Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR

zgoda na wyjazd dziecka wzór

W okresie wakacyjnym wiele osób podróżuje z dziećmi. Może nie być możliwe, aby dziecko wyjechało z rodzicami, często podróżuje pod opieką innych opiekunów. W takich sytuacjach potrzebna może być zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę. Poniżej udostępniamy wzór dokumentu:  Zgoda na wyjazd – wzór, który można pobrać, wypełnić i wydrukować. Tak przygotowany dokument należy podpisać notarialnie, a następnie przetłumaczyć. Korzystając z naszego wzoru otrzymacie 15% na tłumaczenie przysięgłe!

Spis treści

Po co udziela się zgody na wyjazd dziecka za granicę?

W świetle prawa opiekę nad dzieckiem sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. To oni mogą decydować o tym, że ich podopieczny wyjedzie za granicę – w ich towarzystwie lub pod pieczą innych osób. Dzieci i młodzież podróżują przecież w towarzystwie dziadków, przyjaciół rodziców, opiekunów, którzy opiekują się obozami wakacyjnymi. Często jest też tak, że małoletni wyjeżdża z jednym tylko rodzicem, co może się skomplikować na przykład w sytuacji gdy rodzice są rozwiedzeni i zachodzi ryzyko wywiezienia dziecka bez świadomości drugiego z opiekunów. Problematyczna jest również sytuacja, gdy rodzic posiada inne nazwisko niż dziecko.

Zgoda chroni interes dziecka!

Po co więc wyrażenie zgody na wyjazd dziecka? Ma to zabezpieczyć przed nieuprawnionym zabraniem małoletniego z kraju, wpisuje się też w politykę przeciwdziałania handlowi dziećmi. Posiadanie zgody uprawnia też do podejmowania decyzji, które dotyczą dziecka, przez jednego z rodziców lub opiekunów. Są to najczęściej decyzje dotyczące spraw związanych z opieką medyczną. Zastanówmy się więc, kto powinien posiadać przy sobie taką zgodę. 

Kto powinien mieć przy sobie zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Zgodę na wyjazd dziecka za granicę, udzieloną przez rodziców lub opiekunów prawnych, powinni mieć przy sobie wszyscy ci, którzy w świetle prawa opiekunami dziecka nie są. Mogą być do dziadkowie, ciocie, wujkowie, przyjaciele rodziców, nauczyciele lub koordynatorzy wakacyjnych obozów. Co ważne, taka zgoda jest wymagana nawet w obrębie Unii Europejskiej czy strefy Schengen. Ponadto, jeżeli dziecko posiada dwoje rodziców, ale jedzie za granicę tylko z jednym, również powinniśmy zaopatrzyć się w zgodę drugiego rodzica. Dotyczy to zarówno rozwiedzionych małżonków jak i tych pozostających w małżeństwie.

Nie tylko na lotnisku

Wspomniane osoby muszą mieć przy sobie zgodę nie tylko w czasie podróży czy w momencie przekraczania granicy danego kraju. Odpowiedni dokument posiadać należy przy sobie przez cały pobyt. Często takie regulacje zawierają przepisy innego kraju. Będąc za granicą, możemy się więc spodziewać wylegitymowania przez policję czy straż miejską. Powiedzmy sobie szczerze, sytuacje tego typu zdarzają się rzadko, jednak przezorność może okazać się dla nas zbawienna. W przypadku gdy coś stanie się naszemu dziecku i będziemy musieli decydować o sposobie leczenia dziecka (np zgoda na zabieg chirurgiczny), zgoda od opiekuna jest niezbędna.

Rejestracja urodzin

Skoro szukasz zgody na wyjazd za granicę dziecka zakładam, że nie było problemu z rejestracją narodzin w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego lub w ambasadzie RP. Jeżeli jednak planujecie kolejne dziecko i mieszkacie za granicą, to zachęcam zapoznać się z zasadami rejestracji urodzin dziecka za granicą. 

Jaki dokument jest potrzebny?

Nie ma określonego wzorca dokumentu z którego powinno się skorzystać. Prawo natomiast oznacza konkretne informacje, które mają być zawarte w piśmie.

Na zgodzie znaleźć się muszą dane rodzica lub rodziców dziecka – imię, nazwisko oraz numer PESEL. Ponadto zawrzeć tam trzeba datę i miejsce sporządzenia zgody, podpis obojga rodziców lub jednego rodzica, złożone w obecności notariusza. Notariusz musi też poświadczyć ten fakt odpowiednią klauzulą autentyczność podpisów. Bardzo często załącznikiem do oświadczenia jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – głównie w przypadkach, gdy rodzice posiadają inne nazwiska. W treści oświadczenia znajdują się zapisy o zgodzie na sam wyjazd oraz podejmowaniu decyzji w związku z leczeniem małoletniego za granicą. W internecie dostępne są wzory zgody na wyjazd dziecka za granicę, które można pobrać, uzupełnić i udać się z taką zgodą do notariusza. Zachęcamy do pobrania zgody z naszej strony, gdyż zawiera ona wszystkie niezbędne elementy.

Potrzebne będzie tłumaczenie zgody!

Bardzo istotnym elementem jest warstwa językowa takiej zgody. Nie ma potrzeby przygotowywania dokumentu w języku danego kraju czy po angielsku, ponieważ zgoda wraz z jej notarialnym poświadczeniem podlega tłumaczeniu przysięgłemu. W tym wypadku powinniśmy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. W zależności od konkretnego biura przetłumaczony dokument można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia roboczego (np. Tłumacz Przysięgły Wrocław), nigdy jednak nie warto zostawiać tłumaczenia na ostatnią chwilę. Pamiętajmy również o tym, że zwykłe tłumaczenie to zupełnie co innego niż tłumaczenie przysięgłe. To pierwsze nie ma żadnej mocy prawnej i zgoda przetłumaczona na kolanie nie będzie niestety honorowana na lotnisku.

Kto udziela zgody na wyjazd dziecka?

Zgody na wyjazd dziecka zawsze udzielają rodzice lub opiekunowie prawni. Podpisy powinny zostać złożone w obecności notariusza. Co istotne, dokumentu nie muszą podpisać osoby upoważniane.
W przypadku wyjazdy za granicę z obojgiem rodziców – zgoda nie jest potrzebna, kontroli podlega tylko paszport lub dowód osobisty dziecka. Gdy dziecko podróżuje z jednym z rodziców, pisemnej zgody udziela drugi rodzic. Tłumacz przysięgły powinien przełożyć dokument na język angielski. Gdy dziecko podróżuje bez rodziców (bez opiekunów prawnych), oboje rodziców musi wyrazić zgodę. Są też wyjątki – wystarczy oświadczenie jednego z nich wtedy, gdy drugi nie żyje, gdy nie został ustalony ojciec dziecka, gdy władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona lub rodzic został jej całkowicie pozbawiony.

Co jeśli nie ma zgody na wyjazd?

A co dzieje się w sytuacji, gdy nie ma zgody na wyjazd dziecka za granicę? Może nie wydarzyć się nic, nie zostaniemy poddani kontroli. Jednakże jest to ryzykowne posunięcie. W sytuacji bowiem, w której na lotnisku, na granicy czy w przypadku rutynowej kontroli przez uprawnione służby, podróżujący zostanie zapytany o formularz zgody i nie będzie jej posiadał, konsekwencje mogą być poważne. Dojść może na przykład do zatrzymania do momentu wyjaśnienia statusu dziecka. Odpowiednie służby sprawdzą, czy małoletni nie został uprowadzony. W takim przypadku opóźni się nasza podróż, nie wsiądziemy na pokład samolotu, spędzimy długie godziny na granicy. Dlatego też warto zadbać o odpowiednią dokumentację przed wyjazdem z kraju. Dobrą praktyką jest także sprawdzenie listy potrzebnych dokumentów w danym kraju. Mogą się one różnić w zależności od lokalnego prawodawstwa, niektóre kraje mają w tym zakresie bardziej ścisłe regulacje

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę - WZÓR - pobierz za darmo

Ponieważ często tłumaczymy zgody na wyjazd dziecka za granicę przygotowaliśmy dla Was gotowy wzór – do pobrania w pliku PDF z aktywnymi polami formularza. Wystarczy pobrać plik na komputer i podać podstawowe, wymagane dane. Z takim dokumentem można iść już do notariusza w celu złożenia podpisu.

Rabat na tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka - wzór

Jeżeli skorzystaliście z naszego wzoru, mamy dla Was dobrą wiadomość 🙂 Zlecając tłumaczenie tego dokumentu na starcie otrzymujecie 15% rabatu! Nie musicie podawać żadnych kodów, wystarczy że będzie to nasz wzór. Tłumaczenia zlecicie na naszej stronie PRZYSIEGLE.ONLINE . Tłumaczenie zgody na wyjazd za granicę wysyłamy przeważnie jeszcze tego samego dnia.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Narodziny dziecka są czasem wyjątkowym i wymagającym jednocześnie. Opieka nad nowym członkiem rodziny często przysłania opiekunom cały świat, co prowadzi do chaotycznego załatwiania dokumentów związanych z porodem. Dodatkowym utrudnieniem jest rejestracja dziecka, które urodziło się za granicą. Dlatego też warto doinformować się w tej kwestii, co pozwoli na szybkie i zorganizowane załatwienie formalności. Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Spis treści

Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Dzieci urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, składając dokumenty bezpośrednio do jego kierownika albo za pośrednictwem konsula. By tego dokonać, należy przynieść zagraniczny dokument potwierdzający dany stan, odtworzyć zagraniczny akt urodzenia w przypadku jego braku lub dokonać rejestracji, gdy w państwie urodzenia nie była prowadzona taka dokumentacja, czy też dziecko nie zostało tam zgłoszone. Wniosek o rejestrację dodatkowo powinien być uzupełniony o m.in. o poniższe dokumenty.

Rejestracja dziecka - wymagane dokumenty

– W przypadku trybu przeniesienia rejestracji – dokument stanu cywilnego z zagranicy wraz z odpowiednim jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, np w naszym biurze tłumacza przysięgłego we Wrocławiu;
– W przypadku trybu odtworzenia lub braku rejestracji za granicą – dokument zagraniczny, który potwierdza urodzenie, z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego lub konsula, wydany przez odpowiedni podmiot zagraniczny,
– Dowód przestawiający uiszczoną opłatę konsularną (w przypadku pomocy konsula) lub skarbową za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (transkrypcja 50zł, odtworzenie i rejestracja 39zł).

Najświeższe informacje można pobrać u źródła, dzowniąc do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub odwiedzając strony rządowe, np serwis Powroty.

Dziecko urodzone na morzu

Zastanawialiście się czasem, jakie obywatelstwo może mieć dziecko urodzone na statku pod obcą banderą? Dużo zależy tutaj od ustawodawstwa danego kraju, a dokładniej czy mówimy o zasadzie ius soil (prawo ziemi), czy ius sanguinis (prawo krwi). W tym pierwszym wypadku dziecko uzyskuje obywatelstwo kraju na terytorium, którego przyszło na świat. Tak jest m.in. w USA. W Polsce kierujemy się drugą zasadą. W związku z tym, w takim wypadku dziecko może otrzymać podwójne obywatelstwo lub jedynie obywatelstwo jednego z rodziców.

Jeżeli interesują was kwestie marynistyczno-prawne koniecznie przeczytajcie nasz artykuł o podatkach płaconych przez marynarzy i uldze abolicyjnej!

Jak zarejestrować narodziny dziecka urodzonego za granicą?

Wnioski takie mogą złożyć opiekunowie nowo narodzonego dziecka, przedstawiciel ustawowy lub dowolna osoba, która wykazuje interes prawny w rejestracji urodzenia.

Warto również pamiętać, iż tłumaczenia powinny być dokonywane przez konsula lub tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo też uprawnionych w państwach Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do dokonywania takowych tłumaczeń. Dodatkowo  uznaje się także jako dokumenty przetłumaczona przez konsula pisma w języku obcym, które zostały przetłumaczone w państwie przyjmującym przez tłumacza i poświadczone przez konsula oraz tłumaczone z rzadko występującego języka, który konsul zna i przez niego dalej przetłumaczone na język polski.

Jak nadać dziecku nadać PESEL i wyrobić paszport ?

Numer PESEL nadawany jest automatycznie przy rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlatego tez zarówno dzieci urodzone w Polsce, jak i za granicą otrzymują go w chwili zgłoszenia w USC, co oznacza, że nie trzeba wykonywać specjalnych formalności z nim związanych. Wyrobienie paszportu jednak wiąże się z dłuższą procedurą. By uzyskać ten dokument, należy złożyć w polskim Urzędzie Wojewódzkim lub w przypadku przebywania za granicą w urzędzie konsularnym tego kraju, odpowiedni wniosek wraz z dokumentami dodatkowymi (polski akt urodzenia, zdjęcie, ważne paszporty lub dowody rodziców dziecka, odpis aktu małżeństwa do wglądu, jeśli takowy jest, poprzedni paszport lub tymczasowy dowód dziecka, jeśli istnieje). Zarówno w jednym, jak i drugim urzędzie potrzeba złożyć te same wnioski i zaświadczenia. W sytuacji, gdy dziecko ma poniżej 5 lat, nie jest wymagane jego uczestnictwo w chwili składania wniosków.

Jakie obywatelstwo posiada dziecko, gdy rodzic jest obcokrajowcem?

Urodzenie dziecka w Polsce, gdy jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, a nawet w przypadku braku takiego dowodu, wiąże się z nadaniem mu statusu automatycznie. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko urodziło się za granicą, jednak jeden z jego rodziców jest obywatelem polskim, po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego opiekunowie powinni potwierdzić w konsulacie lub u wojewody mazowieckiego ten fakt, składając wniosek z odpowiednimi dodatkowymi dokumentami (dowód opłaty skarbowej, kopia paszportu lub dowodu, odpis aktu urodzenia dziecka). Warto pamiętać, iż obywatelstwo innego państwa zostaje nadane na warunkach ustalonych w kraju urodzenia, dlatego też nadawanie ich może się różnić w zależności od statusu.

Podstawy prawne - rejestracja dziecka

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709, 1978)
Ustawa z dnia 161istopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823)
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 oraz z 2019 r. poz. 1909)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

Niezbędne tłumaczenia przy rejestracji dziecka

Jak sami przeczytaliście, znaczna część czynności niezbędnych do rejestracji urodzin dziecka za granicą wymaga tłumaczeń poświadczonych. Dobrze się składa, że akurat jesteście na blogu tłumacza 🙂

Rocznie tłumaczymy setki (a właściwie to już tysiące) aktów stanu cywilnego, w tym aktów urodzenia wydanych za granicą. Najczęściej spotykane są dokumenty wydane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, krajach skandynawskich oraz Australii. Zapraszamy do skorzystania z serwisu PRZYSIEGLE.ONLINE – tłumaczenia aktów wykonujemy „od ręki”.

Podatki marynarzy

podatki marynarzy

Podatki płacone przez marynarzy to zagadnienie specyficzne, dotyczące polskich marynarzy pracujących pod obcą banderą. W naszym artykule znaleźć można odpowiedź na najistotniejsze pytania w tym zakresie. Ponieważ wielu z Was tłumaczy u nas kontrakty marynarskie i zaświadczenia na potrzeby rozliczenia się z urzędem skarbowym, tłumaczymy czym są podatki marynarzy i jak rozliczać podatki marynarskie.

Spis treści

Jakie dokumenty potrzebne są, aby marynarz mógł rozliczyć swoje podatki?

Na początku warto powiedzieć, że marynarze również składają PIT. Jeśli uzyskują dochód zarówno w Polsce jak i za granicą, co jest bardzo częstą sytuacją, muszą złożyć PIT-36. Dla dochodów uzyskiwanych tylko na terytorium Polski, odpowiedni będzie PIT-37.
Żeby marynarz mógł dokonać rozliczenia swoich podatków, powinien posiadać komplet dokumentów, bardziej rozbudowany niż na przykład w przypadku osób fizycznych rozliczających swoje dochody. Część z nich zapewne posiada, część może uzyskać na przykład od armatora. W przypadku odprowadzania podatku poza granicami kraju, będzie też konieczność uzyskania stosownych zaświadczeń od zagranicznych urzędów skarbowych.

PIT-36 a podatki marynarzy

Dla przykładu, do wyliczenia PIT-36 przez kancelarię czy specjalistyczne biuro podatkowe potrzebne będą kontrakty za rok, za który dokonywane jest rozliczenie, książeczka marynarska, paymenty, informacje o statkach, na których marynarz pływał (na przykład oświadczenie kapitana o efektywnym zarządzie przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek), historia wpływów wynagrodzenia za cały rok wraz z informacją o dodatkowych źródłach dochodu, oświadczenie o siedzibie armatora, a także potwierdzenia wpłat na dobrowolne ubezpieczenia społeczne. W przypadku niektórych dokumentów może zachodzić konieczność przetłumaczenia ich przez tłumacza przysięgłego, które to tłumaczenie również należy załączyć do dokumentacji. W związku z tym, pojawić się może pytanie – jak długo należy przechowywać dokumentację. Marynarz powinien mieć wszystkie kontrakty i powiązane z nimi dokumenty przez 5 lat, licząc od końca roku, za który składa się dane zeznanie podatkowe.

Uwierzytelnienie kopii dokumentu

Kontaktując się z Urzędem Skarbowym lub bankiem (w celach uzyskania kredytu) często będziemy proszeni o przedłożenie oryginałów kontraktów marynarskich oraz innych zaświadczeń od pracodawcy. Jeżeli dokumenty te są wydawane w oryginale, dobrym pomysłem jest sporządzenie ich kopii poświadczonej, np. w biurze tłumacza przysięgłego w Gdańsku. Mamy wtedy pewność, że ważny dla nas dokument nie „zniknie” na zawsze w urzędowych lub bankowych archiwach, a my będziemy mieli pod ręką egzemplarz o takiej samej wadze prawnej.

Ulga abolicyjna dla marynarzy

Warto wiedzieć, że istnieje instytucja ulgi abolicyjnej. Czym ona jest? Ustawy nie zawierają szczegółowej definicji. Można ulgę opisać jednak jako wynik obliczeń matematycznych, które stosuje się w przypadku, gdy opodatkowuje się w Polsce dochody polskich rezydentów podatkowych, którzy mogą skorzystać z unikania podwójnego opodatkowania. Z doświadczenia naszego biura tłumacz przysięgły Szczecin, gdzie z racji bliskości morza i siedziby Akademii Morskiej mieszka wielu marynarzy wiemy, że wiele osób pracujących na morzu co roku korzysta z ulgi abolicyjnej.

Nowelizacja ulgi podatkowej dla marynarzy

Nowelizacja ulgi abolicyjnej w 2021 pogorszyła możliwości jej stosowania. Problematyczne jest między innymi ograniczenie kwotowe. Maksymalne odliczenie, jakie można zastosować to 1360 złotych (dotyczy to osób, które wykonują pracę najemną na terytorium lądowym). Dla marynarzy, którzy poza terytorium lądowym państw wykonują pracę najemną ulga pozostała natomiast nielimitowana. 
Marynarze, którzy mają dochód zagraniczny i do wyliczenia podatku stosują metodę proporcjonalnego odliczenia, muszą wszystkie swoje dochody rozliczyć na formularzu PIT-36. Co istotne, należy w nim wskazać zarówno dochody zagraniczne, jak i krajowe.

Kto może zastosować ulgę abolicyjną?

Ulgę abolicyjną zastosować można do dochodów zagranicznych. Termin złożenia zeznania jest taki sam jak dla wszystkich. Powyżej wspomniano o konieczności przechowywania istotnych dokumentów. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem organy podatkowe mają prawo zbadać poprawność zastosowania ulgi abolicyjnej przez marynarzy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, odpowiednia dokumentacja może wyjaśnić sytuację.

Jak obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej?

Często zadawane jest pytanie o wyliczenie wysokości ulgi abolicyjnej. O ile w ustawie nie ma dokładnej definicji, tak sposób obliczenia ulgi jest szczegółowo określony w art. 27g ust. 2 i 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł.”

Ponadto, warto też nadmienić, iż „Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.”

Metoda obliczania ulgi - podatki marynarzy

Jaką więc metodą obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej? Metoda ta polega na odliczeniu od kwoty podatku dochodowego, pomniejszonego o składki zdrowotne, kwoty, która stanowi różnicę między podatkiem, jaki wyliczylibyśmy stosując metodę odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem liczonym za pomocą metody wyłączenia z progresją. 

Warto korzystać z pomocy specjalisty

Z uwagi na poziom skomplikowania obliczeń, skorzystać można z pomocy biura rachunkowego, pamiętając jednak o załączeniu całej niezbędnej dokumentacji, łącznie ze wspomnianymi tłumaczeniami przysięgłymi zagranicznych dokumentów. Tłumaczenia kontraktów marynarskich rozpoczynają się już od 50 zł (metodą wyciągową). 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy tłumacza PRZYSIEGLE.ONLINE i darmowej wyceny. Rocznie tłumaczymy setki kontraktów marynarskich, dzięki czemu wiemy, które dokumenty są najczęściej tłumaczone i wymagane przez urzędy.

Uwierzytelnienie kopii dokumentu

kopia poświadczona tłumaczenia

Uwierzytelnienie kopii dokumentu wciąż bywa niejasnym terminem. Wiele osób zastanawia się, czy kopia wierzytelna, kopia notarialna, odpis poświadczony, kopia poświadczona, kopia notarialna to na pewno to samo pojęcie. Równie dużo osób szuka informacji, gdzie można wykonać poświadczenie dokumentu. W tym wpisie wyjaśniamy, czym są kopie poświadczone, do czego służą i kto takie poświadczenie może wykonać.

Spis treści

Czym jest uwierzytelnienie kopii?

Uwierzytelnienie kopii dokumentu polega na potwierdzeniu zgodności tej kopii z oryginałem, tzn. potwierdzeniu, iż oba te dokumenty są takiej samej treści. Instytucje oraz osoby, które mogą dokonywać uwierzytelnionych kopii są wskazane przez ustawy, a także wewnętrzne regulacje poszczególnych placówek, np. ubezpieczycieli czy banków.

Upadłość konsumencka w Anglii

W ostatnim czasie nasze biuro tłumacz przysięgły Wrocław otrzymuje wiele zapytań o tłumaczenie dokumentów związanych z ogłoszeniem upadłości za granicą. Wiele osób myśli, że bankructwo, a mówiąc ściślej upadłość konsumencka w Anglii, chroni przed długami zaciągniętymi w Polsce. Jeżeli temat jest Ci bliski, to zapraszamy do artykułu.

Za zgodność z oryginałem

Dokument zawierający zapis lub pieczątkę „zgodny z oryginałem” może być używany w obrocie, zamiennie z oryginałem. Z pojęciem uwierzytelnienia wiąże się również: wypis, odpis i wyciąg. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, lecz nie zawiera poprawek na nim dokonanych. Odpis odzwierciedla treść oryginału, a wyciąg jest jedynie fragmentem dokumentu.

Czy wiesz, że...
Tłumacze w klauzuli poświadczającej nie stwierdzają autentyczności dokumentu, który tłumaczą? Poświadczają jedynie zgodność tłumaczenia z treścią oraz formę, w jakiej dokument przedstawiono do tłumaczenia.

Kto uwierzytelnia kopię

Poświadczać zgodność kopii z oryginałem mogą głównie: radcowie prawni oraz adwokaci (w ramach udzielonego im przez strony pełnomocnictwa), tłumacze przysięgli, notariusze, a także osoby, które dane dokumenty sporządziły. W sytuacji, gdy musimy wykonać kopię wierzytelną, powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do kancelarii notarialnej, bowiem to właśnie notariusz, na podstawie art. 96 pkt 2) ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonuje tego typu czynności. Będzie to również dobre rozwiązanie, w sytuacji gdy nie mamy możliwości uzyskania takiej kopii od osoby, która dokument sporządziła, lub byłoby to znacznie utrudnione.

Co posiada uwierzytelniona kopia

Poświadczenie kopii posiada datę, miejsce sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza oraz pieczeń z głodem państwowym. Na życzenie interesanta – notariusz może na poświadczeniu umieścić również godzinę sporządzenia kopii wierzytelnej. Koszt takiej usługi to 6 zł + VAT za każdą stronę dokumentu. Opłata ta uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Katalog dokumentów, które mogą zostać przedłożone notariuszowi dla uzyskania kopii wierzytelnej, jest szeroki. Mogą to być m.in. odpisy z Urzędu Stanu Cywilnego, wyroki sądowe, dokumenty prywatne (np. oświadczenia, dyplomy) oraz dokumenty administracyjne.

Co kryje się pod hasłem "uwierzytelnienie"

Warto zwrócić uwagę, że pod słowem „uwierzytelnienie” lub „poświadczenie” mogą kryć się tak naprawdę dwie zupełnie inne czynności notarialne. Jedną jest opisywane poświadczenie kopii. Drugim rodzajem uwierzytelnienia jest natomiast poświadczenie autentyczności podpisu, którą stawający (czyli Klient notariusza) składa na dokumencie, w obecności rejenta. W takim przypadku notariusz nie poświadcza w żadnym stopniu treści dokumentu, a jedynie fakt jego podpisania. O ile tłumacz przysięgły online może uwierzytelnić kopię dokumentu obcojęzycznego, tak poświadczać podpis mogą wyłącznie notariusze.

Notarialne uwierzytelnienie kopii i podpisu

Notariusz dokonuje również czynności, zwanej notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu, uregulowanej w art. 96 pkt 1 w/w ustawy Prawo o notariacie. Polega ona na podpisaniu przyniesionego przez interesanta do kancelarii notarialnej dokumentu lub pisma, w obecności notariusza lub uznaniu podpisu złożonego wcześniej na dokumencie za własny. Notariusz po ustaleniu tożsamości interesanta (na podstawie dowodu osobistego lub paszportu), stwierdza autentyczność tego podpisu lub potwierdza złożenie w/w oświadczenia. Do obowiązku notariusza nie należy badanie treści dokumentu, pod którym składany jest podpis. Poświadczenie podpisuje stosuje się np. przy umowach sprzedaży udziałów w spółkach, wekslach, a także różnych pisemnych oświadczeniach.

Jak wygląda klauzula poświadczająca?

Poniżej znajdują się przykładowe treści poświadczenia notarialnego kopii oraz poświadczenia notarialnego podpisu. Z naszego doświadczenia wynika, że nie istnieje jedna „prawidłowa” formuła poświadczająca. Każdy notariusz posiada własną formuła i w ramach wykonywania wolnego zawodu, kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem, decyduje jakie informacje na poświadczeniu należy umieścić.

Cena uwierzytelnienia podpisu

Warto nadmienić, iż notarialne poświadczenie podpisu stwierdza nie tylko autentyczność samego podpisu, ale również wskazuje na istnienie dokumentu w dacie jego poświadczenia. Notariusz za poświadczenie podpisu pobiera opłatę w wysokości 20 zł + VAT od każdego z podpisów (jeśli na dokumencie nie została wskazana żadna suma pieniężna) lub w wysokości 1/10 maksymalnej stawki, która należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto – jeśli w dokumencie przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną.

Uwierzytelnienie przez tłumacza

Również tłumacz przysięgły, tak jak notariusz, sporządza kopię i odpisy dokumentów. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego jest on uprawniony do wykonywania poświadczonych odpisów pism sporządzonych w języku obcym. Na gruncie prawa polskiego, sporządzony przez tłumacza odpis jest równy oryginałowi, musi jedna zostać oznaczony w odpowiedni sposób. Odpis taki może być przedkładany w instytucjach i jest przez nie honorowany, na równi z oryginałem. Poświadczenie kopii wykonuje np. Tłumacz Przysięgły Gdańsk. Warto wyjaśnić, iż odpis tłumaczenia to inaczej duplikat tego tłumaczenia, czyli wydawany jest w sytuacji, gdy klient chce mieć tłumaczenie tej samej treści w kilku egzemplarzach. Poświadczenie tłumaczenia to natomiast jego uwierzytelnienie.

Czy wiesz, że...
Tłumaczenie można wydać w dowolnej ilości egzemplarzy. Każdy kolejny egzemplarz musi jednak posiadać swój unikalny numer w Repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Upadłość konsumencka w Anglii

upadłość konsumencka w Anglii

Wiele osób myśli, że bankructwo, a mówiąc ściślej upadłość konsumencka w Anglii chroni przed długami zaciągniętymi w Polsce. Chociaż Wielka Brytania ma przepisy zdecydowanie bardziej pro-konsumencie i życzliwsze podejście do dłużnika, zabieg przeniesienia długów na grunt brytyjski może wcale nie okazać się łatwe, ani skuteczne. W tym artykule dzielimy się wiedzą dotyczącą tłumaczeń dokumentów potwierdzających ogłoszenie upadłości w Anglii.

Spis treści

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka polega na całkowitym umorzenia długów lub ich redukcji, w stosunku do osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Po stronie zadłużonego jeszcze do niedawna musiała wystąpić niezawiniona niewypłacalność, jednak wciąż wprowadzane nowelizacje, znacznie liberalizują przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W Polsce upadłość ta regulowana jest przez Ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. A jak wyglądają regulację w Wielkiej Brytanii i czy ogłoszenie upadłości za granicą ochroni przed długami w Polsce?

Odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego

Jako tłumacze nie możemy udzielać żadnych porad prawnych. Dlatego wszystkie publikowane artykuły są wynikiem naszej wiedzy, zdobytej w trakcie pracy i szkoleń, ale nie są poradami prawnymi. Tych może udzielić jedynie prawnik. Nasza odpowiedzialność dotyczy tłumaczeń. Jeżeli interesuje Cię jaka jest odpowiedzialność prawna tłumaczy, zapraszamy do przeczytania naszego poprzedniego wpisu.

Długi w Polsce

Kryzys gospodarczy spowodował, iż coraz więcej osób ma problemy z regulowaniem własnym zaległości i kredytów. Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej za granicą wydaje się być procedurą mniej skomplikowaną niż w Polce. Ponadto dozwoloną przez UE, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 22 listopada 2012 roku, w wyroku sygn. C-116/11. Wydanie powyższego orzeczenia i rozwiązanie dotychczasowych wątpliwości przyczyniło się do zaistnienia zjawiska, zwanego potocznie turystyką upadłościową. Polega ona na osiedlaniu się Polaków za granicą, w celu przeprowadzenia postępowania upadłościowego, a następnie powrócenia do kraju ojczystego. Co ciekawe, upadłością mogą być objęte również długi wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Czy wiesz, że...
Nasi Klienci najczęściej tłumaczą dwa dokumenty: ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz zaświadczenie o umorzeniu zadłużenia, czyli Bankrupcy Order i Certificate of Discharge. Oba te dokumenty można pobrać ze swojego profilu na stronach The Insolvency Service (Agencji rządowej ds. niewypłacalności).

Upadłość w Anglii

Wielka Brytania jest państwem, które stwarza bankrutom korzystne warunki, głównie przez regulację zawartą w art. 279 Insolvency Act 1986, która nakazuje zakończenie postępowania upadłościowego w ciągu roku od złożenia dokumentów. Ponadto dotychczas możliwe było umorzenie zaległości również zaciągniętych poza granicami Wielkiej Brytanii, o czym stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.

Główny ośrodek podstawowej działalności (COMI)

Sądem, który jest właściwy do przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest sąd głównego ośrodka podstawowej działalności (COMI), a nie sąd właściwy wg obywatelstwa. To właśnie ustalenie COMI ma kluczowe znaczenie. Do niedawna, jeśli sąd w Anglii uznał się za właściwy ze względu na główny ośrodek podstawowej działalności zadłużonego, ogłoszenie upadłości w Anglii było skuteczne również wobec długów znajdujących się na terenie RP. Przepisy prawa angielskiego musiały być respektowane przez polskie organy państwowe oraz komorników.

Upadłość konsumencka w Anglii pod Brexicie

Jedynym warunkiem było dohodowanie przez dłużnika należytej staranności i wskazanie we wniosku o upadłość wszystkich swoich wierzycieli, również w Polsce. Sytuacja jednak znaczenie skomplikowała się z dniem 01 lutego 2020 roku, kiedy to Wielka Brytania wystąpiła z UE. Jeszcze do niedawna nasze biuro Tłumacz Przysięgły Bydgoszcz tłumaczyło miesięcznie po parę sztuk dokumentów związanych z bankructwem w Anglii.

Bankructwo w Anglii a przepisy UE

Wielka Brytania i UE związane są obecnie przepisami przejściowymi, które stanowią, iż regulacje dotyczące ogłoszenia upadłości obowiązywać będą jedynie do momentu zakończenia wyżej wskazanego okresu przejściowego. Później, każde z orzeczeń dotyczących upadłości, wydanych w Anglii, będzie musiało zostać uznane przez państwo Unii Europejskiej, zgodnie z jego prawem wewnętrznym. Dopiero po uznaniu orzeczenia za skuteczne na terenie Polski – organy, komornicy i wierzyciele będą musieli przestrzegać skutków ogłoszenia upadłości w Wielkiej Brytanii.

Jakie angielskie dokumenty tłumaczyć?

Jeżeli szukacie wzorów dokumentów, które należy tłumaczyć w związku z rejestracją bankructwa w Polsce, lub do przedłożenia wierzycielowi, poniżej prezentujemy wzory. Przy okazji przypominamy, że podobne informacje, tyle że na temat dokumentów szkolnych, znajdziecie w naszym wpisie o tym, jak tłumaczyć dokumenty szkolne.

Niedaleka przyszłość po Brexicie

Brexit i ustanie okresu przejściowego spowodują zaprzestanie stosowania prawa transgranicznego. W związku z tym, może pojawić się problem z respektowaniem orzeczeń Wielkiej Brytanii przez wierzycieli znajdujących się w Polsce, a tym samym nie będzie już możliwe oddłużenie za granicą.  

Upadłość w Anglii - składanie wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości w Wielkiej Brytanii składa się elektronicznie i podlega on opłacie 680 funtów, przy czym opłata ta na wniosek zainteresowanego, może zostać rozłożona na raty. Osoba, wobec której ogłoszono upadłość w Anglii, przez rok nie może zasiadać w organach spółek LTD, a przy zaciąganiu zobowiązań, kontrolowana jest przez syndyka. Po roku osoba zadłużona przestaje widnieć w rejestrze, a postępowanie kończy się.

Prawo chroni wierzyciela... czy dłużnika?

Należy zwrócić uwagę na samo podejście angielskiego systemu prawnego do dłużnika. W Polsce prawo chroni przede wszystkim wierzyciela, nadając jemu oraz komornikowi wiele uprawnień. W Anglii dłużnik traktowany jest z większą pobłażliwością i może liczyć na pomoc państwa. Być może coraz większa liberalizacja przepisów upadłościowych w Polsce, również zmierza w tym właśnie kierunku.

Odpowiedzialność prawna tłumacza

odpowiedzialność prawna tłumacza

Zawód tłumacza przysięgłego, podobnie jak zawód lekarza, architekta, adwokata, etc. jest zawodem wolnym, to znaczy regulowanym. Podobnie jak w przypadku innych profesji na tłumaczach przysięgłych ciąży odpowiedzialność za wykonywane tłumaczenia, również te zlecane przez internet. Jaka jest odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego? Na to pytanie odpowiemy w naszym nowym artykule, gdzie tłumacz online wyjaśnia, do czego zobowiązany jest prawem tłumacz przysięgły.

Spis treści

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która ponosi odpowiedzialność zawodową, za wykonywaną przez siebie pracę. Posiada uprawnienia do dokonywania przekładów dokumentów, również procesowych i urzędowych. Właśnie dlatego droga do tego zawodu jest tak trudna. Tłumacz przysięgły po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, wpisywany jest na listę tłumaczy przysięgłych, po wcześniejszym złożeniu ślubowania przed ministrem sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć, a także prowadzi repertorium, czyli elektroniczny rejestr spraw, co zbliża jego działalności, do działalności prawników.

Tłumaczenia prawa karnego

Skoro wspomnieliśmy już o prawnikach, być może zainteresuje Was nasz ostatni wpis na blogu dotyczący prawa karnego w Wielkiej Brytanii, gdzie koncentrujemy się na różnicach pomiędzy polskim prawem karnym a angielskim Criminal Code.

Odpowiedzialność prawna tłumacza

Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową, czyli ponosi skutki prawne naruszenia zasad wykonywania zawodu. Jest on obowiązany do należytego wykonywania obowiązków, wskazanych przez ustawę z 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Odpowiada on zarówno za swoje działania, jak i zaniechania, a w swojej pracy powinien kierować się należytą starannością. Staranność ta powinna przejawiać się nie tylko w rzetelnych tłumaczenia, ale także prawidłowym prowadzeniu repertorium i administracji własnego biura tłumaczeń. Zgodnie z ustawą tłumacz przysięgły przy wykonywaniu swojej pracy musi kierować się wieloma wytycznymi, bowiem tłumaczone przez niego dokumenty mają charakter urzędowy. Osoba, która otrzyma pismo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ma pewność, iż treść dokumentu jest autentyczna, czyli zgodna z treścią na przedłożonym dokumencie. Stąd też tak duża odpowiedzialność cywilna osób wykonujących ten zawód.

Czy wiesz, że...
Tłumacze przysięgli nie stwierdzają autentyczności dokumentów, które tłumaczą. Poświadczają oni jedynie, że treść tłumaczenia jest zgodna z treścią przedstawionego im dokumentu.

Tajemnica zawodowa tłumacza

Osobę wykonującą pracę tłumacza przysięgłego obowiązuje tajemnica zawodowa. Nie może przekazywać żadnych informacji, jakie znajdują się w tłumaczonych dokumentach. Tłumacz przysięgły Gdańsk powinien również zachowywać bezstronność. Wymaga się od niego, aby uczestniczył w kursach i szkoleniach, na bieżącą doskonalił i ćwiczył swoje umiejętności. Ponadto ma obowiązek przyjmowania zleceń od sądów i innych instytucji państwowych. 

Sporządzane tłumaczenia muszą odpowiadać wymogom zarówno formalnym, jak i translacyjnym, a tym samym zawierać odpowiednie adnotacje i oznaczenia. Więcej o tym, jak wygląda tłumaczenie przysięgłe piszemy na naszym blogu. Przedmiotem zarzutu mogą stać się również: niestosowanie się do zasad etyki oraz przyjętej praktyki zawodowej.

Tłumaczenia do sądów - tłumacz jako biegły

Tłumacz przysięgły traktowany jest jak biegły, dlatego konsekwencje uchylania się od wykonywania zleceń sądowych lub ich nieprawidłowe wykonywanie, prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji. Postępowanie takie może doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie przeciwko nierzetelnemu tłumaczowi przysięgłemu toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości lub właściwym miejscowo wojewodzie. Komisja morze orzec następujące kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna (do 3 tysięcy złotych), tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu (od trzech miesięcy do roku) oraz pozbawienie prawa wykonywania zawody. Wybór kary zależy od stopnia zawinienia pozwanego.

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu tłumacza

Warto również wspomnieć, iż tłumacz przysięgły ponosi również odpowiedzialność karną. Wobec niego mogą znaleźć zastosowane przepisy kodeksu postępowania karnego, w tym przymusowe doprowadzenie, czy areszt (do 30 dni).

Odpowiedzialność karna tłumacza

Tłumacz pozbawiony prawa wykonywania zawodu może po upływie 2 lat od zakończenia kary, starać się o ponowny wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Niestety musi ponownie zdać egzamin. Informacja na temat ukarania tłumacza przysięgłego upomnieniem lub naganą, nie jest informacją publiczną. Oczywiście od orzeczenia w/w Komisji przysługuje odwołanie.

Jedną z najgłośniejszych spraw związanych z ukaraniem tłumacza była sprawa tłumaczki, która poprzez obce osoby – nie mające uprawnień do ich wykonywania – masowo wydawała tłumaczenia metodą wyciągową zagranicznych dokumentów samochodowych. Sprawę tę w 2009 roku opisał m.in Onet oraz Dziennik Polski. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że w całą sprawę, z racji więzów rodzinnych, zamieszany był właściciel cieszących się złą sławą klubów ze striptizem, o których głośno było w całej Polsce.

Czy wiesz że...
Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego jest niezwykle niska i wynosi jedynie 25%.

Uciążliwość odpowiedzialności prawnej tłumacza?

Praca tłumacza przysięgłego może wydawać się uciążliwa, ze względu na ponoszoną odpowiedzialność, jednak przynosi ona wiele satysfakcji i wiąże się z prestiżem. Dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego mają silną moc dowodową i niekiedy traktowane są na równi z poświadczeniami notarialnymi.

Prawo karne w Anglii

Prawo karne Anglia tłumacz przysięgły

Do tłumaczenia trafiają do nas różne dokumenty, w tym dokumentacja prawna związana ze sprawami karnymi. W tym artykule postaramy przybliżyć Wam, bazując na naszym doświadczeniu, czym różni się prawo karne w Anglii od prawa karnego w Polsce. Być może wiecie już, że systemy prawne w Polsce i Wielkiej Brytanii różnią się od siebie diametralnie. Nie inaczej jest z prawem karnym!  

Spis treści

Polski porządek prawny

W polskim porządku prawnym głównymi źródłami prawa karnego, regulującymi odpowiedzialność sprawcy za czyny zabronione jest Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego oraz Kodeks Wykonawczy. Nie jest to jednak katalog zamknięty, bowiem regulacje prawa karnego znajdują się również w innych ustawach i rozporządzeniach.

Zanim jednak przejdziemy dalej, warto zrozumieć czym jest common law. Jeżeli nigdy nie spotkałeś się z tym określeniem, koniecznie przeczytaj nasz artykuł o tym, jak różnią się systemy prawne w UK i Polsce.

Prawo karne w Anglii

Biorąc pod uwagę anglosaską tradycję tworzenia przepisów, inny model interpretacji prawa oraz brak kodyfikacji przepisów karnych, system ten wydaje się być bardzo skomplikowany. Nie ma w Wielkiej Brytanii jednego ogólnego zbioru przepisów prawa karnego, co zmusza do ich poszukiwania  w różnych ustawach. W praktyce może przysparzać to wiele trudności, pozwala jednak na bardziej twórczą analizę przepisów. Wiemy o tym bardzo dobrze, wykonując dla Was tłumaczenia przysięgłe online. Wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą ustalania norm postępowania, a tym samym samego stwierdzenia winy sprawcy, czy przypisania mu odpowiedzialności. 

Należy też pamiętać, że w Szkocji i Irlandii istnieją odmienne regulacje, niż w Anglii.

Prawo karne w Anglii vs w Polsce

W Polsce przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Głównym kryterium klasyfikacji jest tutaj wysokość kary, sposób ścigania oraz rodzaj winy. W Anglii przestępstwa dzielą się na przestępstwa prawa precedensowego oraz przestępstwa ustawowe. Te pierwsze mają swe źródło w wyrokach sądowych, w których treści stwierdzono, że dany czyn jest zakazany i wypełnia przesłanki czynu zabronionego.

Przestępstwa ustawowe

Przestępstwa ustawowe wywodzą się natomiast z ustawodawstwa. W obecnym systemie prawnym przeważają te drugie, wraz ze wskazaniem jedynie maksymalnego wymiaru kary za ich popełnienie. Polski kodeks karny przewiduje pięć rodzajów kar: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Reguluje nie tylko najwyższy wymiar kary, ale wprowadza też system widełkowy, pozostawiając sędziemu do analizy stopień odpowiedzialności sprawcy oraz winy.

Główne funkcje prawa karnego w Anglii

Głównymi funkcjami, jakie ma pełnić prawo karne, zarówno w Polsce, jak i krajach anglosaskich są: funkcja sprawiedliwościowa, czyli zaspokojenie poczucia sprawiedliwości, wśród społeczeństwa, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna, czyli chroniąca obywatela przed zbyt dużą ingerencją organów ścigania, funkcja kompensacyjna, funkcja prewencyjna oraz instrumentalna, czyli regulowanie norm karnych również w przepisach dotyczących innych dziedzin prawa. A jeżeli mowa o innych dziedzinach prawa to zachęcamy Was do przeczytania naszego artykułu o tłumaczeniach aktów stanu cywilnego. W Polsce funkcje te wypełnia szereg przepisów, wydanych przez ustawodawcę. W krajach anglosaskich natomiast, funkcję tą wypełniają głównie wyroki, które zapadają w sprawach karnych.

Sądy właściwe dla spraw karnych

Sprawy karne w Polsce toczą się w pierwszej instancji przed Sądem Rejonowym lub Sadem Okręgowym – Wydziałami karnymi, przy czym każdy z tych sądów ma określoną właściwość, która w dużej mierze zależy od rodzaju popełnionego czynu. W Anglii i Walii w sprawach karnych działają głównie Sądy Pokoju (Magistrate Court), które rozpatrują większość spraw od początku do końca. W sądach pokoju występują sędziowie lokalni, którzy rozpatrują sprawy niższej wagi. Sprawy o poważniejsze przestępstwa rozpatruje Sąd Koronny. Więcej o sądach dowiecie się czytając nasz artykuł o sądach brytyjskich, który przygotowujemy wspólnie z tłumacz przysięgły Lublin, a w którym znajdziecie dokładny opis sądownictwa Anglii, Walii i Szkocji.

Czy wiesz że...
W Szkocji sędziowie w sądach niższych nazywani są szeryfami (ang. Sheriff)? Poza sądami szeryfa (ang. Sheriff Courts) w Szkocji funkcjonują jeszcze: Odwoławczy Sąd Szeryfa (ang. Sheriff Appeal Court) oraz sądy pokoju (ang. Justice of the Peace Courts).

Sędziowie... bez wykształcenia prawniczego

Ciekawostką jest fakt, że w sądach pokoju często zasiadają sędziowie, którzy nie mają wykształcenia prawniczego, tzw. „Justices of the Pease”. Bardziej złożone sprawy w tych sądach rozpoznają sędziowie zawodowi, tzw. „District Judges”. Osobno prowadzone są również sądy dla nieletnich: „ Youth Courts”. 

Niewątpliwie anglosaski system sądowniczy wydaje się być bardziej skomplikowany, niż Polski.

Co to jest Common Law

tłumaczenia common law

Tłumacząc dla Was dokumenty z krajów anglojęzycznych często stajemy przed wyzwaniem, jak oddać realia różnych systemów prawnych. Dlatego w tym artykule wyjaśniamy czym różni się prawo polskie od prawa używanego w krajach anglosaskich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się co to jest common law zapraszamy do lektury. Pozwoli ona zrozumieć, że systemy prawne na kontynencie oraz w Wielkiej Brytanii znacznie się od siebie różnią!

Spis treści

Co to jest common law?

Istnieją dwa podstawowe systemy prawne – system prawa kontynentalnego, który obowiązuje głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej oraz system common law, charakterystyczny dla krajów anglosaskich, w tym Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych i Australii. Czy są między nimi duże różnice? Czy mają ze sobą coś wspólnego, spróbujemy odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Zastanawiasz się jak zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą, w kraju w którym obowiązuje common law? Przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedź na to pytanie!

Prawo kontynentalne

Prawo kontynentalne, jest zwane inaczej prawem stanowionym bazuje na przepisach ustanowionych przez władzę ustawodawczą. Inaczej niż w przypadku common law, które opiera się głównie na poprzednio wydanych wyrokach sądowych. Prawo stanowione jest ściśle związane z prawem rzymskim oraz religią chrześcijańską, z jednoczesnym odrzuceniem prawa zwyczajowego. Co się z tym wiąże? W prawie kontynentalnym mamy hierarchię aktów prawnych (nadrzędność konsytuacji i ustaw) oraz kodyfikację wszystkich materii.

Prawo common law

Common law nie opiera się tak ściśle na przepisach. Główną rolę odgrywają decyzje sędziów, wydawane w formie wyroków. Analizują konkretny przypadek oraz stan faktyczny, sędzia w pierwszej kolejności odwołuje się do precedensu, czyli rozstrzygnięcia w takiej samej lub podobnej sprawie, wydanego przez innego sędziego. Przepisy nie mają tutaj kluczowego znaczenia. Wiemy o tym, gdyż często zdarza nam się tłumaczyć dokumenty prawne z Anglii, poprzez nasze biuro tłumacza przysięgłego Bydgoszcz. Sędzia nie jest związany konkretnymi paragrafami, ani ich interpretacją. Sam dokonuje ich analizy pod kątem sprawy przed nim zawisłej, może sam również stworzyć przepis, na potrzebę danego stanu faktycznego.

Co to jest przepis i wykładnia w common law

W systemie kontynentalnym przepis i jego wykładnia to podstawa działania wymiaru sprawiedliwości. Sędzia ogranicza się jedynie do stosowania prawa, nie ma możliwości jego tworzenia. Oczywiście w obu systemach wydawane są kodeksy i ustawy, jednak w systemie common law, nie mają one aż takiego znaczenia.

Ciekawostki o common law

System stosowany w krajach anglosaskich jest niezwykle ciekawy, porównując go nawet z innymi systemami common law. Mamy tutaj do czynienia z oddziaływaniem na siebie nie tylko władzy sądowniczej z ustawodawcza, ale także władzą królewską. Innowacyjny jest zarówno sposób tworzenia przepisów, a co się z tym wiąże – prawa, a także wpływ brytyjskiego rządu na tworzenie uregulowań. Mimo założenia, że orzeczenie wydane przez brytyjski sąd w danej sprawie, ma moc precedensu w przypadku wystąpienia sprawy o podobnych okolicznościach, należy pamiętać, że nie każdy sąd w Wielkiej Brytanii ma upoważnienie do wydawania wiążących wyroków. To znaczenia komplikuje zrozumienie tego systemu, dla prawników z krajów, w których obowiązuje prawo kontynentalne.

Złożoność systemu anglosaskiego

W związku ze złożonością systemu anglosaskiego, nie ma również możliwości, aby polski prawnik, posiadający uprawnienia do działania na terenie Polski, mógł działać przed sądem w Wielkiej Brytanii, w charakterze sędziego, czy pełnomocnika. Również dla tłumaczy przysięgłych tłumaczących dokumenty prawne pomiędzy krajami o różnych systemach prawnych wyzwanie stanowi sensowne oddanie pojęć. Dla prawników brytyjskich najważniejsza jest znakomita znajomość orzecznictwa sądowego, podczas gdy w Polsce prym wiedzie znajomość przepisów oraz ich stosowania w praktyce. W systemie common law najważniejsze znaczenie ma umiejętność odnajdowania interesującym nas orzeczeń oraz umiejętności ich odniesienia do stanu faktycznego.

Czy wiesz że... oprócz common law istnieje także system prawa "equity"? Jego celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami, lecz nie na podstawie istniejącego już orzecznictwa, ale na podstawie trzech zasad: "conscience" – sumienia, "fairness" – uczciwości i "justness – sprawiedliwości".

Sędziowie w common law

Inaczej prezentuje się nie tylko system prawny, ale cała hierarchia sądownictwa oraz podziału sędziów, które wydają się być bardziej skomplikowanymi, niż w systemie kontynentalnym. Największą ciekawostką jest natomiast fakt, iż we Francji, w której również obowiązuje system prawa kontynentalnego, istnieje wręcz zakaz opierania wyroków, na poprzednio wydanych orzeczeniach.

Jak sami widzicie, tłumaczenia maszynowe raczej nie poradzą sobie z zawiłościami, o którym piszemy w niniejszym artykule. Dlatego tak ważne jest, aby skorzystać w usług profesjonalistów: prawników, biegłych księgowych i tłumaczy przysięgłych gdy musimy posługiwać się dokumentami wydanymi za granicą w Polsce i vice versa.

Jak zarejestrować małżeństwo w Polsce?

Rejestracja małżeństwa UK w Polsce

Jednym z najczęściej tłumaczonych dokumentów w naszym biurze są z pewnością akty i świadectwa małżeństwa zawartego za granicą. Równie często pytacie nas, jakie dokumenty należy przetłumaczyć aby zarejestrować w Polsce małżeństwo zawarte za granicą. W tym artykule przybliżamy Wam procedurę legalizacji (czyli rejestracji) małżeństwa zawartego w Wielkiej Brytanii. Rejestracja małżeństwa w Polsce jest prosta, wystarczy tylko przygotować parę dokumentów i ich tłumaczenie.

Spis treści

Rejestracja małżeństwa w Wielkiej Brytanii

Sukcesywnie rośnie liczba osób, które związek małżeński zawierają za granicą. Młode pary coraz częściej dokonują wyboru złożenia przysięgi małżeńskiej w Wielkiej Brytanii, która ogranicza formalności do minimum. Dzieję się tak zarówno w tzw. małżeństwach mieszanych oraz wśród Polaków, mieszkających za granicą. Należy jednak pamiętać o dochowaniu pewnych formalności, jeśli chcemy, aby małżeństwo zostało uznane za legalne, również w Polsce. Mówimy tutaj o transkrypcji (legalizacji) zagranicznego aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokumenty wymagane przy rejestracji małżeństwa

Po podjęciu decyzji przez przyszłych małżonków o zawarciu ślubu cywilnego w Wielkiej Brytanii, należy złożyć wymagane dokumenty. Niezbędne są ważne paszporty (przyszłych nowożeńców i świadków) i ich kserokopie. Należy pamiętać, że dowody tożsamości muszą być ważne w dniu składania dokumentów, jak i w dniu ceremonii ślubu. Kolejnym obowiązkiem jest złożenie akt urodzenia obojga przyszłych małżonków, pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz imienną listę gości. 

Rejestracja małżeństwa a tłumaczenie dokumentów

Warto przypomnieć, że w przypadku ślubów mieszanych, gdy jedna strona posługuje się dokumentami w języku obcym niezbędne będzie ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. W naszym artykule opisujemy, jak prawidłowo wykonać tłumaczenie poświadczone aby było ono uznane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz inne urzędy. Więcej o tym przeczytacie w artykule Tłumaczenie poświadczone z oryginału czy skanu?„. W przypadku, gdy jeden z przyszłych małżonków wcześniej był w związku małżeńskim, który zakończył się rozwodem, konieczny jest odpis aktu małżeństwa, z potwierdzeniem o jego rozwiązaniu. W niektórych sytuacjach, dokładnie wskazanych przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Rzeczpospolitej, potrzebne jest zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Jak zarejestrować małżeństwo przed Konsulem

Jeśli przyszli małżonkowie są Polakami, a do zawarcia małżeństwa dochodzi przed konsulem, po złożeniu wszystkich ww. dokumentów i wyrażeniu zgody, następuje ceremonia ślubu. W jej trakcie podpisywany jest protokół o zawarciu małżeństwa. Sam fakt podpisania oświadczenia nie legalizuje jednak małżeństwa w Polsce. Przysięga małżeńska może zostać złożona również w Register Office, tzw. odpowiedniku Urzędu Stanu Cywilnego. W tym przypadku, do zawarcia małżeństwa potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające, iż można zawszeć małżeństwo zgodnie z polskim prawem.

Rejestracja małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który otrzymuje dokumenty dotyczące jego zawarcia bezpośrednio od małżonków lub od konsula. Wniosek o transkrypcję wraz z oryginałem zagranicznego aktu małżeństwa oraz jego tłumaczeniem przysięgłym, można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego przez pełnomocnika. Po dokonaniu wszystkich wymaganych czynności przez zainteresowanych, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje decyzję, dotyczącą zgodności ich małżeństwa z prawem polskim. Po pozytywnym rozpatrzeniu małżonkowie otrzymują odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Jeśli nowożeńcy nie dokonają wyżej wymienionych czynności, małżeństwo nie zostanie uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Brytyjski akt małżeństwa

Brytyjski akt małżeństwa nie zawiera informacji, dotyczących nazwiska, jakie małżonkowie noszą po ślubie oraz nazwiska noszonego przez dzieci, zrodzone z tego związku. W związku z powyższym, warto przy składaniu wniosku o transkrypcję złożyć również oświadczenie dotyczące tych informacji. Oświadczenie takie może mieć formę protokoły, spisanego przez konsula.

W 2019 roku w Wielkiej Brytanii zawarto blisko 200 000 małżeństw. 1,3% tej liczby to śluby zawarte przez obywateli Polski (wliczając to śluby mieszane).

Tłumaczenia maszynowe

tłumaczenia mechaniczne w pracy tłumacza przysięgłego

Tempo, w jakim rozwija się technologia, sprawia, że wiele branż znajduje nowe, czasami zaskakujące sposoby rozwoju. Branża tłumaczeniowa nie jest tu wyjątkiem. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się co sprawia, że tłumaczenia maszynowe stają się coraz popularniejsze, nie tylko w branży tłumaczy przysięgłych.

Choć wciąż dalekie od doskonałości, tłumaczenie maszynowe może wiele zdziałać, aby zwiększyć szybkość i efektywność pracy tłumaczy. Mając powyższe na uwadze, przyjrzyjmy się obecnemu stanowi tłumaczenia maszynowego oraz jego znaczeniu nadchodzących latach.

Spis treści

Czym są tłumaczenia maszynowe i DeepL?

Zacznijmy od podstaw. Tłumaczenie maszynowe jest wtedy, gdy to komputer, a nie człowiek, tłumaczy tekst z jednego języka na drugi. Jeżeli kiedyś korzystałeś z usług takich jak Google Translate to brawo, możesz nazywać się już operatorem maszyn tłumaczeniowych 😉 Obecnie najbardziej zaawansowanym tłumaczem na rynku jest DeepL.

Najważniejsze trendy w tłumaczeniu maszynowym na przyszły rok

Co zatem przyniesie kolejny rok w dziedzinie tłumaczenia maszynowego? Postarajmy się wskazać i przyjrzeć niektórym z nadchodzących, najważniejszych trendów.

Korzystając z okazji pozwolimy sobie na małą dygresję. Jeszcze do niedawna tłumaczenia maszynowe kojarzyły się większości użytkowników z tłumaczem Google. Jakie było moje zdziwienie, kiedy niedawno pojawił się wykop o tłumaczu DeepL i narzędzie to było nieznane dla większości wykopowiczów. Pokazuje to, że specjalistyczne narzędzie nadal nie przebiły się do ogólnej świadomości internautów.

Coraz częstsze korzystanie z tekstów tłumaczonych maszynowo

Jednym z kluczowych trendów będzie wzrost wykorzystania nowych form tłumaczenia i podniesienia ich jakości. Wraz z rozwojem urządzeń takich jak aparaty fotograficzne w smartfonach, zmienia się również sposób, w jaki wykorzystują je silniki tłumaczeniowe.
W grę wejdą również inne formy sztucznej inteligencji. Na przykład generowane maszynowo wpisy na blogach, wiadomości i inne treści mogą być tłumaczone na potrzeby zagranicznych odbiorców. Ponadto, prawdopodobnie będziemy coraz częściej świadkami włączania tłumaczenia maszynowego do innych platform. Również tłumacz przysięgły online coraz częściej wykorzystuje tłumaczenia maszynowe w swojej pracy. W miarę jak tego typu narzędzia będą stawały się coraz bardziej dostępne i coraz lepszej jakości, wskaźniki wykorzystania będą rosły. 

Lepsza współpraca między tłumaczami maszynowymi a tłumaczami z krwi i kości

Jak wspomnieliśmy powyżej, tłumaczenia maszynowe nadal nie są doskonałe, ale gdy stosowane są we współpracy z ludzkimi umiejętnościami, zapewniają szybszą i bardziej efektywną pracę nad tłumaczeniem. Może to przynieść korzyści zarówno tłumaczom, jak i ich klientom – tłumacze będą mogli pracować szybciej i podejmować więcej projektów, a klienci będą mogli cieszyć się z szybszego czasu realizacji.
Tłumacze korzystający z najlepszych narzędzi do tłumaczenia maszynowego mogą również wprowadzać innowacje do swojej oferty usług. Nasz serwis tłumacza przysięgłego online zachęca, aby tłumacze z nami współpracujący korzystali z najnowszych trendów technologicznych.

Nowi gracze wypierają główne wyszukiwarki tłumaczeń

Wraz ze wzrostem zainteresowania tłumaczeniem maszynowym nieuniknione jest również pojawienie się nowych graczy na rynku. W najbliższych latach prawdopodobnie będziemy świadkami powstawania nowych firm i podmiotów, które będą kwestionować, w ich ocenie powolny, postęp niektórych większych graczy w branży. 

Zobaczyliśmy to, gdy silniki tłumaczeniowe zaczęły stosować neuronowe tłumaczenie maszynowe, odchodząc od tłumaczenia statystycznego. Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej sprawiło, że tłumaczenia stały się dokładniejsze i zainspirowało wielu nowych uczestników rynku. 

Tak jak wykorzystanie sieci neuronowych i uczenia maszynowego zmieniło podejście do tłumaczenia maszynowego, czyniąc je bardziej dokładnym, tak samo rozwój technologii ułatwi nowym graczom wejście w przestrzeń tłumaczeniową.

Według najnowszego raportu Industry Research, globalny rynek tłumaczeń maszynowych ma osiągnąć do 2024 r. roczny wzrost o 19%.

Zwiększenie inteligencji tłumaczenia maszynowego

Możemy oczekiwać, że tłumaczenie maszynowe stanie się bardziej inteligentne. Będzie się to odbywało na wiele sposobów. Na przykład, tłumacze maszynowi są w stanie w coraz większym stopniu uwzględniać takie czynniki, jak wiek i płeć autora. Stają się również coraz bardziej świadome metadanych i kontekstu. Rezultat? Wyższa jakość tłumaczeń.

Czy powinieneś przejść na tłumaczenia maszynowe w przypadku tłumaczeń przysięgłych?

Czy w obliczu tych wszystkich obiecujących trendów w tłumaczeniu maszynowym należy już teraz przejść na tłumaczenie maszynowe każdego dokumentu? Na pewno jeszcze nie teraz i na pewno nie w przypadku tłumaczeń przysięgłych przez internet.Tłumaczenia maszynowe są z pewnością bardziej dokładne niż kiedyś. Brakuje im jednak niuansów i subtelności, które mogą wychwycić i zastosować jedynie ludzcy tłumacze. W przypadku niektórych dokumentów nie ma to znaczenia. W przypadku większości dokumentów, które tłumaczymy w naszym biuro tłumacza przysięgłego Bydgoszcz, tłumaczenie maszynowe po prostu nie będzie wystarczające. Zależy to całkowicie od tego, kto będzie czytał dokument i jaki jest jego cel.

Nasza konkluzja

Wraz z rozwojem uczenia maszynowego i tłumaczenia maszynowego zmienia się również sposób, w jaki z nich korzystamy. W kolejnych latach silniki tłumaczeniowe będą stanowić sposób na bardziej efektywne wykonywanie pracy w branży przekładu. Tłumaczenie maszynowe nie jest czymś, czego należy się obawiać jako zagrożenia dla pracy tłumaczy. Jest to raczej szansa dla postępowych tłumaczy na zaoferowanie nowych usług i szybsze tempo pracy. 

(c) Powyższy tekst stanowi przedruk z serwisu t⁣o⁣m⁣e⁣d⁣e⁣s.⁣c⁣o⁣m i został  przetłumaczony przy użyciu tłumaczeń mechanicznych DeepL aby pokazać, że ta technologia naprawę działa.