rozszerzonych. Z czasem uczniowie zyskali wybór poziomu egzaminu i mogli zdawać tylko jedną jego wersję.
Co ciekawe, nowa matura z 2005 roku zmieniła również zasady oceniania uczniów. Skala ocen od 1 do 6 została zastąpiona procentową. Uczniowie musieli zdobyć minimum 30% punktów, by matura została uznana za zaliczoną. Nowy system oceniania zastąpił też egzaminy wstępne na uczelnie wyższe. Od tego momentu kandydaci musieli jedynie złożyć świadectwo dojrzałości, a o przyjęciu decydowała liczba zdobytych punktów.

Tłumaczenie przysięgłe matury

Ciekawostka: tłumaczenie zarówno starej jak i nowej matury wygląda inaczej. Pisaliśmy o tym w naszym artykule o tym Jak tłumaczyć dokumenty edukacyjne. Jeżeli więc szukacie pomocy w tłumaczeniu tego typu dokumentów, z warto zainteresować się Tłumacz Przysięgły Wrocław – gdzie bez problemu przetłumaczycie świadectwo maturalne i świadectwo dojrzałości

Opisane powyżej zmiany nie są jedynymi, jakie zaszły po 1999 roku w polskim szkolnictwie. Przykładowo w 2010 roku na maturze pojawił się kolejny obowiązkowy przedmiot – matematyka. Ważna zmiana w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego nastąpiła też w 2014 roku, kiedy to zlikwidowano licea profilowane.

Reforma edukacji w 2017 roku – powrót do starych zwyczajów

Kolejna reforma szkolnictwa, która miała duży wpływ na edukację dzieci i młodzieży w Polsce, miała miejsce w 2017 roku. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 1 września tego roku wprowadzono kolejne zmiany. Głównym ich założeniem było wygaszenie gimnazjów oraz powrót do znanego wcześniej schematu – 8-klasowej podstawówki i 4-letniego liceum.

Od roku szkolnego 2017/2018 zniknęły też zasadnicze szkoły zawodowe. Zostały one przekształcone w szkoły branżowe I stopnia, które trwają 3 lata, a ich uzupełnieniem są 2-letnie szkoły branżowe II stopnia. Gimnazja i szkoły zawodowe przestały oficjalnie funkcjonować 31 sierpnia 2019 roku.

Co jeszcze się zmieniło?

Pozostałe zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 września 2017 roku to między innymi:

• zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków (ten funkcjonował od 1 września 2015 roku),
• likwidację egzaminów końcowych dla szóstoklasistów,
• zmiana rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych (m. in. zakazano sprzedaży słodyczy),
• wdrożenie pilotażu szerokopasmowego Internetu dla szkół oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt,
• ujednolicenie gratyfikacji dla nauczycieli, którzy uzyskali tytuł profesora oświaty,
• wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych dla nauczycieli.
Reforma z 2017 roku przyniosła również zmiany w podstawie programowej. Początkowo jednak nie obyło się bez krytyki, ponieważ w niektórych szkołach brakowało podręczników, a podstawy programowe po raz kolejny obniżyły standardy nauczania.

Obie wspomniane reformy edukacji z pewnością miały i będą mieć duży wpływ na uczniów, nauczycieli i rodziców. Pamiętajmy jednak, że kluczem do sprawnie działającego systemu oświaty jest współpraca wszystkich tych trzech grup.

Tłumacze w Unii Europejskiej

tłumacze unii europejskiej

Unia Europejska zrzesza dziś 28 państw członkowskich, w których mieszka łącznie aż 507 milionów obywateli. Język urzędowy każdego z krajów jest uznawany za język oficjalny całej Unii Europejskiej. Mamy więc w Unii Europejskiej 24 oficjalne języki – jest to wyjątek w skali świata. Ta wielojęzyczność przekłada się na codzienną pracę organów UE, które muszą umożliwić każdemu z 507 mln obywateli dostęp do podstawowych dokumentów i informacji dotyczących funkcjonowania UE w taki sposób, by mogli je zrozumieć, a więc w ich języku ojczystym. Tłumacze w Unii Europejskiej nie mają łatwego zadania.

Spis treści

Dużo pracy tłumaczy Unii Europejskiej

Nie jest więc niczym dziwnym, że w takiej sytuacji główne instytucje UE tj. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada, wytwarzają każdego dnia mnóstwo dokumentów w różnych językach i zatrudniają tysiące tłumaczy, zarówno pisemnych, jak i konferencyjnych. Praca tłumacza w instytucjach Unii Europejskiej jest więc niezwykle istotna.

Tłumacze pisemni w Unii Europejskiej

Tłumacze pisemni tłumaczą teksty o różnorodnym charakterze przeważnie na swój język główny. Tłumaczone przez nich treści charakteryzują się wysokim poziomem trudności, obejmując takie obszary działalności Unii Europejskiej jak: ekonomia, finanse, nauka czy kwestie techniczne. Biorąc pod uwagę liczbę przeróżnych języków i kombinacji językowych, z którymi administracja UE zmaga się na co dzień, stosowane są również różne rodzaje tłumaczeń. W zakresie tłumaczeń pisemnych stosowane są metody, które opisujemy poniżej.

Metody tłumaczeń pisemnych

Cztery najczęściej stosowane metody to:

1) tradycyjna, gdzie tłumaczy się na pierwszy (przeważnie ojczysty) język tłumacza, z pomocą elektronicznych narzędzi wspierających (pamięć tłumaczeniowa itp.);

2) two-way method (metoda dwustronna), gdzie tłumaczy się z pierwszego języka tłumacza na język docelowy, który nie jest jego głównym/ojczystym językiem;

3) relay (tzw. system tzw. języków posiłkowych), tłumaczenie między dwoma językami przy wykorzystaniu trzeciego; najczęściej stosowana przy nietypowych kombinacjach tłumaczeniowych;

4) three-way method (metoda trójstronna), w sytuacji, gdy ani język źródłowy, ani docelowy nie są głównymi językami tłumacza, np. gdy włoski tłumacz przekłada z języka hiszpańskiego na angielski.

Rejestracja firmy z UE w Polsce

Do rejestracji zagranicznej firmy w Polsce z pewnością będziesz potrzebował pomocy doświadczone tłumacza, gdyż część dokumentów będzie obcojęzyczna. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów zamówisz na PRZYSIEGLE.ONLINE. W międzyczasie dowiedz się, jak wygląda rejestracja zagranicznych podmiotów w Polsce.

Tłumacze konferencyjni w Unii Europejskiej

Tłumacze konferencyjni pomagają uczestnikom międzynarodowych spotkań, konferencji i postępowań sądowych w procesie porozumiewania się ze sobą. Ich praca polega na przekazaniu sensu wypowiedzi mówcy. Muszą oni zachować pełną poufność i neutralność w odniesieniu do tego, co słyszą i widzą. Najważniejszym narzędziem pracy tłumacza konferencyjnego jest doskonała znajomość języka ojczystego, która w połączeniu z gruntowną znajomością innych języków, dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolnością do analitycznego myślenia, odpornością na stres i ciekawością świata, to cechy wyróżniające profesjonalnego tłumacza. Jakimi rodzajami tłumaczeń posługują się tłumacze konferencyjni pracujący dla instytucji Unii Europejskiej? Niezależnie od motywu rejestracji podmiotu do VAT, dopełnić trzeba konkretnych formalności i złożyć odpowiednie dokumenty.

Rodzaje tłumaczeń ustnych w UE

Do rodzajów tłumaczeń stosowanych przez tłumaczy ustnych w UE należą:

konsekutywne, które odbywają się po zakończeniu wypowiedzi mówcy;

symultaniczne, które odbywają się jednocześnie z wystąpieniem;

relay, które odbywają się między dwoma językami przy wykorzystaniu trzeciego;

retour („zwrotne”), z języka ojczystego tłumaczy się na obcy;

pivot, gdzie jeden wybrany język stosuje się jako źródłowy dla innych kabin;

cheval, gdzie tłumacz pracuje na zmianę w dwóch kabinach podczas jednego spotkania;

układ asymetryczny, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania słuchają tłumaczenia wykonywanego tylko na kilka wybranych języków;

szeptane, tłumaczenie symultaniczne do ucha delegata, który siedzi obok tłumacza.

Kto może pracować jako tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej

Poszukiwani są przede wszystkim wysoko wykwalifikowani absolwenci, w tym także z dyplomami w dziedzinach innych niż nauki humanistyczne oraz w dziedzinach nauk humanistycznych niezwiązanych z językami, ale powiązanych z obszarami polityki UE. Kandydaci na tłumaczy powinni przede wszystkim spełniać podstawowe wymagania takie jak umiejętność łatwego przyswajania złożonych zagadnień, szybkiego reagowania na zmianę sytuacji, a także sprawnego zarządzania informacjami i komunikowania się. Muszą wykazywać się inicjatywą, umiejętnością konsekwentnego realizowania zadań, a także odnajdywania się w wielokulturowym środowisku pracy. Do pracy w UE nie trzeba posiadać uprawnień tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe Szczecin oraz praca jako tłumacz unijny to dwie oddzielne specjalizacje.

Największy pracodawca tłumaczy na świecie - UE

Dzięki pracy tłumaczy przedstawiciele wybrani przez obywateli UE mogą jak najlepiej reprezentować interesy wyborców na posiedzeniach w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Tłumacze, zarówno pisemni, jak i konferencyjni umożliwiają komunikowanie na poziomie unijnym. Służby tłumaczeniowe Unii Europejskiej są największym na świecie pracodawcą zatrudniającym tłumaczy konferencyjnych. Tłumacze konferencyjni odgrywają pierwszorzędną rolę w gwarantowaniu dostępności i przejrzystości w Unii Europejskiej.

Rejestracja zagranicznej firmy w Polsce

Rejestracja zagranicznej firmy

W obecnych czasach wiele firm działa międzynarodowo. Rynek gospodarczy nie ma żadnych granic. W związku z tym może zajść konieczność otworzenia oddziału firmy spoza Polski, w naszym kraju. Jak to zrobić? Czy sama rejestracja zagranicznej firmy w Polsce jest naprawdę taka uciążliwa? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

Spis treści

Jak otworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce?

Kiedy prowadzi się firmę zagraniczną i rozszerza się jej działanie na inne rynki, może być potrzebne otworzenie oddziału firmy na terytorium Polski. Na początek warto wiedzieć jednak jaka jest różnica między oddziałem firmy, a jej przedstawicielstwem.

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny zdecyduje się na prowadzenie na terenie Polski tylko takiej działalności gospodarczej, która obejmuje obszar jego przedmiotu działalności, wystarczy otworzenie oddziału krajowego. Innymi słowy, oddział ten będzie prowadził dokładnie takie same działania jak główna siedziba firmy za granicą. Warto tu wspomnieć, że nie ma konieczności zgromadzenia kapitału zakładowego, ale konieczne jest zarejestrowanie oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obok nazwy firmy umieścić należy dopisek „odział w Polsce”. Warto też wiedzieć, że oddział musi prowadzić rachunkowość w języku polskim, może być więc dobrym pomysłem skorzystanie z biura rachunkowego, które dopilnuje wszelkich formalności.

Przedstawicielstwo zagranicznego oddziału firmy

Drugą opcją jest utworzenie przedstawicielstwa. Czym różni się taka forma? W tym wypadku, podmiot działający w Polsce będzie mógł prowadzić tylko taką działalność, która obejmuje reklamę i promocję zagranicznej firmy. Oznacza to, że przedstawicielstwo nie będzie uprawnione do podejmowania takich kroków prawnych jakie spółka matka czy oddział. Dodatkową formalnością w tym wypadku jest zgłoszenie podmiotu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Przedstawicielstwo zakłada się na dwa lata – można przedłużyć je potem o kolejne dwa. 

Jeśli więc firma ma bardziej dalekosiężne plany odnośnie działania na danym rynku, niż tylko marketing, zdecydowanie lepszą opcją będzie założenie oddziału działającego na terytorium Polski.Jak jednak na razie wygląda to w praktyce?

Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Polsce

Jak formalnie założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce? Przede wszystkim zweryfikować należy akt założycielski podmiotu. Powinien on uwzględniać możliwość prowadzenia przez firmę zagranicznych siedzib. Jeśli akt uwzględnia taką opcję, organy podmiotu będą musiały podjąć uchwałę, która określi nazwę oddziału, jego siedzibę, zakreśli dokładny przedmiot działalności i wskaże osobę, która upoważniona jest do reprezentacji przedsiębiorstwa. Uchwałę tę dołączyć należy do wniosku o rejestrację oddziału. Ponadto, wśród załączników powinny się także znaleźć: odpis z rejestru przedsiębiorców i odpis aktu założycielskiego, dowód uiszczenia opłaty sądowej, a także wzór podpisu osoby, którą wyznaczono na reprezentanta firmy w Polsce. 

Rejestracja zagranicznej firmy a notariusz

Warto w tym miejscu wspomnieć, że do złożenia wniosku będzie nam potrzebny zarówno notariusz, który musi poświadczyć część dokumentów, jak i tłumacz przysięgły. Niektóre z aktów mogą bowiem wymagać tłumaczenia przysięgłego. Co istotne, nie wystarczy tłumaczenie zwykłe, nie ma ono bowiem żadnej mocy prawnej i choćby było niezwykle dokładne, organ administracji publicznej z niego nie skorzysta.

Nie jest to koniec formalności, odział musi też uzyskać numer NIP we właściwym Urzędzie Skarbowym a także konieczna jest rejestracja zagranicznego przedsiębiorcy do VAT.

Zagraniczna darowizna i spadek

Skoro jesteśmy już w temacie zagranicy, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem o zagranicznych darowiznach i spadkach. Nie możemy zagwarantować, że czytając o tym magicznym sposobem przyciągniecie spadek po „bogatym wujku z Ameryki”, ale zapewniamy, że lektura jest ciekawa 😉

Rejestracja zagranicznego przedsiębiorcy do VAT

Kiedy zagraniczny przedsiębiorca musi zarejestrować się do VAT? Wtedy gdy na przykład podmiot ustanowił w Polsce stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub gdy takiego miejsca nie ustanowiono, ale przedsiębiorca dokonuje na terytorium naszego kraju dostaw towarów czy świadczy usługi, które wymagają rozliczenia podatku VAT na terytorium Polski. Co więcej, jest też opcja dobrowolnej rejestracji do VAT, na przykład, gdy dany podmiot nabywa w Polsce towary i także w Polsce je sprzedaje, albo też, gdy przedsiębiorca zagraniczny eksportuje towary z Polski do innego kraju. Takie rozwiązanie może być korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ pozwala na uzyskanie zwrotu polskiego podatku VAT na zasadach obowiązujących krajowe firmy.
Niezależnie od motywu rejestracji podmiotu do VAT, dopełnić trzeba konkretnych formalności i złożyć odpowiednie dokumenty.

Tłumacz przysięgły a rejestracja zagranicznej firmy w Polsce

Przypominamy, że nasze urzędy potrzebują dokumentów w języku Polskim, tak więc chcąc nie chcąc, jesteśmy skazani na wykonanie tłumaczenia przedkładanych dokumentów u tłumacza przysięgłego. Dokumenty takie jak VAT-5UE, dokumenty z brytyjskiego Companies House, zaświadczenia z rejestru spółek z Holandii, Estonii, Szwecji, Norwegii, Hong Kongu i innych popularnych krajów można zamówić m.in. u tłumacza przysięgłego we Wrocławiu oraz biurze tłumaczeń w Gdańsku. Oba biura stanowią nasze lokalne oddziały firmy PRZYSIEGLE.ONLINE.

Umowa zagranicznej spółki

Przede wszystkim, do wniosku załączyć należy kopię umowy spółki w oryginale i przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego, kopię wyciągu z rejestru przedsiębiorców w kraju rejestracji (również oryginał i tłumaczenia przysięgłe), umowę z biurem rachunkowym, dowód uiszczenia opłaty skarbowej. formularze – VAT-R oraz NIP-2, odpowiednie pełnomocnictwa, opis działalności spółki w Polsce, który tłumaczy po co dokonywana jest rejestracja do VAT, a także oryginał umowy lub zaświadczenia banku o otwarciu rachunku bankowego (musi być to bank w Polsce), jak również kopię zaświadczenia, które wydane jest przez władze podatkowe kraju, w którym prowadzona jest działalność. Również w tym wypadku potrzebne będzie tłumaczenie przysięgłe. 

Jeśli do VAT zgłaszamy zarejestrowany oddział firmy zagranicznej w Polsce, wśród załączników znaleźć się też powinny: adres (polski) osoby, która została wskazana do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego na terenie naszego kraju. W przypadku przedstawicielstwa, dołącza się zaświadczenie tegoż odnośnie wzajemności działania. Warto zadbać o wszelkie formalności, aby maksymalnie skrócić czas rejestracji.

Zagraniczna darowizna i spadek

Zagraniczna darowizna i spadek

Zagraniczna darowizna i spadek brzmią jak z filmowej opowieści o „majątku po bogatym wujku z Ameryki”. Warto jednak wiedzieć, że sprawa nie jest tak kolorowa jak mogłoby się wydawać. Głównym powodem do zmartwień dla obdarowanych są obecnie obowiązujące przepisy, zachodzi konieczność uiszczenia podatków. Jak się okazuje, nawet w podwójnej wysokości! W tym artykule postaramy się przybliżyć wam to zagadnienie, również z perspektywy tłumaczy przysięgłych. Dokumenty spadkowe i umowy darowizny trafiają do nas bardzo często!

Spis treści

Zagraniczna darowizna i spadek - przepisy do zmiany?

W Polsce obowiązują obecnie przepisy, które zobowiązują do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Istnieją też regulacje, które pozwalają na zwolnienie od podatku osób z określonych grup, pod warunkiem terminowego zgłoszenia spadku lub darowizny do Urzędu Skarbowego.

Jak jednak wskazuje się, duży problem dla uprawnionych z tytułu otrzymanego majątku powstaje gdy dziedziczy się lub otrzymuje coś z zagranicy. Dlaczego? Standardowe umowy odnoszące się do podwójnego opodatkowania nie dotyczą podatków spadkowych, w związku z czym może się okazać, że majątek zostanie faktycznie opodatkowany dwukrotnie. 

Podwójne opodatkowanie spadków i darowizn

Jak zauważyli posłowie, ma to wpływ nie tylko na sytuację życiową konkretnych spadkobierców, ale też na mniejszy przychód w budżecie – spadkodawcy zagraniczni rzadziej bowiem powołują do spadku członków rodziny czy przyjaciół mieszkających w Polsce. W przypadku Polonii rozsianej po świecie ma to szczególnie istotne znaczenie. Dlatego też do Ministerstwa Finansów wpłynęła interpelacja, której celem jest wyjaśnienie i zmiana obecnej sytuacji.
Jak jednak na razie wygląda to w praktyce?

Opodatkowanie zagranicznych spadków i darowizn

Według obowiązującego prawa, nabycie w drodze spadku lub darowizny majątku przez osoby fizyczne, rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych, które na terytorium Polski są wykonywane, jest opodatkowane. Ustawa przewiduje takie rozwiązanie również dla darowizn i spadków pochodzących z zagranicy. Co istotne, w chwili otwarcia spadku lub w chwili zawarcia umowy darowizny, beneficjent praw musi być obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju.

Powielone prawo

Problem pojawia się, gdy prawo innego państwa powiela nasze rodzime regulacje. Wtedy bowiem, spadkodawca lub obdarowany, zapłacić podatek musi w obu państwach, co de facto zmniejsza wysokość otrzymanego majątku, uszczupla go, niejednokrotnie w poważny sposób. Dlaczego obce państwo może mieć roszczenie o zapłacenie należności? Z uwagi na położenie danej rzeczy, miejsce wykonywania praw. Polski Urząd Skarbowy z kolei powoła się na osobiste powiązanie nabywcy majątku z Polską, a co za tym idzie – obowiązywanie polskiego porządku prawnego.

Zgoda na wyjazd

Korzystając z okazji przypominamy, że możecie z naszej strony zupełnie BEZPŁATNIE pobrać wzór zgody dziecka na wyjazd za granicę. Jest on niezbędny, gdy dziecko podróżuje wyłącznie z jednym rodzicem lub pod opieką osoby innej niż rodzic: babci, dziadka, cioci, wujka, opiekuna kolonii, etc. Brak tego dokumentu na lotnisku może powodować ogromne problemy. Więcej przeczytanie w naszym artykule!

Zagraniczny spadek a kwestie językowe

Z dziedziczeniem czy darowizną zagraniczną wiąże się jeszcze jedna istotna kwestia, która dodatkowo może sprawiać, że cała sprawa staje się bardziej skomplikowana. Często testament powołujący do spadku polskiego spadkodawcę, lub sporządzona za granicą umowa darowizny, są napisane w obcym języku. Z umowami bywa łatwiej, powstają one bowiem często w dwóch wersjach językowych, szczególnie, że stroną jest w tym wypadku obdarowany. O testamencie natomiast spadkobierca nie musi w ogóle wiedzieć. Dowiaduje się o powołaniu do dziedziczenia dopiero po śmierci spadkodawcy. Zazwyczaj, aby prawnie usankcjonować nabycie spadku konieczne jest postanowienie sądu lub wizyta u notariusza. Wymagane w postępowaniu dokumenty należy załączyć w języku danego kraju, albo dostarczyć tłumaczenie – powinno być to tłumaczenie przysięgłe.

Tłumacz przysięgły a zagraniczny spadek i darowizna

Właśnie dlatego, w zagranicznych postępowaniach spadkowych najlepszą praktyką jest zaangażowanie tłumacza przysięgłego na samym początku sprawy. Tłumacz może też wykonać tłumaczenie dla osoby, która po prostu nie zna języka, w którym sporządzono testament. 
Może się wydawać, że konieczność tłumaczenia dokumentów wydłuży postępowanie. Nic bardziej mylnego. Przedłużenie sprawy może spowodować na przykład wezwanie sądu do dostarczenia testamentu w odpowiedniej wersji językowej, bez której postanowienie nie będzie mogło być wydane.

Rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania

Jak wskazują prawnicy, rozwiązaniem problemu dotyczącego zagranicznych spadków i darowizn jest uregulowanie zawarte w odpowiednich umowach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Na ten moment, takie akty prawne Polska zawarła z Austrią, Węgrami oraz Czechami, co sprawia, że w większości przypadków możemy mieć do czynienia z podwójnie naliczonym podatkiem. Jednym z proponowanych rozwiązań jest na przykład takie znowelizowanie polskich przepisów, które pozwalałoby podatnikowi pomniejszyć podatek od spadków i darowizn o kwotę uiszczoną za granicą.

Rozwiązanie problemu - najlepsza opcja

Drugą opcją byłoby zwolnienie z podatku, po zapłaceniu odpowiedniej kwoty za granicą. Samo zwolnienie w przypadku przepisów spadkowych w Polsce działa. Przepisy przewidują bowiem, że najbliższa rodzina, niezależnie od wartości spadku czy darowizny, zostanie zwolniona od płacenia podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od nabycia spadku lub darowizny zgłosi ten fakt właściwemu miejscowo naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Do najbliższej rodziny należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2.

Zagraniczny spadek i darowizna - podsumowanie

Mimo iż problem podwójnego opodatkowania nie jest niczym nowym, w dalszym ciągu nie ma odpowiednich regulacji, które pozwoliłyby obywatelom być spadkobiercami lub obdarowanymi, bez obawy ponoszenia dodatkowych kosztów. Kwestia ta nie jest prawidłowo uregulowana nie tylko w Polsce. Złożona interpelacja może być pierwszym krokiem do nowelizacji prawodawstwa, nie stanie się to jednak z dnia na dzień.

Tłumaczenie zagranicznej darowizny i spadku

Na sam koniec mała informacja dla osób, chcących tłumaczyć dokumentację darowizny i spadku. W przypadku darowizn nie stanowi to większego problemu, gdyż umowy darowizny są przeważnie krótkie i nieskomplikowane. Dlatego też zlecając ich tłumaczenie możemy być pewni, że nie nadszarpną one naszego budżetu. Również standardowy czas realizacji tego dokumentów wynosi 1-2 dni.

Problemem są natomiast zagraniczne testamenty. Te pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki uchodzą za jedne z najtrudniejszych i wymagających tekstów, z którymi mają do czynienia tłumacze przysięgli. Wynika to z faktu, że system anglosaski ma zupełnie inny model prawny, a prawo spadkowe nie dość, że jest ekstremalnie skomplikowane i przesiąknięte prawnymi archaizmami, to jest inne w każdym amerykańskim stanie. Dlatego klientom serwisu PRZYSIEGLE.ONLINE doradzamy wykonanie tłumaczenia metodą wyciągową (tylko najważniejsze pozycje), lub poproszenie amerykańskiego prawnika o sporządzenie wypisu z testamentu, gdzie znajdować będą się jedynie najważniejsze informacje, takie jak spadkodawca, osoba przyjmująca spadek, informacje o masie spadkowej i inne, najważniejsze informacje. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić, ale i łatwo przebrnąć przez wszystkie wymagane prawem formalności.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – WZÓR PDF

zgoda na wyjazd dziecka za granicę do pobrania wzór

W okresie wakacyjnym wiele osób podróżuje z dziećmi. Może nie być możliwe, aby dziecko wyjechało z rodzicami, często podróżuje pod opieką innych opiekunów. W takich sytuacjach potrzebna może być zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę. Poniżej udostępniamy wzór dokumentu:  Zgoda na wyjazd – wzór, który można pobrać, wypełnić i wydrukować. Tak przygotowany dokument należy podpisać notarialnie, a następnie przetłumaczyć. Korzystając z naszego wzoru otrzymacie 15% na tłumaczenie przysięgłe!

Spis treści

Po co udziela się zgody na wyjazd dziecka za granicę?

W świetle prawa opiekę nad dzieckiem sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. To oni mogą decydować o tym, że ich podopieczny wyjedzie za granicę – w ich towarzystwie lub pod pieczą innych osób. Dzieci i młodzież podróżują przecież w towarzystwie dziadków, przyjaciół rodziców, opiekunów, którzy opiekują się obozami wakacyjnymi. Często jest też tak, że małoletni wyjeżdża z jednym tylko rodzicem, co może się skomplikować na przykład w sytuacji gdy rodzice są rozwiedzeni i zachodzi ryzyko wywiezienia dziecka bez świadomości drugiego z opiekunów. Problematyczna jest również sytuacja, gdy rodzic posiada inne nazwisko niż dziecko.

Zgoda chroni interes dziecka!

Po co więc wyrażenie zgody na wyjazd dziecka? Ma to zabezpieczyć przed nieuprawnionym zabraniem małoletniego z kraju, wpisuje się też w politykę przeciwdziałania handlowi dziećmi. Posiadanie zgody uprawnia też do podejmowania decyzji, które dotyczą dziecka, przez jednego z rodziców lub opiekunów. Są to najczęściej decyzje dotyczące spraw związanych z opieką medyczną. Zastanówmy się więc, kto powinien posiadać przy sobie taką zgodę. 

zgoda na wyjazd dziecka za granicę do pobrania wzór

Kto powinien mieć przy sobie zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Zgodę na wyjazd dziecka za granicę, udzieloną przez rodziców lub opiekunów prawnych, powinni mieć przy sobie wszyscy ci, którzy w świetle prawa opiekunami dziecka nie są. Mogą być do dziadkowie, ciocie, wujkowie, przyjaciele rodziców, nauczyciele lub koordynatorzy wakacyjnych obozów. Co ważne, taka zgoda jest wymagana nawet w obrębie Unii Europejskiej czy strefy Schengen. Ponadto, jeżeli dziecko posiada dwoje rodziców, ale jedzie za granicę tylko z jednym, również powinniśmy zaopatrzyć się w zgodę drugiego rodzica. Dotyczy to zarówno rozwiedzionych małżonków jak i tych pozostających w małżeństwie.

Nie tylko na lotnisku

Wspomniane osoby muszą mieć przy sobie zgodę nie tylko w czasie podróży czy w momencie przekraczania granicy danego kraju. Odpowiedni dokument posiadać należy przy sobie przez cały pobyt. Często takie regulacje zawierają przepisy innego kraju. Będąc za granicą, możemy się więc spodziewać wylegitymowania przez policję czy straż miejską. Powiedzmy sobie szczerze, sytuacje tego typu zdarzają się rzadko, jednak przezorność może okazać się dla nas zbawienna. W przypadku gdy coś stanie się naszemu dziecku i będziemy musieli decydować o sposobie leczenia dziecka (np zgoda na zabieg chirurgiczny), zgoda od opiekuna jest niezbędna.

Rejestracja urodzin

Skoro szukasz zgody na wyjazd za granicę dziecka zakładam, że nie było problemu z rejestracją narodzin w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego lub w ambasadzie RP. Jeżeli jednak planujecie kolejne dziecko i mieszkacie za granicą, to zachęcam zapoznać się z zasadami rejestracji urodzin dziecka za granicą. 

Jaki dokument jest potrzebny?

Nie ma określonego wzorca dokumentu z którego powinno się skorzystać. Prawo natomiast oznacza konkretne informacje, które mają być zawarte w piśmie.

Na zgodzie znaleźć się muszą dane rodzica lub rodziców dziecka – imię, nazwisko oraz numer PESEL. Ponadto zawrzeć tam trzeba datę i miejsce sporządzenia zgody, podpis obojga rodziców lub jednego rodzica, złożone w obecności notariusza. Notariusz musi też poświadczyć ten fakt odpowiednią klauzulą autentyczność podpisów. Bardzo często załącznikiem do oświadczenia jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – głównie w przypadkach, gdy rodzice posiadają inne nazwiska. W treści oświadczenia znajdują się zapisy o zgodzie na sam wyjazd oraz podejmowaniu decyzji w związku z leczeniem małoletniego za granicą. W internecie dostępne są wzory zgody na wyjazd dziecka za granicę, które można pobrać, uzupełnić i udać się z taką zgodą do notariusza. Zachęcamy do pobrania dokumentu zgoda na wyjazd dziecka – wzór z naszej strony, gdyż zawiera ona wszystkie niezbędne elementy.

Potrzebne będzie tłumaczenie zgody!

Bardzo istotnym elementem jest warstwa językowa takiej zgody. Nie ma potrzeby przygotowywania dokumentu w języku danego kraju czy po angielsku, ponieważ zgoda wraz z jej notarialnym poświadczeniem podlega tłumaczeniu przysięgłemu. W tym wypadku powinniśmy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. W zależności od konkretnego biura przetłumaczony dokument można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia roboczego (np. Tłumacz Przysięgły Wrocław), nigdy jednak nie warto zostawiać tłumaczenia na ostatnią chwilę. Pamiętajmy również o tym, że zwykłe tłumaczenie to zupełnie co innego niż tłumaczenie przysięgłe. To pierwsze nie ma żadnej mocy prawnej i zgoda przetłumaczona na kolanie nie będzie niestety honorowana na lotnisku.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę - wzór do pobrania i wypełnienia na komputrze

Kto udziela zgody na wyjazd dziecka?

Zgody na wyjazd dziecka zawsze udzielają rodzice lub opiekunowie prawni. Podpisy powinny zostać złożone w obecności notariusza. Co istotne, dokumentu nie muszą podpisać osoby upoważniane.
W przypadku wyjazdy za granicę z obojgiem rodziców – zgoda nie jest potrzebna, kontroli podlega tylko paszport lub dowód osobisty dziecka. Gdy dziecko podróżuje z jednym z rodziców, pisemnej zgody udziela drugi rodzic. Tłumacz przysięgły powinien przełożyć dokument na język angielski. Gdy dziecko podróżuje bez rodziców (bez opiekunów prawnych), oboje rodziców musi wyrazić zgodę. Są też wyjątki – wystarczy oświadczenie jednego z nich wtedy, gdy drugi nie żyje, gdy nie został ustalony ojciec dziecka, gdy władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona lub rodzic został jej całkowicie pozbawiony.

Co jeśli nie ma dokumentu ZGODA NA WYJAZD - WZÓR?

A co dzieje się w sytuacji, gdy nie ma zgody na wyjazd dziecka za granicę? Może nie wydarzyć się nic, nie zostaniemy poddani kontroli. Jednakże jest to ryzykowne posunięcie. W sytuacji bowiem, w której na lotnisku, na granicy czy w przypadku rutynowej kontroli przez uprawnione służby, podróżujący zostanie zapytany o formularz zgody i nie będzie jej posiadał, konsekwencje mogą być poważne. Dojść może na przykład do zatrzymania do momentu wyjaśnienia statusu dziecka. Odpowiednie służby sprawdzą, czy małoletni nie został uprowadzony. W takim przypadku opóźni się nasza podróż, nie wsiądziemy na pokład samolotu, spędzimy długie godziny na granicy. Dlatego też warto zadbać o odpowiednią dokumentację przed wyjazdem z kraju i pobranie przygotowanego przez nas dokumentu: Zgoda na wyjazd – WZÓR. Dobrą praktyką jest także sprawdzenie listy potrzebnych dokumentów w danym kraju. Mogą się one różnić w zależności od lokalnego prawodawstwa, niektóre kraje mają w tym zakresie bardziej ścisłe regulacje

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę - WZÓR - pobierz za darmo

Ponieważ często tłumaczymy zgody na wyjazd dziecka za granicę przygotowaliśmy dla Was gotowy wzór – do pobrania w pliku PDF z aktywnymi polami formularza. Wystarczy pobrać plik na komputer i podać podstawowe, wymagane dane. Z takim dokumentem można iść już do notariusza w celu złożenia podpisu.

Rabat na tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka - wzór

Jeżeli skorzystaliście z naszego wzoru, mamy dla Was dobrą wiadomość 🙂 Zlecając tłumaczenie tego dokumentu na starcie otrzymujecie 15% rabatu! Nie musicie podawać żadnych kodów, wystarczy że będzie to nasz wzór. Tłumaczenia zlecicie na naszej stronie PRZYSIEGLE.ONLINE . Tłumaczenie zgody na wyjazd za granicę wysyłamy przeważnie jeszcze tego samego dnia.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Narodziny dziecka są czasem wyjątkowym i wymagającym jednocześnie. Opieka nad nowym członkiem rodziny często przysłania opiekunom cały świat, co prowadzi do chaotycznego załatwiania dokumentów związanych z porodem. Dodatkowym utrudnieniem jest rejestracja dziecka, które urodziło się za granicą. Dlatego też warto doinformować się w tej kwestii, co pozwoli na szybkie i zorganizowane załatwienie formalności. Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Spis treści

Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Dzieci urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, składając dokumenty bezpośrednio do jego kierownika albo za pośrednictwem konsula. By tego dokonać, należy przynieść zagraniczny dokument potwierdzający dany stan, odtworzyć zagraniczny akt urodzenia w przypadku jego braku lub dokonać rejestracji, gdy w państwie urodzenia nie była prowadzona taka dokumentacja, czy też dziecko nie zostało tam zgłoszone. Wniosek o rejestrację dodatkowo powinien być uzupełniony o m.in. o poniższe dokumenty.

Rejestracja dziecka - wymagane dokumenty

– W przypadku trybu przeniesienia rejestracji – dokument stanu cywilnego z zagranicy wraz z odpowiednim jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, np w naszym biurze tłumacza przysięgłego we Wrocławiu;
– W przypadku trybu odtworzenia lub braku rejestracji za granicą – dokument zagraniczny, który potwierdza urodzenie, z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego lub konsula, wydany przez odpowiedni podmiot zagraniczny,
– Dowód przestawiający uiszczoną opłatę konsularną (w przypadku pomocy konsula) lub skarbową za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (transkrypcja 50zł, odtworzenie i rejestracja 39zł).

Najświeższe informacje można pobrać u źródła, dzowniąc do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub odwiedzając strony rządowe, np serwis Powroty.

Dziecko urodzone na morzu

Zastanawialiście się czasem, jakie obywatelstwo może mieć dziecko urodzone na statku pod obcą banderą? Dużo zależy tutaj od ustawodawstwa danego kraju, a dokładniej czy mówimy o zasadzie ius soil (prawo ziemi), czy ius sanguinis (prawo krwi). W tym pierwszym wypadku dziecko uzyskuje obywatelstwo kraju na terytorium, którego przyszło na świat. Tak jest m.in. w USA. W Polsce kierujemy się drugą zasadą. W związku z tym, w takim wypadku dziecko może otrzymać podwójne obywatelstwo lub jedynie obywatelstwo jednego z rodziców.

Jeżeli interesują was kwestie marynistyczno-prawne koniecznie przeczytajcie nasz artykuł o podatkach płaconych przez marynarzy i uldze abolicyjnej!

Jak zarejestrować narodziny dziecka urodzonego za granicą?

Wnioski takie mogą złożyć opiekunowie nowo narodzonego dziecka, przedstawiciel ustawowy lub dowolna osoba, która wykazuje interes prawny w rejestracji urodzenia.

Warto również pamiętać, iż tłumaczenia powinny być dokonywane przez konsula lub tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo też uprawnionych w państwach Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do dokonywania takowych tłumaczeń. Dodatkowo  uznaje się także jako dokumenty przetłumaczona przez konsula pisma w języku obcym, które zostały przetłumaczone w państwie przyjmującym przez tłumacza i poświadczone przez konsula oraz tłumaczone z rzadko występującego języka, który konsul zna i przez niego dalej przetłumaczone na język polski.

Jak nadać dziecku nadać PESEL i wyrobić paszport ?

Numer PESEL nadawany jest automatycznie przy rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlatego tez zarówno dzieci urodzone w Polsce, jak i za granicą otrzymują go w chwili zgłoszenia w USC, co oznacza, że nie trzeba wykonywać specjalnych formalności z nim związanych. Wyrobienie paszportu jednak wiąże się z dłuższą procedurą. By uzyskać ten dokument, należy złożyć w polskim Urzędzie Wojewódzkim lub w przypadku przebywania za granicą w urzędzie konsularnym tego kraju, odpowiedni wniosek wraz z dokumentami dodatkowymi (polski akt urodzenia, zdjęcie, ważne paszporty lub dowody rodziców dziecka, odpis aktu małżeństwa do wglądu, jeśli takowy jest, poprzedni paszport lub tymczasowy dowód dziecka, jeśli istnieje). Zarówno w jednym, jak i drugim urzędzie potrzeba złożyć te same wnioski i zaświadczenia. W sytuacji, gdy dziecko ma poniżej 5 lat, nie jest wymagane jego uczestnictwo w chwili składania wniosków.

Jakie obywatelstwo posiada dziecko, gdy rodzic jest obcokrajowcem?

Urodzenie dziecka w Polsce, gdy jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, a nawet w przypadku braku takiego dowodu, wiąże się z nadaniem mu statusu automatycznie. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko urodziło się za granicą, jednak jeden z jego rodziców jest obywatelem polskim, po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego opiekunowie powinni potwierdzić w konsulacie lub u wojewody mazowieckiego ten fakt, składając wniosek z odpowiednimi dodatkowymi dokumentami (dowód opłaty skarbowej, kopia paszportu lub dowodu, odpis aktu urodzenia dziecka). Warto pamiętać, iż obywatelstwo innego państwa zostaje nadane na warunkach ustalonych w kraju urodzenia, dlatego też nadawanie ich może się różnić w zależności od statusu.

Podstawy prawne - rejestracja dziecka

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709, 1978)
Ustawa z dnia 161istopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823)
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 oraz z 2019 r. poz. 1909)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

Niezbędne tłumaczenia przy rejestracji dziecka

Jak sami przeczytaliście, znaczna część czynności niezbędnych do rejestracji urodzin dziecka za granicą wymaga tłumaczeń poświadczonych. Dobrze się składa, że akurat jesteście na blogu tłumacza 🙂

Rocznie tłumaczymy setki (a właściwie to już tysiące) aktów stanu cywilnego, w tym aktów urodzenia wydanych za granicą. Najczęściej spotykane są dokumenty wydane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, krajach skandynawskich oraz Australii. Zapraszamy do skorzystania z serwisu PRZYSIEGLE.ONLINE – tłumaczenia aktów wykonujemy „od ręki”.