Tłumaczenie dokumentów samochodowych

tłumaczenie dokumentów samochodowych

Często pytacie nas jakie dokumenty samochodowe należy tłumaczyć. Od tego, czy wybierzemy prawidłowe dokumenty do tłumaczenia zależy, jak sprawnie przebiegnie nasza wizyta w urzędzie, banku lub u ubezpieczyciela. Z tego też powodu przygotowaliśmy dla Was ściągę, w której informujemy, które dokumenty najczęściej trafiają na biurko tłumacza przysięgłego. Są to między innymi  m.in. prawa jazdy, dowódy rejestracyjny, ale także umowy kupna-sprzedaży, faktury i amerykański „title”.

Spis treści

Prawo jazdy

Ten mały dokument, który posiada większość z nas bardzo często trafia do biura tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie prawa jazdy może okazać się konieczne dla osób chcących ubiegać się o wydanie prawa jazdy w kraju zamieszkania (np. za granicą lub w przypadku dokumentów wydanych w innych krajach – w Polsce), ale także może służyć jako potwierdzenie tożsamości lub adresu, m.in. w brytyjskich urzędach. W przypadku tego dokumentu tłumaczona jest pełna treść ze względu na fakt, że wszystkie dane są istotne i nie sposób ich pominąć. W przypadku tłumaczenia większej ilości dokumentów (zdarzają się tłumaczenia od firm po np. 10-30 praw jazdy w jednym zleceniu), tłumacze przysięgli mogą zaproponować rabat na tłumaczenie, gdyż większość dokumentów jest bardzo podobna.

Dowód rejestracyjny, dowód własności

Do rejestracji pojazdu wymagane są m.in. dowód własności pojazdu, czyli np. faktura lub umowa kupna-sprzedaży, aktualne zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym, karta pojazdu, dowód rejestracyjny, a w przypadku sprowadzania pojazdu z USA również dowód ewentualnego opłacenia akcyzy.

Dowód rejestracyjny trzeba przetłumaczyć, gdy mamy zamiar zarejestrować  pojazd używany zakupiony za granicą, w swoim kraju zamieszkania, w wydziale komunikacji lub jego zagranicznym odpowiedniku. W przypadku sprowadzania pojazdu z kraju spoza Unii Europejskiej potrzebne będzie zaświadczenie o odprawie celnej przywozowej, a także wspomniany wyżej dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w kraju, z którego jest sprowadzany, o ile rzecz jasna jest to pojazd używany. 

Jednym z przykładów dowodu rejestracyjnego jest dokument V5C, który zawiera wiele informacji koniecznych dla dalszego postępowania urzędowego i należy go przetłumaczyć. W Stanach Zjednoczonych Ameryki i niektórych prowincjach Kanady, w obrocie administracyjnym występuje dokument, który nosi nazwę „Title„. Tłumaczy się go jako świadectwo własności pojazdu lub dowód własności. Jest to faktycznie poświadczenia przeniesienia prawa własności pojazdu z informacjami o pojeździe, zastawnikach i przebiegu. Dokument ten stwierdza ponadto, czy pojazd jest z odzysku (ang. salvage).

MOT, czyli badanie techniczne

Jednym z dokumentów anglojęzycznych dotyczących pojazdów jest odpowiednik polskiego zaświadczenia o stanie technicznym pojazdu, umożliwiający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Badanie MOT wymagane jest w Zjednoczonym Królestwie dla pojazdów, które są starsze niż trzy lata, a w Irlandii Północnej dla pojazdów ponad 4. letnich.

Badanie MOT wykonuje się co roku m.i.n. w Anglii, Szkocji i Walii. Dokument tłumaczymy, aby poświadczyć, że w drugim kraju używamy pojazdu do tego przystosowanego lub w niektórych przypadkach, celem przedłożenia urzędnikowi przy rejestracji pojazdu używanego, gdy występują problemy z uzyskaniem polskiego zaświadczenie o stanie technicznym pojazdu.

Badanie techniczne MOT nie jest wymagane przez polskie urzędy przy rejestracji pojazdu. Jego tłumaczenie może jednak okazać się użyteczne w wyjątkowych sytuacjach.

Świadectwo zgodności pojazdu

Obowiązkiem firmy, która dokonuje zakupu lub relokacji maszyn, pojazdów i urządzeń, które pochodzą z krajów nienależących do Unii Europejskiej jest sprawdzenie, czy rzeczone pojazdy posiadają symbol „CE”. Znak ten stanowi potwierdzenie, że zostały spełnione wymagania dyrektyw unijnych tj. dyrektyw Nowego Podejścia.

Świadectwo zgodności pojazdu, maszyny i urządzenia jest więc przydatne dla przedsiębiorców, a ze względu na swoją ważność wymagane jest jego tłumaczenie przysięgłe. Ponadto jest używane w celu rejestracji nowego pojazdu, gdy nie wydano wersji polskojęzycznej (np. podczas kupowania nowej Tesli bezpośrednio z USA). Deklarację zgodności wystawia się nie tylko dla pojazdów. Dotyczy ona również m.in. wyrobów medycznych, zabawek czy produktów do in vitro.

Zniżki i umowa wypożyczenia

Tłumaczenie dokumentu poświadczającego przyznanie zniżki na ubezpieczenie OC za bezszkodową jazdę pozwala ubiegać się o zniżki w nowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jest to jeden z dokumentów, który z pewnością warto zlecić do tłumaczenia w biurze tłumaczeń przysięgłych.

Z kolei umowa wypożyczenia pojazdu firmowego do celów prywatnych powinna być tłumaczona, aby wykorzystać pojazd za granicą w przypadku, gdy np. jesteśmy właścicielami niewielkiej firmy i pojazd firmowy jest w rzeczywistości używany np przez nasze dziecko lub małżonka do celów prywatnych za granicą. Problemy wynikające z ewentualnych kolizji oraz koszty holowania może się diametralnie zmienić, gdy pojazdem z takim dokumentem będzie kierować osoba nie będąca jego właścicielem.

Objętość dokumentów, czyli jak zaoszczędzić na tłumaczeniu?

W zależności od potrzeb tłumaczyć można całe dokumenty lub tylko ich wybrane fragmenty. Nie zawsze wszystkie elementy trzeba tłumaczyć, a że objętość wpływa na cenę, którą ponosi Klient warto poddać to pod rozwagę. Zaoszczędzić możemy np. na tabelach z pustymi polami, ponieważ prawdopodobnie będzie można je pominąć. Ważne jest jednak, aby przedstawiać tłumaczowi przysięgłemu pełny dokument, aby ewentualne tłumaczenie metodą wyciągową będzie mogło zostać prawidłowo opisane. Więcej o kompetencjach tłumacza przysięgłego znajdziesz przy okazji  naszego wpisu „Czy panna i kawaler to angielskie single„.

Z drugiej strony warto pamiętać, że wszelkie dane na dokumencie mogą być istotne dla urzędnika, a więc ich brak na tłumaczeniu może doprowadzić do jego odrzucenia. Dobrą i bezpieczną praktyką jest załączanie do tłumaczenia przysięgłego kopii oryginalnego dokumentu, np. w formie ksera.

W przypadku obszernych treści, np pustych tabel dotyczących zastawników, lub niewypełnionych pozycji dot. kolejnych przeniesień własności warto wybrać tłumaczenie metodą wyciągową aby uniknąć niepoptrzebnych kosztów tłumaczenia.