Co znajduje się na tłumaczeniu przysięgłym?

Przykładowe tłumaczenie przysięgłe jak wygląda

Tłumaczenie przysięgłe składa się z paru określonych prawem i dobrą praktyką elementów. Czasami zdarza się, że osoby zamawiające tłumaczenie po raz pierwszy zastanawiają się, czy na pewno otrzymany dokument spełni wszystkie wymagania stawiane przez instytucję zlecającą. Przyjrzyjmy się jak będzie wyglądało gotowe tłumaczenie.

Przykładowe tłumaczenie przysięgłe jak wygląda
Przykład pokazujący jak wygląda tłumaczenie przysięgłe

Spis treści

Forma tłumaczenia

Każde tłumaczenie przysięgłe jest wydawane w pierwszej kolejności jako dokument papierowy. Co prawda wyjątek stanowią tłumaczenia przysięgłe wydawane elektronicznie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ale ze względu na ich stosunkowo małą popularność pozwolimy sobie w tym tekście je pominąć. 

Tłumaczenia wydawane są w standardowym formacie A4. Nie ma dokładnych wytycznych co do rozmiaru i typu czcionki, jednakże najczęściej spotkać można się z przedziałem wielkości 10-12. Przede wszystkim tłumaczenie ma być czytelne dla odbiorcy – jest to główna zasada, którą kierują się tłumacze.

Tłumaczenie poświadczone wydawane jest na kartkach, które są zapisane wyłącznie z jednej strony. Rewers strony tłumaczenia jest pusty. Tłumacze używają różnego rodzaju papieru. Ze względu na szacunek do naszych Klientów, wydawane przez nas tłumaczenia są drukowane na drukarkach laserowych, na satynowanym papierze o gramaturze 120 g.

Odwzorowanie dokumentu, podpisów i grafiki

Warto zaznaczyć, że tłumacze nie odwzorowują oryginalnego dokumentu. Chociaż staramy się, aby tłumaczenie miało podobny układ co przedłożony  dokument, Kodeks Tłumacza Przysięgłego TEPIS jasno wskazuje, że tłumaczenie nie może „udawać” oryginału. Dlatego wszelkie formy graficzne, ramki, ozdobniki, etc., nie są kopiowane lecz opisywane w nawiasach kwadratowych. 

Wyjątkiem nie są logo znajdujące się na oryginale. Ponieważ są one przedmiotem praw autorskich, jako tłumacze nie mamy prawa ich używać bez zgody właściciela. Na tłumaczeniu zostają one jednak opisane w nawiasach kwadratowych, stanowiących przypis tłumacza.

W miejsce pieczęci i podpisów na dokumencie również wstawiany jest przypis tłumacza, który zawiera przetłumaczoną treść pieczęci i adnotację o podpisie, np: /-/ [nieczytelny podpis].

Elementy tłumaczenia przysięgłego

Elementy tłumaczenia przysięgłego
Elementy, które musi zawierać tłumaczenie przysięgłe

Co znajduje się na tłumaczeniu przysięgłym?

Na tłumaczeniu znajdują się następujące informacje:

a) dane osoby / firmy która wykonała tłumaczenie, tj. imię i nazwisko, adres, telefon tłumacza;
b) data i miejsce wykonania tłumaczenia;
c) okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego wraz z podpisem;
d) klauzula poświadczająca, że tłumaczenie jest zgodne z przedłożonym skanem dokumentu o treści jak poniżej lub zbliżonej;
e) kierunek tłumaczenia, tj. z jakiego języka na jaki dokonano tłumaczenia.

Klauzula poświadczająca

Jednym z najważniejszych elementów tłumaczenia poświadczonego jest klauzula poświadczająca, znajdująca się na dole tłumaczenia. W naszych tłumaczeniach używamy klauzuli poświadczającej o następującej (lub podobnej) treści:

Repertory No.XXXX/20XX

I, the undersigned XXXX, sworn translator of the English language registered at the Polish Ministry of Justice under No.: TP/0000/00 do hereby certify that to the best of my knowledge the foregoing is a true and exact translation made by: XXX of the scanned document presented to me in Polish.

In witness whereof I have hereunto set my hand and seal this XXth day of XXXX 20XX

Zwracamy przy okazji uwagę, że polscy tłumacze przysięgli nie stwierdzają w klauzuli poświadczającej autentyczności dokumentu przedstawionego do tłumaczenia, a jedynie zgodność tłumaczenia z jego treścią. Zgodnie z polską Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego w klauzuli musi znaleźć się informacja w jakiej formie przedstawiono dokument: w formie oryginału (wersja papierowa) lub odpisu (np. skan oryginału lub jego kserokopia). W przypadku tłumaczeń zleconych online, w klauzuli znajduje się informacja, że wykonane one zostały ze skanu lub dokumentu elektronicznego (jeżeli dotyczy). Przepis ten jest właściwy wyłącznie dla prawa polskiego i ma znaczenie w przypadku tłumaczenia dokumentów z j. angielskiego na polski, dla polskich urzędów (np metryk do  USC). Więcej o tym zagadnieniu piszemy w nasze notatce „Tłumaczenia przysięgłe ze skanu czy oryginału” – zapraszamy do lektury!

Okrągła pieczęć tłumacza

Okrągła pieczęć tłumacza stawiana na dokumencie jest zawsze w języku polskim – Ministerstwo Sprawiedliwości nie wydaje ich w językach obcych. Stąd też na tłumaczeniu znajduje się klauzula poświadczająca w języku wyjściowym, na której znajdują się te same informacje, co na pieczęci.

Polscy tłumacze przysięgli mają wolność w wyborze koloru pieczęci. Dlatego okrągła pieczęć tłumacza może mieć kolor niebieski, czerwony, zielony, fioletowy lub inny.

* Grafiki użyte w artykule stanowią jedynie artystyczne przedstawienie tego, jak może wyglądać tłumaczenie poświadczone. Przykłady nie stanowią zdjęć prawdziwego tłumaczenia. Tłumaczenia mogą się od siebie różnić w zależności od szablonów stosowanych przez tłumaczy przysięgłych.

Skoro już tu jesteś, to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym wyjaśniamy jak tłumaczyć dokumenty edukacyjne. Jest to specyficzna działka tłumaczeń przysięgłych, która posiada swoje własne zasady. We wpisie na blogu wyjaśniamy najważniejsze kwestie przekładu dyplomów, świadectw i suplementów: