Podatki marynarzy

podatki marynarzy

Podatki płacone przez marynarzy to zagadnienie specyficzne, dotyczące polskich marynarzy pracujących pod obcą banderą. W naszym artykule znaleźć można odpowiedź na najistotniejsze pytania w tym zakresie. Ponieważ wielu z Was tłumaczy u nas kontrakty marynarskie i zaświadczenia na potrzeby rozliczenia się z urzędem skarbowym, tłumaczymy czym są podatki marynarzy i jak rozliczać podatki marynarskie.

Spis treści

Jakie dokumenty potrzebne są, aby marynarz mógł rozliczyć swoje podatki?

Na początku warto powiedzieć, że marynarze również składają PIT. Jeśli uzyskują dochód zarówno w Polsce jak i za granicą, co jest bardzo częstą sytuacją, muszą złożyć PIT-36. Dla dochodów uzyskiwanych tylko na terytorium Polski, odpowiedni będzie PIT-37.
Żeby marynarz mógł dokonać rozliczenia swoich podatków, powinien posiadać komplet dokumentów, bardziej rozbudowany niż na przykład w przypadku osób fizycznych rozliczających swoje dochody. Część z nich zapewne posiada, część może uzyskać na przykład od armatora. W przypadku odprowadzania podatku poza granicami kraju, będzie też konieczność uzyskania stosownych zaświadczeń od zagranicznych urzędów skarbowych.

PIT-36 a podatki marynarzy

Dla przykładu, do wyliczenia PIT-36 przez kancelarię czy specjalistyczne biuro podatkowe potrzebne będą kontrakty za rok, za który dokonywane jest rozliczenie, książeczka marynarska, paymenty, informacje o statkach, na których marynarz pływał (na przykład oświadczenie kapitana o efektywnym zarządzie przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek), historia wpływów wynagrodzenia za cały rok wraz z informacją o dodatkowych źródłach dochodu, oświadczenie o siedzibie armatora, a także potwierdzenia wpłat na dobrowolne ubezpieczenia społeczne. W przypadku niektórych dokumentów może zachodzić konieczność przetłumaczenia ich przez tłumacza przysięgłego, które to tłumaczenie również należy załączyć do dokumentacji. W związku z tym, pojawić się może pytanie – jak długo należy przechowywać dokumentację. Marynarz powinien mieć wszystkie kontrakty i powiązane z nimi dokumenty przez 5 lat, licząc od końca roku, za który składa się dane zeznanie podatkowe.

Uwierzytelnienie kopii dokumentu

Kontaktując się z Urzędem Skarbowym lub bankiem (w celach uzyskania kredytu) często będziemy proszeni o przedłożenie oryginałów kontraktów marynarskich oraz innych zaświadczeń od pracodawcy. Jeżeli dokumenty te są wydawane w oryginale, dobrym pomysłem jest sporządzenie ich kopii poświadczonej, np. w biurze tłumacza przysięgłego w Gdańsku. Mamy wtedy pewność, że ważny dla nas dokument nie „zniknie” na zawsze w urzędowych lub bankowych archiwach, a my będziemy mieli pod ręką egzemplarz o takiej samej wadze prawnej.

Ulga abolicyjna dla marynarzy

Warto wiedzieć, że istnieje instytucja ulgi abolicyjnej. Czym ona jest? Ustawy nie zawierają szczegółowej definicji. Można ulgę opisać jednak jako wynik obliczeń matematycznych, które stosuje się w przypadku, gdy opodatkowuje się w Polsce dochody polskich rezydentów podatkowych, którzy mogą skorzystać z unikania podwójnego opodatkowania. Z doświadczenia naszego biura tłumacz przysięgły Szczecin, gdzie z racji bliskości morza i siedziby Akademii Morskiej mieszka wielu marynarzy wiemy, że wiele osób pracujących na morzu co roku korzysta z ulgi abolicyjnej.

Nowelizacja ulgi podatkowej dla marynarzy

Nowelizacja ulgi abolicyjnej w 2021 pogorszyła możliwości jej stosowania. Problematyczne jest między innymi ograniczenie kwotowe. Maksymalne odliczenie, jakie można zastosować to 1360 złotych (dotyczy to osób, które wykonują pracę najemną na terytorium lądowym). Dla marynarzy, którzy poza terytorium lądowym państw wykonują pracę najemną ulga pozostała natomiast nielimitowana. 
Marynarze, którzy mają dochód zagraniczny i do wyliczenia podatku stosują metodę proporcjonalnego odliczenia, muszą wszystkie swoje dochody rozliczyć na formularzu PIT-36. Co istotne, należy w nim wskazać zarówno dochody zagraniczne, jak i krajowe.

Kto może zastosować ulgę abolicyjną?

Ulgę abolicyjną zastosować można do dochodów zagranicznych. Termin złożenia zeznania jest taki sam jak dla wszystkich. Powyżej wspomniano o konieczności przechowywania istotnych dokumentów. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem organy podatkowe mają prawo zbadać poprawność zastosowania ulgi abolicyjnej przez marynarzy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, odpowiednia dokumentacja może wyjaśnić sytuację.

Jak obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej?

Często zadawane jest pytanie o wyliczenie wysokości ulgi abolicyjnej. O ile w ustawie nie ma dokładnej definicji, tak sposób obliczenia ulgi jest szczegółowo określony w art. 27g ust. 2 i 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł.”

Ponadto, warto też nadmienić, iż „Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.”

Metoda obliczania ulgi - podatki marynarzy

Jaką więc metodą obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej? Metoda ta polega na odliczeniu od kwoty podatku dochodowego, pomniejszonego o składki zdrowotne, kwoty, która stanowi różnicę między podatkiem, jaki wyliczylibyśmy stosując metodę odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem liczonym za pomocą metody wyłączenia z progresją. 

Warto korzystać z pomocy specjalisty

Z uwagi na poziom skomplikowania obliczeń, skorzystać można z pomocy biura rachunkowego, pamiętając jednak o załączeniu całej niezbędnej dokumentacji, łącznie ze wspomnianymi tłumaczeniami przysięgłymi zagranicznych dokumentów. Tłumaczenia kontraktów marynarskich rozpoczynają się już od 50 zł (metodą wyciągową). 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy tłumacza PRZYSIEGLE.ONLINE i darmowej wyceny. Rocznie tłumaczymy setki kontraktów marynarskich, dzięki czemu wiemy, które dokumenty są najczęściej tłumaczone i wymagane przez urzędy.

Ile trzeba czekać na tłumaczenie?

odpowiadamy ile zajmuje tłumaczenie

W tym wpisie odpowiemy na często zadawane przez naszych Klientów pytanie, mianowicie ile zajmuje tłumaczenie przysięgłe i jak długo trzeba czekać na przetłumaczenie dokumentów. Postaramy się też wyjaśnić czy da się przyspieszyć tłumaczenie i czym różni się tryb zwykły od przyspieszonego i ekspresowego. Co zrobić aby otrzymać tłumaczenie jeszcze tego samego dnia – czy jest to w ogóle możliwe?

odpowiadamy ile zajmuje tłumaczenie
designed by freepik.com

Tekst tekstowi nierówny

Jak na pewno się domyślacie, głównym czynnikiem, który decyduje o tym ile czeka się na tłumaczenie jest sam tekst. Przy podawaniu czasu realizacji tłumacz bierze pod uwagę takie elementy jak:
1) liczba znaków w dokumencie
2) poziom skomplikowania
3) moce przerobowe 
4) bieżące obłożenie
Więcej o tych elementach tekstu napisaliśmy w naszym artykule, w którym wyjaśniamy jakie są składowe ceny tłumaczenia. Serdecznie zachęcamy do jego przeczytania ponieważ znajdują się w nim ważne i ciekawe podpowiedzi:

Przyjęte standardy

Pomimo wielu zmiennych, dla ułatwienia sobie pracy ale także dla unormowania rynku, tłumacze przyjęli standardy dotyczące czasu realizacji zleceń. W przypadku tłumaczeń przysięgłych standardowo zakłada się, że tłumacz wykonuje 5 stron rozliczeniowych na dzień w przypadku tekstów ogólnych, lub 3 strony rozliczeniowe w przypadku tłumaczeń specjalistycznych. Dla tych, którzy nie wiedzą przypominamy, że strona rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. Wszystko powyżej tej normy jest trybem przyspieszonym lub ekspresowym (więcej o trybach piszemy PONIŻEJ). Każdy tekst wycenia się indywidualnie, a w przesłanej wycenie znajduje się gwarantowany, nieprzekraczalny termin realizacji. Jeżeli zastanawiasz się, czy potrzebujesz tłumaczenia zwykłego czy przysięgłego zapraszamy do naszego artykułu JAKIE TŁUMACZENIE WYBRAĆ.

Moc przerobowa

Skąd się wzięły powyższe standardy? Nie jest przecież tajemnicą, że jeden tłumacz może dziennie wykonać (zachowując właściwą efektywność i niski poziom błędów) tłumaczenie tekstu składającego się z 10000 – 12000 znaków, a w przypadku tłumaczeń mechanicznych i pełnej mobilizacji nawet 20 000 znaków. Trzeba pamiętać, że najczęściej nie jesteśmy jedynym klientem tłumacza. W przypadku klientów indywidualnych, tłumacz przysięgły wykonuje dziennie od kilu do kilkunastu tłumaczeń dokumentów – raz krótszych, raz dłuższych. Ponadto tłumaczenia wykonywane są w kolejności, w których zostały zlecone. Czasami wykonania tłumaczenia zajmie godzinę, jednakże aby tłumacz mógł je rozpocząć musi skończyć już rozpoczętą pracę z innymi dokumentami. Bieżące obłożenie odgrywa istotną rolę przy ustalaniu czasu realizacji. W „martwym” sezonie tłumaczenie może zostać oddane już po 3 godzinach, w przypadku szczytów – jak np okresu składania dokumentów szkolnych, lub rozliczeń podatkowych w kwietniu bywa, że biura posiadają kolejkę na 2-3 dni pracy. Pamiętajmy również, że standardowy czas pracy tłumacza wynosi 8 godzin dziennie, tak więc w ciągu dnia posiada ograniczoną moc przerobową. 

Korekta tłumaczenia

Dobrą i uczciwą praktyką, którą kierują się zawodowi tłumacze i biura tłumaczeń jest wykonanie korekty merytorycznej i technicznej przez tłumacza innego, niż ten który wykonywał zlecenie. Korektę taką przechodzą wszystkie tłumaczenia przysięgłe online zlecone przez serwis PRZYSIEGLE.ONLINE. Pamiętajmy, że jest to podstawa wyłapania błędów i osoby nie stosujące standardów drugiego czytania narażają swoich klientów na poważne błędy i przeoczenia w gotowym tłumaczeniu! Korekta wykonywana przez drugą osobę jest tak ważna, gdyż to jak jesteśmy zbudowani nie pozwala nam wychwycić wszystkich naszych błędów. Są one jednak widoczne dla osób trzecich, które siadają do tekstu „na świeżo”. Poza tym, co dwie głowy to nie jedna i często zdarza się, że nasz korektor jest w stanie zaproponować lepsze rozwiązanie językowe. Fakt, że tłumaczenie musi przejść dodatkową korektę wydłuża czas jego realizacji. Podyktowane jest to jednak interesem klienta, który otrzymuje dobry jakościowo produkt. Dzięki korekcie udaje się nam uniknąć sytuacji takich, jak na wielu memach związanych z tłumaczeniami. Część z zabawnych tłumaczeń zobaczycie tutaj:

suche memy od tłumaczy

Tryb ekspresowy i przyspieszony

Wiele biur tłumaczeń, w tym również PRZYSIEGLE.ONLINE oferuje tłumaczenia przysięgłe w trybach ekspresowych lub przyspieszonych. Czym jest tryb ekspresowy i przyspieszony? Wybierając te tryby możemy liczyć na wykonanie tłumaczenia poza kolejką (ekspres) lub w czasie szybszym niż standardowy (tryb przyspieszony). Aby to lepiej wyjaśnić, powiedzmy, że mamy umowę, której standardowy czas realizacji zajmuje 10 dni. W przypadku trybu ekspresowego (płatnego +50%) czas realizacji wyniesie 5 dni, w trybie ekspresowym (+100% ceny) 2,5 dnia roboczego. Jeżeli chcemy otrzymać tłumaczenie jeszcze tego samego dnia, również jest to możliwe – w takim przypadku zastosowanie ma tryb ekspresowy. 

Wykonanie tłumaczenia w trybach ekspresowym i przyspieszonym wiąże się z potrzebą pracy tłumacza poza godzinami pracy, nowej aranżacji kalendarza, a czasami pracy w dni wolne lub oddania innego zlecenia innej osobie. Jest to zawsze związane z dodatkowym nakładem pracy, a czasem z utraceniem innych korzyści.

Jak przyspieszyć tłumaczenie - porady

Jeżeli zależy Ci na szybkim tłumaczeniu prezentujemy garść porad, które z pewnością przyspieszą czas potrzebny na realizację Twojego tłumaczenia!

1) Nie czekaj z tłumaczeniem do ostatniej chwili. Im szybciej prześlesz otrzymane dokumenty tym szybciej rozpoczniemy tłumaczenie! Zdarzają się sytuacje, kiedy otrzymujemy zapytanie o np. 50 stron testamentu z USA na jutro. Pomimo naszych szczerych chęci, takie zlecenia są po prostu nierealne do wykonania.

2) Prześlij tłumaczenie rano. Przez cały dzień spływają do nas kolejne dokumenty. Bardzo często jest tak, że Klienci, którzy zlecili tłumaczenie o godzinie 10:00 otrzymają je jeszcze tego samego dnia w trybie standardowym. Kolejka zleceń z czasem rośnie i tłumacz musi czasem przekładać realizację zleceń na kolejne dni.

3) Pamiętaj o godzinach pracy. Wycenę tłumaczenia wykonujemy w ok. 30 minut od przesłania dokumentów, a rozpoczynamy je z chwilą otrzymania płatności. Jeżeli potwierdzisz zlecenia np o godz. 19:00, kiedy biuro jest już nieczynne będziesz musiał doliczyć jeden dodatkowy dzień, gdyż Twoje zamówienie przyjmiemy dopiero kolejnego dnia.

4) Poinformuj na kiedy potrzebujesz tłumaczenie. Zawsze chętnie się dostosujemy, a jeżeli będzie trzeba – zaproponujemy tryb ekspresowy. Praktycznie zawsze – jeżeli jest to realne do wykonania – oddajemy tłumaczenie w terminie wskazanym przez Klienta.