Co znajduje się na tłumaczeniu przysięgłym?

wpis bloga dotyczący tłumaczeń online

Tłumaczenie przysięgłe składa się z paru określonych prawem i dobrą praktyką elementów. Czasami zdarza się, że osoby zamawiające tłumaczenie po raz pierwszy zastanawiają się, czy na pewno otrzymany dokument spełni wszystkie wymagania stawiane przez instytucję zlecającą. Przyjrzyjmy się jak będzie wyglądało gotowe tłumaczenie.

wpis bloga dotyczący tłumaczeń online
Biznes zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Forma tłumaczenia

Każde tłumaczenie przysięgłe jest wydawane w pierwszej kolejności jako dokument papierowy. Co prawda wyjątek stanowią tłumaczenia przysięgłe wydawane elektronicznie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ale ze względu na ich stosunkowo małą popularność pozwolimy sobie w tym tekście je pominąć. 
Tłumaczenia wydawane są w standardowym formacie A4. Nie ma dokładnych wytycznych co do rozmiaru i typu czcionki, jednakże najczęściej spotkać można się z przedziałem 10-12. Przede wszystkim tłumaczenie ma być czytelne dla odbiorcy – jest to główna zasada, którą kierują się tłumacze.

Ważne jest aby zaznaczyć, że tłumacze nie odwzorowują oryginalnego dokumentu. Chociaż staramy się, aby tłumaczenie miało podobny układ co przedłożony  dokument, Kodeks TP jasno wskazuje, że tłumaczenie nie może „udawać” oryginału. Dlatego wszelkie formy graficzne, ramki, ozdobniki, etc., nie są kopiowane lecz opisywane w nawiasach kwadratowych.

Co znajduje się na tłumaczeniu?

Na tłumaczeniu znajdują się następujące informacje:
 
a) dane osoby / firmy która wykonała tłumaczenie, tj. imię i nazwisko, adres, telefon
b) data i miejsce wykonania tłumaczenia
c) okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego wraz z podpisem
d) klauzula poświadczająca, że tłumaczenie jest zgodne z przedłożonym skanem dokumentu o treści jak poniżej lub zbliżonej: 
 
Repertory No.XXXX/20XX
I, the undersigned XXXX, sworn translator of the English language registered at the Polish Ministry of Justice under No.: TP/0000/00 do hereby certify that to the best of my knowledge the foregoing is a true and exact translation made by: XXX of the copy/scanned/original document presented to me in Polish.
In witness whereof I have hereunto set my hand and seal this XXth day of XXXX 20XX
 
Okrągła pieczęć tłumacza stawiana na dokumencie jest zawsze w języku polskim – Ministerstwo Sprawiedliwości nie wydaje ich w językach obcych. Stąd też na tłumaczeniu znajduje się klauzula poświadczająca w języku wyjściowym.
Zwracamy przy okazji uwagę, że polscy tłumacze przysięgli nie stwierdzają w klauzuli poświadczającej autentyczności dokumentu przedstawionego do tłumaczenia, a jedynie zgodność tłumaczenia z jego treścią. Zgodnie z polską Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego w klauzuli musi znaleźć się informacja w jakiej formie przedstawiono dokument: w formie oryginału lub odpisu. W przypadku tłumaczeń ze skanu, na klauzuli znajduje się informacja, że wykonane one zostały ze skanu. Przepis ten jest właściwy wyłącznie dla prawa polskiego i ma znaczenie w przypadku tłumaczenia dokumentów z j. angielskiego na polski, dla polskich urzędów (np metryk do  USC). Więcej o tym zagadnieniu piszemy w nasze notatce „Tłumaczenia przysięgłe ze skanu czy oryginału” – zapraszamy do lektury!

Skoro już tu jesteś to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym wyjaśniamy jak tłumaczyć dokumenty edukacyjne. Jest to specyficzna działka tłumaczeń przysięgłych, która posiada swoje własne zasady. We wpisie na blogu wyjaśniamy najważniejsze kwestie przekładu dyplomów, świadectw i suplementów: